• Naujienos
 • Europos Komisija padeda profesinę kvalifikaciją turintiems pabėgėliams įsidarbinti ES

  Europos Komisija paskelbė Rekomendaciją dėl asmenų, bėgančių nuo Rusijos invazijos į Ukrainą, akademinių ir profesinių kvalifikacijų pripažinimo. Joje ES valstybių narių valdžios institucijoms pateikiama gairių ir praktinių patarimų, kad pripažinimo procesas būtų greitas, teisingas ir lankstus.

  Dėl neišprovokuotos Rusijos karinės agresijos ir invazijos į ES atvyko daugiau kaip 4 mln. nuo karo bėgančių ir apsaugos siekiančių asmenų. Patenkinus neatidėliotinus pabėgėlių poreikius, pavyzdžiui, suteikus pastogę ir užtikrinus sveikatos priežiūrą, siekiant užtikrinti jų gerovę ir integraciją priimančiosiose šalyse, itin svarbu, kad jie, be kitų teisių, turėtų teisę dirbti jų kvalifikaciją atitinkantį darbą.

  Už vidaus rinką atsakingas Europos Komisijos narys Thierry Bretonas sakė: „Teisė įsidarbinti yra vienas pagrindinių laikinosios apsaugos aspektų. Šia rekomendacija žengiame labai svarbų žingsnį, kad ji taptų veiksmingesnė. Rekomendacija padės nuo karo bėgantiems asmenims rasti prasmingą darbą ir kartu palengvins jų integraciją. Paprastas ir labiau suderintas požiūris į kvalifikacijų pripažinimą leidžia naudotis bendrosios rinkos solidarumo galia ir visoje ES atverti galimybių tiems, kuriems jų reikia.“

  Siekdama padėti valstybėms narėms greitai, teisingai ir lanksčiai pripažinti kvalifikacijas, Europos Komisija ėmėsi tam tikrų veiksmų, įskaitant išvardytus toliau.

  • Europos Komisijos prašymu Europos mokymo fondas sukūrė Ukrainos kvalifikacijų išteklių centrą, kuriame galima dalytis informacija. Siekiant paspartinti procedūras, labai svarbu, kad ES valstybės narės visapusiškai dalytųsi informacija ir užtikrintų skaidrumą.
  • Siekiant padėti šalinti kalbos barjerą, atitinkamai pritaikyta Europos Komisijos sukurta vertimo priemonė „eTranslation“ – dabar galima versti ir į ukrainiečių k. bei iš jos. Gali praversti ir vertimo iš rusų k. galimybė, nes daugelio Ukrainos specialistų diplomai parengti rusų kalba.
  • Asmenys, bėgantys nuo Rusijos invazijos į Ukrainą, galėjo būti priversti išvykti be jų kvalifikacijas įrodančių dokumentų originalų. Taigi tokiu atveju vertinti kvalifikacijų pripažinimo paraiškas reikia lanksčiai, be kita ko, naudojantis galimybe iš naujo išduoti diplomus skaitmeniniu formatu.

   

  Rekomendacijoje taip pat aptariama nuo karo bėgančių asmenų prieiga prie reglamentuojamų profesijų. Tai, be kita ko, slaugytojų, bendrosios praktikos gydytojų ir, priklausomai nuo valstybės narės, mokytojų ir švietimo darbuotojų profesijos. Atsižvelgiant į atvykstančių nuo karo bėgančių asmenų srautą, reikia daugiau šių specialistų, nes pabėgėliams reikia prieigos prie sveikatos priežiūros, vaikų priežiūros ir švietimo paslaugų (dažnai jų kalba). Taigi supaprastintas akademinių ir profesinių kvalifikacijų pripažinimas gali padėti užtikrinti, kad atvykstantys specialistai galėtų greitai įsidarbinti ir imti remti savo tėvynainius. Taip pat užtikrinama, kad asmenys laikinosios apsaugos laikotarpiu įgytų reikiamos patirties bei įgūdžių ir vėliau į kilmės šalį grįžtų patobulinę kvalifikaciją.

  Daugiau informacijos:

  Pranešimas spaudai

  Ukrainai skirtas Europos Komisijos puslapis. Šis puslapis prieinamas ukrainiečių ir rusų kalbomis.

  Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje informacija

Skip to content