• Naujienos
 • Europos Komisija pristato papildomas reagavimo į COVID-19 priemones

  Šiandien Europos Komisija paskelbė komunikatą dėl papildomų reagavimo į COVID-19 priemonių, kuriame išdėstyti tolesni veiksmai pagrindinėse srityse, siekiant sustiprinti ES atsaką į pakartotinį COVID-19 protrūkį. Viso to imamasi prieš spalio 29 d. įvyksiantį Europos vadovų virtualųjį susitikimą dėl veiksmų, susijusių su COVID-19, derinimo.

  Europos Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen sakė: „Padėtis dėl COVID-19 yra labai rimta. Privalome sustiprinti ES atsaką. Šiandien imamės papildomų kovos su šiuo virusu priemonių – pradėdami geresnės prieigos prie greitųjų testų užtikrinimu, pasirengimu skiepijimo kampanijoms, baigdami geresnių sąlygų kelionėms, kurios būtų saugios, sudarymu. Valstybes nares raginu glaudžiai bendradarbiauti. Ryžtingi veiksmai, kurių imamės dabar, padės išgelbėti gyvybes ir apsaugoti pragyvenimo šaltinius. Šios pandemijos akivaizdoje nė viena valstybė nebus saugi tol, kol nebus saugios visos.“

   

   

   

  Europos Komisijos siūlomi tolesni veiksmai:

  1. Tobulinti informacijos srautą, kad būtų galima priimti informacija pagrįstus sprendimus. Norint atsekti, kaip koronavirusas plinta regionų ir nacionaliniu lygmenimis, ypač svarbu užtikrinti, kad informacija su epidemiologiniais duomenimis būtų tiksli, palyginama ir teikiama laiku. Tas pat pasakytina apie tyrimus, sąlytį turėjusių asmenų atsekimą ir visuomenės sveikatos priežiūrą. Tam, kad pagerėtų dalijimasis duomenimis ES lygmeniu, Komisija ragina valstybes nares pateikti visus atitinkamus duomenis Europos ligų prevencijos ir kontrolės centrui (ECDC) ir Komisijai.
  2. Užtikrinti veiksmingesnį ir greitesnį testavimą. Testavimas yra esminė priemonė koronaviruso plitimui stabdyti. Siekdama paskatinti bendrą požiūrį ir veiksmingą testavimą, Komisija šiandien priėmė Rekomendaciją dėl COVID-19 tyrimų strategijų, apimančią ir greitųjų antigenų testų naudojimą. Joje išdėstyti pagrindiniai elementai, į kuriuos reikėtų atsižvelgti rengiant nacionalines, regionines ar vietos testavimo strategijas. Joje valstybės narės taip pat raginamos iki lapkričio vidurio pateikti nacionalines testavimo strategijas. Tam, kad būtų galima tiesiogiai įsigyti greitųjų antigenų testų ir pristatyti juos valstybėms narėms, Europos Komisija mobilizuoja 100 mln. EUR pagal skubios paramos teikimo priemonę. Tuo pačiu metu Komisija pradeda bendrus viešuosius pirkimus, kad užtikrintų antrą prieigos prie reikalingų priemonių srautą. Tais atvejais, kai valstybės narės taiko išankstinio tyrimo reikalavimus atvykstantiems keliautojams ir ten, kur kilmės šalyje nėra pajėgumų testuoti simptomų neturinčių keliautojų, keliautojams turėtų būti suteikiama galimybė pasidaryti testą jau atvykus.
  3. Tarpvalstybiniu mastu visapusiškai naudotis sąlytį turėjusių asmenų atsekimo ir įspėjimo programėlėmis. Iki šiol valstybės narės yra sukūrusios 19 sąlytį turėjusių asmenų atsekimo ir įspėjimo programėlių, kurios buvo atsisiųstos 52 milijonus kartų. Komisija neseniai paskelbė apie sprendimą, padedantį susieti visos ES nacionalines programėles per Europos bendrojo tinklų sietuvo paslaugą.
  4. Veiksmingas skiepijimas. Pagal ES strategiją dėl COVID-19 vakcinų Komisija derasi dėl susitarimų su vakcinų gamintojais, kad europiečiai ir kitų pasaulio šalių gyventojai galėtų vakcinų gauti, kai tik bus užtikrintas jų saugumas ir veiksmingumas. Kai vakcinos bus prieinamos, jos turės būti paskirstytos ir pristatytos taip, kad būtų užtikrintas kuo didžiausias veiksmingumas. Spalio 15 d. Europos Komisija išdėstė pagrindinius žingsnius, kurių valstybės narės turi imtis, kad būtų visapusiškai pasirengusios. Tai apima ir nacionalines skiepijimo strategijas. Komisija parengs bendrą ataskaitų teikimo sistemą ir platformą, skirtą nacionalinių vakcinų strategijų veiksmingumui stebėti. Tam, kad kuo veiksmingiau būtų dalijamasi geriausia patirtimi, 2020 m. lapkričio mėn. bus pristatytos pirmosios nacionalinių skiepijimo planų peržiūros išvados.
  5. Veiksmingas komunikavimas su piliečiais. Aiškus komunikavimas yra esminė sėkmingo visuomenės sveikatos srities atsako dalis, nes sėkmė labai priklauso nuo to, kaip visuomenė laikosi sveikatos rekomendacijų. Visos valstybės narės turėtų atnaujinti informavimo kampanijas, kad atsvertų melagingą, klaidinančią ir pavojingą informaciją, kuri ir toliau skleidžiama, ir spręsti vadinamąją pandemijos nuovargio problemą.
  6. Būtiniausių priemonių užtikrinimas. Nuo pat protrūkio pradžios ES rėmė gamintojus, kad būtų užtikrintas pagrindinių vaistų ir medicinos priemonių prieinamumas. Komisija pradėjo naujus bendrus skiepijimui skirtų medicinos priemonių viešuosius pirkimus. Tam, kad valstybėms narėms suteiktų galimybę turėti geresnę ir pigesnę prieigą prie priemonių, reikalingų COVID-19 prevencijai, aptikimui ir gydymui, šiandien Komisija pratęsė priemonę, pagal kurią laikinai nustota taikyti visus muitus ir PVM medicinos priemonėms iš ES nepriklausančių šalių. Komisija taip pat siūlo ligonines ir gydytojus atleisti nuo vakcinoms ir testų rinkiniams, naudojamiems kovoje su koronavirusu, taikomo PVM.
  7. Užtikrinti geresnes sąlygas saugioms kelionėms. Europos Komisija ragina valstybes nares visapusiškai įgyvendinti Tarybos priimtą rekomendaciją dėl bendro ir koordinuoto požiūrio į laisvo judėjimo apribojimus.
  8. Europos Komisija siūlo išplėsti žaliųjų koridorių metodą, siekiant užtikrinti, kad daugiarūšis transportas efektyviai veiktų tokiose srityse kaip geležinkeliai, krovininis vandens transportas ir krovinių vežimas oro transportu, ir pateikia papildomų gairių, skirtų sudaryti palankesnes sąlygas šio metodo praktiniam taikymui

   

  Daugiau informacijos: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/ip_20_1986

  Komunikatas dėl papildomų reagavimo į COVID-19 priemonių

   

  Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje informacija

Skip to content