• Naujienos
 • Europos Komisija siūlo artėjant vasarai atnaujinti su kelionių ribojimu susijusias priemones

  Šiandien Europos Komisija pasiūlė atnaujinti ES Tarybos rekomendaciją dėl laisvo judėjimo apribojimų ES koordinavimo, kuri buvo parengta reaguojant į COVID-19 pandemiją. Visoje ES gerėjant epidemiologinei situacijai ir spartėjant skiepijimo kampanijoms, Europos Komisija siūlo valstybėms narėms palaipsniui supaprastinti su kelionėmis susijusias priemones, įskaitant visų pirma priemones, taikomas ES skaitmeninio COVID pažymėjimo turėtojams.

  Už sveikatą ir maisto saugą atsakinga Europos Komisijos narė Stella Kyriakides teigė: „Judėjimo laisvė yra viena iš labiausiai branginamų ES piliečių teisių. Mūsų piliečiams reikia suderintų ir nuspėjamų metodų, kurie suteiktų aiškumo ir padėtų išvengti nevienodų reikalavimų skirtingose valstybėse narėse. Norime užtikrinti, kad artimiausiomis savaitėmis galėtume saugiai ir suderintai atverti savo šalis. Kadangi skiepijama vis sparčiau, esame tikri, kad galima vėl palaipsniui atnaujinti laisvą ir saugų judėjimą be apribojimų. Optimistiškiau žvelgdami į priekį, kartu turime išlikti atsargūs ir visada pirmiausia užtikrinti visuomenės sveikatos apsaugą.“

  Pagrindiniai atnaujinto bendro požiūrio į su kelionėmis susijusias priemones ES viduje aspektai, remiantis Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC) paskelbtu spalvinių kodų žemėlapiu:

  • Visiškai paskiepytiems asmenims, turintiems skiepijimo pažymėjimus, suderintus su ES skaitmeniniu COVID pažymėjimu, praėjus 14 dienų nuo paskutinės dozės gavimo neturėtų būti taikomi kelionės tikslu atliekamo testo ir karantino reikalavimai. Tai taip pat turėtų būti taikoma persirgusiems asmenims, gavusiems vieną iš dviejų vakcinos dozių. Jei, siekdamos panaikinti laisvo judėjimo apribojimus, valstybės narės skiepijimosi įrodymą pripažįsta ir kitais atvejais, pavyzdžiui, po gautos pirmosios iš dviejų vakcinos dozių, jos taip pat turėtų tomis pačiomis sąlygomis pripažinti skiepijimo pažymėjimus, išduotus paskiepijus COVID-19 vakcina.
  • Persirgusiems asmenims, turintiems pažymėjimus, suderintus su ES skaitmeniniu COVID pažymėjimu, pirmas 180 dienų nuo teigiamo PGR testo neturėtų būti taikomi kelionės tikslu atliekamo testo ir karantino reikalavimai.
  • Asmenims, turintiems galiojantį tyrimo rezultatų sertifikatą, suderintą su ES skaitmeniniu COVID pažymėjimu, neturėtų būti taikomi galimi karantino reikalavimai. Europos Komisija siūlo standartinį testų galiojimo laikotarpį: 72 valandas PGR testų atveju ir 48 valandas greitųjų antigenų testų atveju, jei valstybė narė juos pripažįsta.
  • Skubaus sustabdymo mechanizmas. Valstybės narės turėtų atnaujinti su pasiskiepijusių ir persirgusių asmenų kelionių apribojimais susijusias priemones, jei epidemiologinė situacija staiga pablogėtų arba būtų pranešta apie susirūpinimą keliančių atmainų didelį paplitimą.
  • Aiškiau išdėstyti ir supaprastinti reikalavimai, kuriuos nustato valstybės narės, remdamosi savo sprendimų priėmimo procesais:

  o   keliautojams iš žalių zonų – ribojimų nėra;

  o   keliautojams iš oranžinių zonų – valstybės narės galėtų reikalauti prieš išvykstant atlikti testą (greitąjį antigenų arba PGR);

  o   keliautojams iš raudonų zonų – valstybės narės galėtų reikalauti, kad keliautojai karantinuotųsi, nebent prieš išvykdami jie atliko testą (greitąjį antigenų arba PGR);

  o   keliautojams iš tamsiai raudonų zonų – nebūtinos kelionės turėtų būti primygtinai nerekomenduojamos. Toliau taikomas testo ir karantino reikalavimas.

  • Siekiant užtikrinti šeimos vienovę, su tėvais keliaujantiems nepilnamečiams turėtų būti netaikomas karantino reikalavimas tais atvejais, kai jis netaikomas tėvams, pavyzdžiui, kai jie yra pasiskiepiję. Be to, reikalavimas kelionės tikslu atlikti testą neturėtų būti taikomas vaikams iki 6 metų.
  • Europos Komisija siūlo pakeisti ECDC žemėlapyje nustatytas ribas atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją ir į skiepijimo pažangą. Oranžine spalva pažymėtų zonų atveju suminį 14 dienų praneštų COVID-19 atvejų rodiklį siūloma padidinti nuo 50 iki 75. Taip pat siūloma pakoreguoti raudonų zonų ribų intervalą nuo dabartinio 50–150 iki naujo 75–150.

  Be to, Europos Komisija ragina dėti daugiau pastangų, kad būtų užtikrintas sklandus ES skaitmeninio COVID pažymėjimo diegimas. Šiuo tikslu valstybės narės turėtų kuo geriau pasinaudoti nacionalinės teisės suteikiamomis galimybėmis ir pradėti išduoti ES skaitmeninius COVID pažymėjimus dar prieš pradedant nuo liepos 1 d. taikyti pagrindinį reglamentą. Tais atvejais, kai nacionalinėje teisėje numatytas COVID-19 pažymėjimų patikrinimas, ES skaitmeninio COVID pažymėjimo turėtojai jau galėtų juo naudotis keliaudami.

  Šiam procesui remti Europos Komisija nuo birželio 1 d. įdiegs svarbiausią ES skaitmeninio COVID pažymėjimo dalį – pradės veikti ES tinklų sietuvas (angl. EU gateway), kuriame saugomi viešieji raktai, reikalingi ES skaitmeniniam COVID pažymėjimui patikrinti. Atsižvelgiant į tai, kad per ES tinklų sietuvą nesikeičiama jokiais asmens duomenimis, valstybės narės jau galėtų naudotis jo funkcijomis.

  Šiandien priimtu Europos Komisijos pasiūlymu taip pat užtikrinama atitiktis taisyklėms dėl nebūtinų kelionių į ES, kurias ES Taryba atnaujino 2021 m. gegužės 20 d.

  Daugiau informacijos:

  Pranešimas spaudai (anglų k.)

  Europos Komisijos pasiūlymas iš dalies pakeisti 2020 m. spalio 13 d. Tarybos rekomendaciją dėl suderinto požiūrio į laisvo judėjimo apribojimą reaguojant į COVID-19 pandemiją

  Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje informacija

Skip to content