• „EU4Business: Connecting companies“ įgyvendino 12 tarptautinių projektų tekstilės sektoriuje

    Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai jau trečius metus įgyvendina Eurochambres projektą EU4Business: Connecting Companies. Projekto idėja – gilinti ir stiprinti santykius tarp Europos Sąjungos (ES), jos valstybių narių ir šešių rytinių kaimynų: Armėnijos, Azerbaidžano, Baltarusijos, Gruzijos, Moldovos ir Ukrainos, dirbančių tekstilės sektoriuje. Projekto EU4BCC vienas iš tikslų yra remti tvarų ekonominį vystymąsi ir darbo vietų kūrimą su ES Rytų partnerystėje esančiomis šalimis, joms padedant stiprinti mažą ir vidutinį verslą,  skatinant prekybą, vidines investicijas bei kuriant verslo ryšius su ES įmonėmis. Kitas projekto tikslas – stiprinti Rytų partnerystės šalių verslo asociacijų gebėjimą skatinti prekybą bei santykius su ES. Projektas vykdomas įgyvendinant tokias veiklas kaip tarptautiniai verslo kontaktų renginiai (B2B), keitimasis gerąja praktika ar verslo vizitų organizavimas.

    Projektas EU4Business: Connecting Companies tiesiogiai atitinka pagrindinius Eurochambres nusimatytus tikslus: pagerinti verslo sąlygas, palengvinti verslams patekimą į rinkas Europos Sąjungoje (toliau – ES) ir už jos ribų bei užtikrinti žmogiškųjų, finansinių ir gamtos išteklių prieinamumą.

    Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai, kartu su partneriais Europoje bei ES Rytų partnerystėje esančiomis šalimis, įgyvendino 12 projektų tekstilės sektoriuje, kurie padėjo įmonėms bei  verslo paramos organizacijoms surasti naujų partnerių užsienyje bei pradėti  tarptautines partnerystes.

Skip to content