• Naujienos
 • Europos Komisija teikia praktines rekomendacijas, kaip užtikrinti nenutrūkstamą prekių judėjimą visoje ES

  Siekdama užtikrinti, kad per dabartinę pandemiją Europos Sąjungoje nenutrūktų krovinių judėjimas, Europos Komisija šiandien paskelbė naujas praktines rekomendacijas dėl savo parengtų Sienų valdymo gairių įgyvendinimo.

  Siekiant užtikrinti tolesnį ES masto tiekimo grandinių veikimą, valstybių narių prašoma nedelsiant nurodyti visus atitinkamus transeuropiniam transporto tinklui (TEN-T) priklausančius vidaus sienų kirtimo punktus, kuriuose sieną būtų galima kirsti žaliaisiais koridoriais. Kirsti sieną žaliuoju koridoriumi turėtų būti galima visomis krovininėmis transporto priemonėmis, nesvarbu, kokios prekės jomis būtų vežamos. Sienos kirtimo laikas, įskaitant patikras ir sveikatos patikrinimą, turėtų neviršyti 15 minučių.

  Žaliuoju koridoriumi sieną kertančioms transporto priemonėms turėtų būti taikomos tik būtiniausios supaprastintos procedūros. Patikros ir patikrinimai turėtų būti atliekami vairuotojams nepaliekant transporto priemonės, o patys vairuotojai turėtų būti tikrinami tik minimaliai. Krovininių transporto priemonių vairuotojų neturėtų būti prašoma pateikti jokių kitų dokumentų, išskyrus jų tapatybės dokumentus, vairuotojo pažymėjimą ir, jei reikia, darbdavio parengtą raštą. Turėtų būti leidžiama dokumentus pateikti ir (arba) parodyti elektroninėmis priemonėmis. Europos Komisija rekomenduoja valstybėms narėms imtis veiksmų, kuriais būtų užtikrintas laisvas visų tarptautinėje vežimo veikloje, nepriklausomai nuo transporto rūšies, dalyvaujančių darbuotojų judėjimas. Visų pirma transporto darbuotojams turėtų būti netaikomi kelionių apribojimai ir, jei asmeniui nėra pasireiškę simptomai, privalomo karantino taisyklės.

  Europos Komisija ragina valstybes nares sukurti saugius keleivių tranzito koridorius, kad asmeninių automobilių vairuotojai ir jų vežami asmenys, pavyzdžiui, sveikatos priežiūros ir transporto sričių darbuotojai, taip pat repatrijuojami ES piliečiai, nepriklausomai nuo jų pilietybės, galėtų be kliūčių pirmumo tvarka TEN-T tinklu kirsti šalį bet kuria reikiama kryptimi. Tai turėtų būti daroma griežtai laikantis nustatyto maršruto ir darant būtinas minimalias poilsio pertraukas. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad bent per vieną jų oro uostą būtų galima vykdyti repatriacijos ir tarptautinės pagalbos skrydžius.

  Po kovo 18 d. įvykusios ES transporto ministrų vaizdo konferencijos Europos Komisija sukūrė nacionalinių kontaktinių punktų tinklą ir platformą, kurioje teikiama informacija apie nacionalines transporto srities priemones, kurių ėmėsi valstybės narės reaguodamos į koronavirusą.

  Daugiau informacijoshttps://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/ip_20_510

  Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje informacija

Skip to content