• Europos Komisija patvirtino 4 mln. EUR Lietuvos schemą, skirtą nuo koronaviruso pandemijos nukentėjusiems apgyvendinimo paslaugų teikėjams ir kelionių organizatoriams paremti

  Europos Komisija patvirtino 4 mln. EUR Lietuvos schemą, skirtą nuo koronaviruso pandemijos nukentėjusiems apgyvendinimo paslaugų teikėjams ir kelionių organizatoriams remti. Priemonė patvirtinta remiantis laikinąją valstybės pagalbos sistema. Pagal šią schemą pagalba bus teikiama tiesioginių dotacijų forma.

  Į paramą gali pretenduoti apgyvendinimo paslaugų teikėjai, kurių apyvarta 2021 m., palyginti su 2019 m., sumažėjo bent 40 proc. Reikalavimus atitinkantys pagalbos gavėjai turės teisę gauti pagalbos sumą, lygią pusei jų komunalinių paslaugų išlaidų 2021 m. lapkričio mėn. – 2022 m. kovo mėn., iki 50 000 EUR.

  Į paramą taip pat gali pretenduoti kelionių organizatoriai, kurių apyvarta 2021 m., palyginti su 2019 m., sumažėjo bent 30 proc. Didžiausia pagalbos suma vienam pagalbos gavėjui neviršys 30 000 EUR.

  Europos Komisija nustatė, kad Lietuvos schema atitinka laikinojoje sistemoje nustatytas sąlygas. Visų pirma i) pagalba neviršys 2,3 mln. EUR vienam pagalbos gavėjui; ir ii) bus suteikta ne vėliau kaip 2022 m. birželio 30 d.

  Europos Komisija padarė išvadą, kad priemonė yra būtina, tinkama ir proporcinga valstybės narės ekonomikos dideliems sutrikimams atitaisyti pagal SESV 107 straipsnio 3 dalies b punktą ir laikinojoje sistemoje nustatytas sąlygas. Tuo remdamasi Europos Komisija patvirtino priemonę pagal ES valstybės pagalbos taisykles.

  Daugiau informacijos apie laikinąją sistemą ir kitus veiksmus, kurių Europos Komisija ėmėsi koronaviruso pandemijos ekonominiam poveikiui mažinti, galima rasti čia.

  Kai tik bus išspręsti visi konfidencialumo klausimai, nekonfidenciali sprendimo redakcija bus paskelbta valstybės pagalbos registre (bylos numeris SA.102324) Europos Komisijos konkurencijai skirtoje svetainėje.

  Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje informacija

Skip to content