• Naujienos
 • Europos Komisija pristato artimiausių metų prekybos strategiją

  Europos Komisija parengė artimiausių metų prekybos strategiją, kurioje daugiausia dėmesio skiria tvarumui ir remia esminę ekonomikos pertvarką į neutralaus poveikio klimatui ekonomiką. Strategija siekiama nustatyti griežtesnes pasaulines prekybos taisykles ir prisidėti prie ES ekonomikos atsigavimo.

  Kalbėdamas apie naująją strategiją, vykdomasis pirmininko pavaduotojas ir už prekybą atsakingas Europos Komisijos narys Valdis Dombrovskis sakė: „Problemoms, su kuriomis susiduriame, spręsti reikia naujos ES prekybos politikos strategijos. Siekiant po COVID-19 pandemijos atkurti ekonomikos augimą ir atgaivinti darbo vietų kūrimą, mums reikia atviros, taisyklėmis grindžiamos prekybos. Įgyvendinant prekybos politiką taip pat turi būti visapusiškai remiama žalioji ir skaitmeninė mūsų ekonomikos pertvarka ir vadovaujama pasaulinėms pastangoms reformuoti PPO. Ji taip pat turėtų suteikti mums priemonių apginti savo interesus susidūrus su nesąžininga prekybos praktika. Siekiame įgyvendinti atvirą, strateginę ir ryžtingą politiką, kuria pabrėžiamas ES gebėjimas savarankiškai priimti sprendimus bei formuoti ją supantį pasaulį vadovaujantis lyderystės ir bendradarbiavimo principais ir kurioje atsispindi mūsų strateginiai interesai ir vertybės.“

  • Strategijoje pirmenybė teikiama esminei Pasaulio prekybos organizacijos reformai, įskaitant pasaulinius įsipareigojimus prekybos ir klimato srityse, naujas skaitmeninės prekybos taisykles, sugriežtintas kovos su konkurencijos iškraipymais taisykles ir PPO privalomo ginčų sprendimo sistemos atkūrimą.
  • Naująja strategija bus stiprinami prekybos gebėjimai prisidėti prie skaitmeninės ir su klimato kaita susijusios pertvarkos. Pirma, ja bus padedama siekti Europos žaliojo kurso tikslų. Antra, bus pašalintos nepagrįstos prekybos kliūtys skaitmeninėje ekonomikoje, kad vykdant prekybą būtų galima naudotis skaitmeninių technologijų teikiamais pranašumais.
  • ES laikysis griežtesnio ir ryžtingesnio požiūrio į savo prekybos susitarimų įgyvendinimą ir vykdymo užtikrinimą, kovą su nesąžininga prekyba ir tvarumo problemų sprendimą.

  Daugiau informacijos: EU trade policy (europa.eu)

  Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje informacija

Skip to content