• Naujienos
 • Europos Komisija skelbia pagrindinius vieningos kovos su COVID-19 pandemija veiksmus

  Prieš sausio 21 d. vyksiantį Europos vadovų susitikimą dėl suderinto atsako į COVID-19 krizę, Europos Komisija paskelbė komunikatą, kuriame išdėstė pagrindinius veiksmus, kurių turėtų imtis valstybės narės, Europos Komisija, Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras ir Europos vaistų agentūra, kad padėtų sumažinti riziką ir kontroliuoti viruso plitimą.

  Pagrindiniai veiksmai:

  Skiepijimo spartinimas visoje ES

  • Iki 2021 m. kovo mėn. kiekvienoje valstybėje narėje turėtų būti paskiepyta ne mažiau kaip 80 proc. vyresnių nei 80 metų žmonių ir 80 proc. sveikatos priežiūros ir socialinės rūpybos specialistų.
  • Iki 2021 m. vasaros valstybės narės turėtų būti paskiepijusios 70 proc. visų suaugusių gyventojų.
  • Europos Komisija, valstybės narės ir EMA bendradarbiaus su farmacijos bendrovėmis ir išnaudos visas ES turimas galimybes, kad kuo labiau padidintų vakcinų gamybos pajėgumus.
  • Europos Komisija, visapusiškai laikydamasi ES duomenų apsaugos teisės aktų, bendradarbiauja su valstybėmis narėmis dėl vakcinavimo pažymėjimų, kurie gali padėti užtikrinti priežiūros tęstinumą. Iki 2021 m. sausio mėn. pabaigos turi būti susitarta dėl bendro požiūrio, kad valstybių narių išduoti pažymėjimai būtų pripažįstami sveikatos priežiūros sistemose visoje ES ir už jos ribų ir jais būtų galima greitai pasinaudoti.

  Tyrimai ir genomo sekoskaita

  • Valstybės narės turėtų atnaujinti savo tyrimų strategijas, kad būtų atsižvelgta į naujas viruso atmainas ir būtų plačiau naudojami greitieji antigenų testai.
  • Valstybės narės turėtų skubiai užtikrinti, kad genomo sekoskaita būtų atliekama ne mažiau kaip su 5 proc., pageidautina, 10 proc. teigiamų tyrimų rezultatų. Šiuo metu daugelis valstybių narių tiria mažiau nei 1 proc. mėginių, o to nepakanka, kad būtų galima įvertinti esamų atmainų plitimą ar aptikti naujas.

   

  Bendrosios rinkos ir laisvo judėjimo išsaugojimas, kartu stiprinant poveikio mažinimo priemones

  • Siekiant toliau mažinti su kelionėmis susijusią perdavimo riziką, turėtų būti taikomos atitinkamos priemonės, pvz., higienos ir atstumo laikymosi priemonės transporto priemonėse ir galinėse stotyse.
  • Turėtų būti primygtinai raginama atsisakyti visų nebūtinų kelionių, kol epidemiologinė situacija žymiai pagerės.
  • Keliaujantiesiems iš vietovių, kuriose yra labiau paplitusios susirūpinimą keliančios atmainos, turėtų būti toliau taikomi proporcingi kelionių apribojimai, be kita ko, keliautojams turėtų būti atliekami tyrimai.

   

  Europos lyderystės ir tarptautinio solidarumo užtikrinimas 

  • Siekdama užtikrinti ankstyvą prieigą prie vakcinų, Europos Komisija planuoja sukurti valstybėms narėms ir šalims partnerėms skirtą bendrą Europos komandos mechanizmą vakcinų tiekimui struktūrizuoti. Taip turėtų būti sudarytos sąlygos suteikti šalims partnerėms prieigą prie dalies iš 2,3 mlrd. vakcinų dozių, kurios užsitikrintos pagal ES vakcinų strategiją, ypatingą dėmesį skiriant Vakarų Balkanams, mūsų rytinėms ir pietinėms kaimyninėms šalims ir Afrikai.
  • Europos Komisija ir valstybės narės turėtų toliau remti priemonę COVAX, be kita ko, užtikrindamos ankstyvą prieigą prie vakcinų. Europos komanda jau sutelkė 853 mln. EUR paramos priemonei COVAX. Taigi ES yra viena didžiausių paramos COVAX teikėjų.

   

  Daugiau informacijos čia.

  Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje informacija

Skip to content