• Naujienos
 • Europos Komisija siūlo krizės metu ES platinamų gyvybiškai svarbių prekių ir paslaugų neapmokestinti PVM

  Europos Komisija pasiūlė neapmokestinti PVM prekių ir paslaugų, kurias ji kartu su ES įstaigomis ir agentūromis krizės metu teikia valstybėms narėms ir piliečiams. Šis pasiūlymas teikiamas atsižvelgiant į koronaviruso pandemijos metu įgytą patirtį: ji, be kita ko, parodė, kad vykdant viešuosius pirkimus dėl PVM kai kurie sandoriai pabrangsta, todėl sumažėja ribotų biudžetų galimybės. Šiandienos iniciatyva padės padidinti reaguojant į krizes (pavyzdžiui, gaivalines nelaimes ir ekstremaliąsias visuomenės sveikatos situacijas) viešajam interesui naudojamų ES lėšų veiksmingumą. Be to, ji padės sustiprinti ES lygmens nelaimių ir krizių valdymo organus, pavyzdžiui, veikiančius ES sveikatos sąjungos kontekste ir pagal ES civilinės saugos mechanizmą.

  Kai įsigalios naujos taisyklės, Europos Komisija ir kitos ES agentūros bei įstaigos galės prekes ir paslaugas, kurių reikia per ekstremaliąsias situacijas ES, importuoti ir pirkti be PVM. Tokių prekių ir paslaugų gavėjai galėtų būti valstybės narės arba tretieji subjektai, kaip antai nacionalinės valdžios institucijos ar kitos įstaigos (pavyzdžiui, ligoninės, sveikatos priežiūros ar reagavimo į nelaimes nacionalinės institucijos). PVM siūloma neapmokestinti, pavyzdžiui, šių prekių ir paslaugų:

  • diagnostinių tyrimų, testavimo medžiagos ir laboratorinės įrangos;
  • asmeninės apsaugos priemonių, pvz., pirštinių, respiratorių, kaukių, chalatų, dezinfekavimo produktų ir įrangos;
  • palapinių, gultų, drabužių ir maisto;
  • paieškos ir gelbėjimo įrangos, smėlio maišų, gelbėjimosi liemenių ir pripučiamųjų valčių;
  • antimikrobinių medžiagų ir antibiotikų, priešnuodžių kilus cheminei grėsmei, gydymo nuo spindulinio pažeidimo priemonių, antitoksinų, jodo tablečių;
  • kraujo produktų arba antikūnų;
  • radiacijos matuoklių;
  • būtinų produktų kūrimo, gamybos ir pirkimo paslaugų, mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklos, strateginių produktų atsargų kaupimo; farmacijos srities licencijų, karantino patalpų, klinikinių tyrimų, patalpų dezinfekavimo paslaugų ir t. t.

  Už ekonomiką atsakingas Europos Komisijos narys Paolo Gentiloni sakė: „COVID-19 pandemija parodė, kad tokios krizės yra daugialypės ir daro platų poveikį mūsų visuomenei. Labai svarbu duoti greitą ir veiksmingą atsaką – norint pasiruošti ateičiai, jis turi būti geriausias. Šiandienos pasiūlymas padeda ES reaguoti į krizes ir ekstremaliąsias situacijas joje. Be to, jis padidins ES lygmens pastangų kovoti su pandemija ir remti ekonomikos atsigavimą finansinį poveikį.“

  Dabar pasiūlymas dėl teisės akto, kuriuo bus iš dalies pakeista PVM direktyva, bus pateiktas kitoms institucijoms: Europos Parlamentas dėl jo pateiks savo nuomonę, o ES Taryba jį priims.

  Valstybės narės ne vėliau kaip 2021 m. balandžio 30 d. turi priimti ir paskelbti šiai direktyvai įgyvendinti būtinus įstatymus ir kitus teisės aktus. Tas nuostatas jos turi taikyti nuo 2021 m. sausio 1 d.

  Daugiau informacijos

  Pranešimas spaudai

  Tarybos direktyva, kuria iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 2006/112/EB nuostatos dėl importo neapmokestinimo PVM ir tam tikrų prekių ir paslaugų teikimo neapmokestinimo PVM, kai taikomos Sąjungos viešojo intereso priemonės

  Atsakas į COVID-19 mokesčių ir muitų srityje

  Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje informacija

Skip to content