• Naujienos
 • ES susitarė patvirtinti papildomas sankcijas Rusijai ir Baltarusijai

  Europos Komisija sveikina šiandieninį valstybių narių susitarimą patvirtinti papildomas tikslines sankcijas atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje ir reaguojant į Baltarusijos dalyvavimą agresijoje.

  Naujos sankcijos – tai naujai nustatomos ribojamosios priemonės 160 asmenų ir atsižvelgiant į padėtį Baltarusijoje iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) 765/2006 dėl ribojamųjų priemonių bei dėl Rusijos veiksmų, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje, iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 833/2014. Šie pakeitimai padės labiau suderinti ES sankcijas Rusijai ir Baltarusijai ir padės dar veiksmingiau užtikrinti, kad Rusijos sankcijos nebūtų apeinamos, be kita ko, per Baltarusiją.

  Baltarusijos atžvilgiu naujai nustatoma priemonė – su SWIFT susiję draudimai, analogiški Rusijos režimui nustatytiems draudimams, be to, išaiškinama, kad kriptoturtas patenka į perleidžiamųjų vertybinių popierių taikymo sritį, o taip pat dar labiau išplečiami esami finansiniai apribojimai, priderinant juos prie Rusijai jau taikomų sankcijų.

  Visų pirma sutartomis priemonėmis bus:

  • apribotas SWIFT paslaugų teikimas „Belagroprombank“, „Bank Dabrabyt“ ir Baltarusijos Respublikos plėtros bankui, o taip pat jų patronuojamosioms įmonėms Baltarusijoje;
  • uždrausti sandoriai su Baltarusijos Centriniu banku, susiję su atsargų ar turto valdymu, ir viešojo finansavimo teikimu prekybai su Baltarusija ir investicijoms Baltarusijoje;
  • nuo 2022 m. balandžio 12 d. uždrausta į biržos sąrašus įtraukti Baltarusijos valstybinių įmonių akcijas ES prekybos vietose ir teikti su tomis akcijomis susijusias paslaugas;
  • iš esmės apriboti finansiniai srautai iš Baltarusijos į ES, uždraudžiant priimti 100 000 EUR viršijančius Baltarusijos piliečių ar gyventojų indėlius, laikyti Baltarusijos klientų sąskaitas ES centriniuose vertybinių popierių depozitoriumuose ir parduoti eurais denominuotus vertybinius popierius Baltarusijos klientams;
  • uždrausta tiekti Baltarusijai eurų banknotus.

   

  Rusijai šiais pakeitimais nustatomi nauji jūrų navigacijos ir radijo ryšio technologijų eksporto apribojimai, į valstybinių įmonių, kurioms taikomi finansavimo apribojimai, sąrašą įtraukiamas Rusijos jūrų laivybos registras, ir nustatoma išankstinio dalijimosi informacija apie jūrų saugumo įrangos eksportą nuostata.

  Be to, taip pat išplečiama išimtis dėl 100 000 EUR viršijančių indėlių priėmimo ES bankuose Šveicarijos ir EEE piliečiams.

  ES patvirtino bendrą sutarimą, kad paskolos ir kreditas gali būti teikiami bet kokiomis priemonėmis, be kita ko, kriptoturtu, taip pat dar patikslino perleidžiamųjų vertybinių popierių sąvoką, kad būtų aišku, jog tai apima ir kriptoturtą, ir taip užtikrino tinkamą galiojančių apribojimų įgyvendinimą.

  Pakeitimai taip pat apima naujų apribojimų nustatymą.

  Be kita ko, dėl veiksmų, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, į sąrašą papildomai įtraukta dar 160 asmenų.

  Į asmenų sąrašą įtraukti:

  – 14 oligarchų ir žinomų verslininkų, dirbančių pagrindiniuose ekonomikos sektoriuose, iš kurių Rusijos Federacija gauna daug pajamų – visų pirma metalurgijos, žemės ūkio, farmacijos, telekomunikacijų ir skaitmeninės pramonės sektoriuose, o taip pat jų šeimų nariai.

  – 146 Rusijos Federacijos Tarybos nariai, ratifikavę vyriausybės sprendimus dėl „Rusijos Federacijos ir Donecko liaudies respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“ ir „Rusijos Federacijos ir Luhansko liaudies respublikos draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutarties“.

  Iš viso ES ribojamosios priemonės dabar taikomos 862 asmenims ir 53 subjektams.

  Pagrindiniai faktai

  Šiandienos sprendimas grindžiamas plataus masto beprecedentėmis priemonėmis, kurių ES ėmėsi reaguodama į Rusijos agresiją, nukreiptą prieš Ukrainos teritorinį vientisumą. Europos Komisija kaip ES sutarčių sergėtoja yra atsakinga už ES sankcijų vykdymo visoje Sąjungoje stebėseną. ES vieningai veikia reikšdama solidarumą Ukrainai ir toliau Ukrainą bei jos tautą rems kartu su savo tarptautiniais partneriais teikdama jai papildomą politinę, finansinę ir humanitarinę pagalbą.

  Daugiau informacijos

  Ukrainai skirtas Europos Komisijos puslapis

  Klausimai ir atsakymai dėl ribojamųjų priemonių

  Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje informacija

Skip to content