• Naujienos
 • EK patvirtino dvi Lietuvos parengtas ekonomikos rėmimo schemas

  Europos Komisija patvirtino dvi Lietuvos parengtas pagalbos schemas, skirtas Lietuvos ekonomikai remti per koronaviruso protrūkį. Schemos patvirtintos pagal 2020 m. kovo 19 d. Komisijos priimtą laikinąją valstybės pagalbos sistemą su pakeitimais, padarytais 2020 m. balandžio 3 d.

  Už konkurencijos politiką atsakinga vykdomoji pirmininko pavaduotoja Margrethe Vestager sakė:

  „Lietuvos parengtos 150 mln. EUR vertės schemos leis palankiomis sąlygomis teikti paskolas, siekiant padėti įmonėms patenkinti neatidėliotinus apyvartinio kapitalo poreikius ir šiuo sudėtingu laiku tęsti veiklą. Toliau glaudžiai bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis užtikrinama, kad nacionalines paramos priemones būtų galima įgyvendinti laiku, koordinuotai, veiksmingai ir laikantis ES taisyklių.“

   

  Lietuvos paramos priemonės

  Lietuva pranešė Europos Komisijai apie dvi paramos schemas, kurių bendras numatomas biudžetas pagal laikinąją sistemą yra 150 mln. EUR. Priemonėmis, kurias siūlo nacionalinė skatinamojo finansavimo bendrovė INVEGA, siekiama užtikrinti likvidumą subsidijuojamų paskolų forma nuo koronaviruso protrūkio nukentėjusioms įmonėms:

  1) Pirmoji priemonė, kuri mažosioms ir vidutinėms įmonėms siūloma per finansinius tarpininkus, sudarys palankesnes sąlygas įmonėms, patiriančioms grynųjų pinigų trūkumą, gauti finansavimą subsidijuojamų paskolų forma.

  2) Antroji priemonė, kuri tiesiogiai teikiama įmonėms, yra susijusi su paskolomis neapmokėtoms sąskaitoms faktūroms apmokėti.

  EK nustatė, kad abi Lietuvos priemonės atitinka laikinojoje sistemoje nustatytas sąlygas: 1) pagrindinė paskolos suma vienai įmonei neviršija sumos, kurios reikia jos likvidumo poreikiams artimiausioje ateityje patenkinti, 2) paskolos bus teikiamos tik iki šių metų pabaigos, 3) paskolų trukmė neviršys trejų metų ir 4) palūkanų normos atitiks žemiausias ribas, kaip nustatyta laikinojoje sistemoje.

  Todėl EK padarė išvadą, kad priemonės yra būtinos, tinkamos ir proporcingos valstybės narės ekonomikos dideliems sutrikimams atitaisyti pagal SESV 107 straipsnio 3 dalies b punktą ir laikinojoje sistemoje nustatytas sąlygas.

  Tuo remdamasi Europos Komisija patvirtino priemones pagal ES valstybės pagalbos taisykles.

  Daugiau informacijos čia.

  Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje informacija

Skip to content