• Naujienos
 • Europos Komisija patvirtino 50 mln. EUR vertės Lietuvos priemones, skirtas nuo koronaviruso protrūkio nukentėjusioms kelionių sektoriaus įmonėms remti

  Europos Komisija patvirtino dvi Lietuvos priemones (jų bendras biudžetas – 50 mln. EUR), skirtas remti kelionių agentūroms, kelionių organizatoriams, apgyvendinimo ir maitinimo įmonėms, kurias paveikė Lietuvos valdžios priemonės kovai su koronaviruso krize.

  Priemonės buvo patvirtintos pagal 2020 m. kovo 19 d. Europos Komisijos priimtą laikinąją valstybės pagalbos sistemą su pakeitimais, padarytais 2020 m. balandžio 3 d. ir gegužės 8 d.

  Viešoji parama bus teikiama: 1) individualių garantijų forma, siekiant užtikrinti, kad kelionių organizatoriai galėtų laikytis savo sutartinių įsipareigojimų, ypač nemokumo ar bankroto atveju; 2) paskolų kelionių organizatoriams, apgyvendinimo ir viešojo maitinimo paslaugų teikėjams forma. Pagal pirmąją priemonę Lietuvoje įsisteigusiems kelionių organizatoriams bus teikiamos garantijos iki 800 000 EUR vienam paramos gavėjui. Pagal antrąją priemonę bus teikiamos paskolos organizatoriams, apgyvendinimo ir viešojo maitinimo paslaugų teikėjams, kad jie galėtų kompensuoti keliautojų išlaidas, patirtas dėl kelionių apribojimų, susijusių su koronavirusu. Priemonių tikslas – sudaryti palankesnes sąlygas gauti finansavimą ir sumažinti staigų likvidumo trūkumą, su kuriuo susiduria nukentėjusios įmonės.

  Europos Komisija nustatė, kad Lietuvos schema atitinka Laikinojoje sistemoje nustatytas sąlygas: parama pagal pirmąją priemonę vienai įmonei neviršys 800 000 EUR, o paskolų pagal antrąją priemonę sutartys bus sudaromos ne ilgesniam kaip 6 metų laikotarpiui. Be to, pagalba pagal abi priemones bus suteikta ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d.

  Europos Komisija padarė išvadą, kad Lietuvos priemonės yra būtinos, tinkamos ir proporcingos dideliems valstybės narės ekonomikos sutrikimams atitaisyti pagal SESV 107 straipsnio 3 dalies b punktą ir laikinojoje sistemoje nustatytas sąlygas. Tuo remdamasi Europos Komisija patvirtino priemones pagal ES valstybės pagalbos taisykles.

  Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje informacija

   

Skip to content