• Elektros energijos tiekimo kokybė: susitikimo su VERT išvados

  Gruodžio 14 d. vyko nuotolinis verslininkų susitikimas su Valstybine energetikos reguliavimo tarnyba dėl įtampų kokybės užtikrinimo elektros tinkluose. Susitikimą, remiantis Rūmų narių išsakytomis problemomis inicijavo Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija.
   
  Susitikime buvo pristatyta Lietuvos energetikos instituto studija „Elektros energijos kokybės AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros skirstomajame tinkle tyrimas“, „Energijos skirstymo operatorius“ atlikti ir planuojami darbai, AB „Litgrid“ atlikti ir planuojami darbai. Su prezentacijomis galite susipažinti: https://bit.ly/3ywx88C 
   
  Pramonės įmonių atstovai pateikė konkrečius klausimus dėl ESSO įsipareigojimų, numatytų sutartyse su įmonėmis, vykdymo ir atsakomybės. Įmonės įvardijo, kad patiria nemažus nuostolius dėl įtampos svyravimų ar elektros tiekimo nutraukimo. 
   
  Sutarta, kad valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba parengs susitikimo protokolą ir konkrečius veiksmus, atkreips dėmesį į įmonių išsakytas problemas ir imsis veiksmų, kad elektros tiekimo kokybė turi būti gerinima, bet, iš kitos pusės nėra įmanoma užtikrinti 100 proc. elektros tiekimo be sutrikimų. Taip pat bus organizuojami pasitarimai su įmonėmis ir ateityje.
  Susitikime dalyvavo apie 70 dalyvių, Kauno rūmams susitikime atstovavo UAB „Kauno stiklas“, UAB „Mantinga“, UAB „Maksima“, UAB „Gulbelė“, UAB „Iceco Assets“ atstovai, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų generalinė direktorė. 
Skip to content