• Naujienos
 • ES investuoja daugiau kaip 110 mln. EUR į vienuolikoje ES šalių, tarp jų ir Lietuvoje, vykdysimus LIFE aplinkos ir klimato apsaugos projektus

  Europos Komisija pranešė apie daugiau kaip 110 mln. EUR investicijas į programos LIFE integruotuosius aplinkos ir klimato apsaugos projektus, atrinktus po 2020 m. kvietimo teikti pasiūlymus. Finansavimas bus skirtas naujiems dideliems aplinkos ir klimato apsaugos projektams, vykdysimiems vienuolikoje ES šalių – Čekijoje, Danijoje, Estijoje, Kipre, Latvijoje, Lenkijoje, Lietuvoje, Nyderlanduose, Prancūzijoje, Slovėnijoje ir Suomijoje – remti. Projektais prisidedama prie žaliojo ekonomikos atsigavimo po COVID-19 pandemijos ir remiami Europos žaliojo kurso tikslai iki 2050 m. užtikrinti neutralų ES poveikį klimatui ir nulinę taršą. Tai yra veiksmų, kuriais siekiama įgyvendinti pagrindinius Europos žaliojo kurso tikslus pagal 2030 m. ES biologinės įvairovės strategiją ir ES žiedinės ekonomikos veiksmų planą, pavyzdžiai.

  Projekto LIFE lėšomis Lietuvai bus padedama siekti nacionaliniame energetikos ir klimato srities veiksmų plane (NEKSVP) nustatytų tikslų, įskaitant tikslus užtikrinti didesnį pastatų energinį efektyvumą, ekologiškesnį judumą, energiją taupančią pramonę ir efektyvesnius žaliuosius viešuosius pirkimus.

  Už Europos žaliąjį kursą atsakingas vykdomasis Europos Komisijos pirmininkės pavaduotojas Fransas Timmermansas teigė: „Ištikus klimato, biologinės įvairovės ir taršos krizėms, laiko negalime švaistyti. Pagal programą LIFE tiesioginė parama teikiama projektams visoje ES, o šalims ir regionams suteikiamos galimybės saugoti ir atkurti gamtą. Gamta – didžiausia mūsų sąjungininkė, todėl turime ja rūpintis, kad ji galėtų pasirūpinti mumis. Sveikinu su kiekvienu šiandien atrinktu projektu.“

  Už aplinką, vandenynus ir žuvininkystę atsakingas Europos Komisijos narys Virginijus Sinkevičius pridūrė: „Programos LIFE integruotieji projektai yra viena iš pagrindinių priemonių, kuriomis siekiama, kad vykdant tikslinius pokyčius perėjimas prie žaliosios ekonomikos taptų realybe. Vykdydamos šiuos projektus ES valstybės narės gali ekologizuoti savo ekonomiką, atkurti gamtos išteklius ir biologinę įvairovę ir didinti savo atsparumą. Nekantriai laukiu šių investicijų rezultatų šiose 11 šalių ir už jų ribų.“

  Integruotaisiais projektais ES valstybės narės gali sutelkti papildomus ES finansavimo šaltinius, įskaitant žemės ūkio, struktūrinius, regioninius ir mokslinių tyrimų fondus, taip pat nacionalinį finansavimą ir privačiojo sektoriaus investicijas. Tikimasi, kad 11 projektų iš viso pritrauks daugiau kaip 10 mlrd. EUR papildomų lėšų, o tai gerokai padidins šiandien jiems skiriamus išteklius ir leis pasiekti realių permainų.

  Programa LIFE yra ES aplinkos ir klimato politikos veiksmų finansavimo priemonė. Pagal šią nuo 1992 m. vykdomą programą bendrai finansuota jau daugiau kaip 5 500 projektų visoje ES ir už jos ribų. Europos Komisija programos LIFE finansavimą 2021–2027 m. laikotarpiu padidino beveik 60 proc. Dabar jis siekia 5,4 mlrd. EUR. Šiuo metu programa LIFE apima keturias paprogrames: gamtos ir biologinės įvairovės, žiedinės ekonomikos ir gyvenimo kokybės, klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos ir perėjimo prie švarios energetikos.

  Programos LIFE lėšomis finansuojami integruotieji projektai. Šiais projektais remiamas ES aplinkos ir klimato srities teisės aktų ir politikos įgyvendinimas regioniniu, daugiaregioniu, nacionaliniu ar tarptautiniu lygmeniu. Integruotaisiais projektais ES valstybėms narėms padedama laikytis šešių sričių – gamtos apsaugos, vandens, oro, atliekų tvarkymo, klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie klimato kaitos – pagrindinių ES teisės aktų.

  Daugiau informacijos:

  11-os integruotųjų projektų trumpi aprašymai

  Visas pranešimas spaudai

  Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje informacija

Skip to content