• Naujienos
 • Europos Komisija skelbia 50 mln. EUR vertės kvietimą teikti paraiškas dėl novatoriškų projektų miestuose

  Pagal Europos miestų iniciatyvą šiandien skelbiamas 50 mln. EUR vertės kvietimas remti miestų inovacijas ir gebėjimą užtikrinti tvarią miestų plėtrą. Šis kvietimas – puikus naujojo europinio bauhauzo (NEB) pagrindinių vertybių – estetikos, tvarumo ir įtraukties – perkėlimo į praktiką pavyzdys. Po pirmųjų šešių projektų, finansuotų pagal programą „Europos horizontas“, jis suteiks galimybę įgyvendinti antrosios kartos NEB parodomuosius projektus. Europos miestų iniciatyva yra Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) iniciatyva.

  Už sanglaudą ir reformas atsakinga Europos Komisijos narė Elisa Ferreira sakė: „Vietoje įgyvendinami novatoriški projektai, kuriais naujojo europinio bauhauzo vertybės paverčiamos tikrove, yra itin svarbūs įtraukiai žaliajai pertvarkai, kuri visiems užtikrina aukštos kokybės gyvenimo sprendimus. Raginu ES miestus pasitelkus viziją ir kūrybiškumą pasinaudoti visomis finansavimo galimybėmis, kurias šiandien suteikia sanglaudos politikos Europos miestų iniciatyva, kad būtų galima pagerinti piliečių gyvenimą ir parodyti pavyzdį, kaip spręsti sudėtingus miestų uždavinius NEB būdu.“

  Kviečiama teikti projektus, kurie paskatintų miestų transformaciją ir galėtų pritraukti investicijų bei įkvėpti kitus sanglaudos politikos projektus, vadovaujantis naujojo europinio bauhauzo principais. Projektai turi būti susiję su šiomis keturiomis temomis:

  • žiediškumo ir anglies dioksido poveikio neutralumo principais grindžiama statyba ir renovacija,
  • kultūros paveldo išsaugojimas ir transformavimas,
  • pastatų pritaikymas ir transformavimas įperkamo būsto sprendimams,
  • miesto erdvių atnaujinimas.

  ERPF finansuos 80 proc. atrinktų projektų išlaidų. Kiekvienam projektui gali būti skirta iki 5 mln. EUR. Dalis šio finansavimo bus skirta novatoriškų sprendimų perkėlimui į kitus Europos miestus remti, kad būtų užtikrintas dar didesnis poveikis, visų pirma miestuose ir regionuose, kuriems labiausiai reikia paramos kuriant žaliąją ateitį. Remiamos miesto valdžios institucijos ilgainiui sudarys perdavimo partnerystes su trimis kitais miestais, suinteresuotais atkartoti projektų dalis ar visus projektus.

  Pasiūlymus pagal kvietimą galima teikti iki 2023 m. sausio 19 d. 14 val. Lietuvos laiku.

  Potencialiems paraiškų teikėjams numatyti fiziniai ir nuotoliniai seminarai.

  Fizinių seminarų metu potencialūs pareiškėjai galės išsamiau sužinoti apie Europos miestų iniciatyvos kryptį „Novatoriški veiksmai“ (angl. EUI – Innovative Actions): apie jos tikslus ir taisykles, temines sritis, šio kvietimo teikti paraiškas temą, taip pat gaus su projektais susijusią techninę informaciją apie paraiškos formą, finansavimą, tinkamumo gauti finansavimą taisykles, projekto biudžetą ir pan.

  Vienas tokių fizinių seminarų vyks Vilniuje gruodžio 6–8 d. (tiksli diena bus patvirtinta vėliau).

  Taip pat vyks trys nuotoliniai seminarai, skirti šioms temoms:

  • 2022 m. spalio 26 d. – šio kvietimo teikti paraiškas tema: naujasis europinis bauhauzas, projekto paraiškos forma;
  • 2022 m. lapkričio 16 d. – projekto įgyvendinimo finansiniai aspektai (tinkamumo gauti finansavimą taisyklės, projekto biudžetas) ir projekto valdymo rekomendacijos;
  • 2022 m. gruodžio 14 d. – komunikacija, kapitalizacija ir dalijimasis žiniomis.

  Nuotolinių seminarų vaizdo įrašai bus skelbiami Europos miestų iniciatyvos interneto svetainėje. Registracija į nuotolinius seminarus prasideda 2022 m. spalio 12 d.

  Daugiau informacijos apie kvietimą teikti paraiškas ir seminarus potencialiems pareiškėjams:

  Europos miestų iniciatyva

   

  Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje informacija

Skip to content