• Naujienos
 • ES valstybės narės, darbuotojai ir darbdaviai sutaria, kad COVID-19 reiktų pripažinti profesine liga

  Vakar ES darbuotojų saugos ir sveikatos patariamajame komitete ES valstybės narės, darbuotojai ir darbdaviai sutarė, kad COVID-19 reiktų pripažinti profesine liga sveikatos priežiūros bei socialinių paslaugų ir slaugymo namuose srityse ir pandemijos sąlygomis tuose sektoriuose, kur dėl protrūkio veikla kelia padidėjusią riziką užsikrėsti, ir pritarė tam, kad būtų atnaujintas ES profesinių ligų sąrašas.

  Už darbo vietas ir socialines teises atsakingas Europos Komisijos narys Nicolas Schmitas kalbėjo: „Šis susitarimas yra tvirtas politinis signalas pripažinti COVID-19 poveikį darbuotojams ir sveikatos priežiūros bei socialinių paslaugų srityje dirbančių žmonių, taip pat kitų darbuotojų, kuriems kyla didesnė rizika užsikrėsti COVID-19, indėlio svarbą. Remdamasi šiuo susitarimu, Komisija atnaujins savo rekomendaciją dėl profesinių ligų, siekdama skatinti visas valstybes nares COVID-19 pripažinti profesine liga.“

  Vakar pasiektas susitarimas yra svarbus žingsnis įgyvendinant 2021 m. birželio mėn. Europos Komisijos priimtą 2021–2027 m. ES darbuotojų sveikatos ir saugos strateginę programą, kurioje Europos Komisija paskelbė, kad atnaujins Komisijos rekomendaciją dėl profesinių ligų, kad iki šių metų pabaigos į ją būtų įtrauktas COVID-19. Programoje nustatyti pagrindiniai ES lygmens veiksmai, kuriais siekiama artimiausioje ateityje gerinti darbuotojų sveikatą ir saugą. Vienas iš pagrindinių kompleksinių jos tikslų – didinti pasirengimą bet kokioms galimoms sveikatos krizėms ateityje. Be to, bus siekiama didinti paramą darbuotojams galimų COVID-19 infekcijų bangų ateityje metu.

  Atsižvelgdama į Darbuotojų saugos ir sveikatos patariamojo komiteto nuomonę, Europos Komisija atnaujins rekomendaciją, kurioje išvardijamos profesinės ligos ir jas galinčios sukelti medžiagos. Siekiama, kad ES valstybės narės pritaikytų savo nacionalinės teisės aktus prie atnaujintos rekomendacijos. Jeigu ES valstybėje narėje COVID-19 būtų pripažįstamas profesine liga, ja darbo vietoje susirgę atitinkamų sektorių darbuotojai galėtų įgyti konkrečių teisių pagal nacionalines taisykles, kaip antai teisę į kompensaciją.

  Nors su COVID-19 pandemija susijusios sanitarinės krizės padėtis Europoje taisosi, o ES valstybės narės laipsniškai naikina ribojamąsias priemones, epidemiologinė padėtis tebėra sunki. Nuo 2022 m. gegužės 12 d. Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC) tam tikras omikron atmainas priskyrė prie keliančių susirūpinimą. Todėl, atsižvelgiant į galimas būsimas COVID-19 bangas, reikia užtikrinti stipresnę darbuotojų apsaugą.

  Daugiau informacijos:

  Visas pranešimas spaudai

  Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje informacija

Skip to content