• Naujienos
 • EK pristato priemones galimam JK išstojimui be susitarimo

  Pranešama, kad Europos Komisija toliau dės visas pastangas, kad būtų pasiektas abipusiškai naudingas susitarimas su Jungtine Karalyste, tačiau šiuo metu smarkiai abejojama, ar iki 2021 m. sausio 1 d. tai pavyks.

  Šiandien Europos Komisija pateikė nenumatytų atvejų priemonių rinkinį, kuriuo siekiama užtikrinti bazinį susisiekimą oro ir kelių transportu tarp ES ir JK ir išlaikyti galimybę ES ir JK laivams žvejoti kitos šalies vandenyse.

  Šios nenumatytų atvejų priemonės būtų taikomos tol, kol nebus susitarimo. Jei bus nuspręsta susitarimo nepriimti, priemonės nustos galioti po tam tikro nustatyto laikotarpio.

  „Derybos dar nebaigtos, bet pereinamasis laikotarpis baigsis jau netrukus, todėl nėra garantijos, kad susitarimas, jei jį pasieksime ir kai tai padarysime, spės įsigalioti laiku, – pareiškė Europos Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen. – Privalome pasirengti visiems scenarijams, taip pat ir galimybei, kad 2021 m. sausio 1 d. susitarimo su JK nebus. Štai kodėl šiandien pateikėme šias priemones.“

  Europos Komisija šiandien siūlo keturias nenumatytų atvejų priemones:

  • bazinis oro susisiekimas: pasiūlymas dėl reglamento, kuriuo siekiama užtikrinti, kad tam tikros JK ir ES oro susisiekimo paslaugos būtų teikiamos 6 mėnesius, jei JK užtikrins tą patį;
  • aviacijos sauga: pasiūlymas dėl reglamento, kuriuo užtikrinama, kad ES orlaiviai toliau be sutrikimo galėtų naudotis įvairiais gaminių saugos pažymėjimais ir taip būtų išvengta draudimų jiems kilti;
  • bazinis susisiekimas keliais: pasiūlymas dėl reglamento, kuriuo 6 mėnesius būtų reglamentuojamas bazinis susisiekimas krovininiu ir keleiviniu kelių transportu, jei JK užtikrins tą patį ES vežėjams;
  • žvejyba: pasiūlymas dėl reglamento, kuriuo iki 2021 m. gruodžio 31 d. arba kol bus sudarytas žvejybos susitarimas su JK (iki ankstesnės iš šių dviejų datų) nustatoma reikiama teisinė sistema, kad ES ir JK laivai po 2020 m. gruodžio 31 d. galėtų toliau naudotis kitos šalies vandenimis. Siekiant užtikrinti žvejybos tvarumą ir atsižvelgiant į žvejybos svarbą daugelio bendruomenių ekonominiam gyvenimui, būtina supaprastinti žvejybos laivų leidimų procedūras.

   

  Europos Komisija glaudžiai bendradarbiaudama su Europos Parlamentu ir Taryba sieks sudaryti sąlygas visus keturis siūlomus reglamentus pradėti taikyti 2021 m. sausio 1 d.

  Daugiau informacijos: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/ip_20_2368

  Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje informacija

Skip to content