• Naujienos
 • EK siūlo Rytų partnerystės tikslus po 2020 m.

  Europos Komisija ir Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai pateikė pasiūlymą dėl ilgalaikių Rytų partnerystės politikos tikslų po 2020 m. kuriame  išdėstyta, kaip ES bendradarbiaus su šalimis partnerėmis, kad būtų sprendžiami bendri uždaviniai ir, atsižvelgiant į dabartines problemas, būtų didinamas šių šalių partnerių atsparumas.

  Su Rytų partnerėmis ArmėnijaAzerbaidžanuBaltarusijaGruzija,

  Moldovos Respublika ir Ukraina bendromis pastangomis siekiama šių tikslų:

   

  • atspari, tvari ir integruota ekonomika. Siekdami skatinti didesnį ekonomikos augimą, daugiausia dėmesio skirsime pagrindiniams ekonomikos vystymąsi skatinantiems sektoriams, pavyzdžiui, energetikos, transporto ir aplinkos.
  • atskaitingos institucijos, teisinė valstybė ir saugumas. Šie aspektai taip pat yra svarbios veikiančios rinkos ekonomikos ir tvaraus ekonomikos augimo sąlygos. Teisinė valstybė yra vienas pagrindinių veiksnių, labai padedančių užtikrinti veiksmingą verslo aplinką ir pritraukti tiesioginių užsienio investicijų.
  • aplinkos atsparumas ir atsparumas klimato kaitai. ES padės šalims partnerėms įgyvendinti nacionaliniu lygmeniu nustatytus įsipareigojimus pagal Paryžiaus susitarimą ir modernizuoti savo ekonomiką, sumažinti savo anglies pėdsaką ir pereiti prie neutralaus poveikio klimatui.
  • atspari skaitmeninė transformacija. Stiprus skaitmeninis elementas ES kaimyninėse šalyse sudarys sąlygas ekonomikos augimui ir paskatins tvarų vystymąsi.
  • atspari, teisinga ir įtrauki visuomenė. Laisvi ir sąžiningi rinkimai, skaidrios, į piliečius orientuotos ir atskaitingos viešojo administravimo institucijos drauge su iniciatyvia pilietine visuomene, laisva, pliuralistine ir nepriklausoma žiniasklaida ir piliečių teisių, įskaitant mažumų teises, apsauga yra pagrindiniai atsparios, sąžiningos, įtraukios ir demokratinės visuomenės požymiai.

   

  Nauji politikos tikslai buvo nustatyti 2019 m. surengtose struktūrinėse konsultacijose dėl Rytų partnerystės ateities, į kurias aktyviai įsitraukė valstybės narės, šalių partnerių pilietinės visuomenės organizacijos, mokslininkai, įmonės ir finansų įstaigos.

  Europos Komisija ir Europos išorės veiksmų tarnyba tikisi, kad valstybės narės ir šalys partnerės patvirtins pasiūlymą prieš 2020 m. birželio mėn. įvyksiantį Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimą.

  Daugiau informacijos čia.

  Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje informacija

Skip to content