• EK gairės dėl saugių medicininių reikmenų gamybos

  Europos Komisija paskelbė gaires, kurios turėtų padėti padidinti kovai su koronaviruso protrūkiu būtiniausios medicinos įrangos ir medžiagų gamybą: kaukių bei kitų asmeninių apsaugos priemoniųnenuplaunamų rankų valiklių ir rankų dezinfekavimo priemonių gamybos ir 3D spausdinimo. Šiais dokumentais siekiama padėti gamintojams ir rinkos priežiūros institucijoms užtikrinti šių produktų veiksmingumą ir atitiktį būtiniems saugos standartams.

  • Gairės dėl asmeninių apsaugos priemonių padeda gamintojams įvertinti taikomus teisinius ir techninius reikalavimus prieš importuojant naujus produktus į ES ar pradedant naudoti naujus arba pertvarkant esamus įrenginius apsauginių priemonių, pavyzdžiui, kaukių, pirštinių ir chirurginių chalatų gamybai. Gairėse nurodomos taikomos ES teisinės nuostatos ir gamintojams patariama, kokių konkrečių veiksmų imtis, norint tiekti savo produktus ES rinkai. Taip pat paaiškinamas nacionalinių rinkos priežiūros institucijų vaidmuo užtikrinant tinkamą trečiųjų šalių kilmės įrangos, kuri teikiama ES rinkai, sveikatos ir saugos lygį.
  • Gairėmis dėl dezinfekavimo priemonių gamybos teikiamos rekomendacijos įmonėms dėl teisės nuostatų, taikomų tiekiant ES rinkai hidroalkoholinį gelį.
  • Gairėmis dėl  3D spausdinimo ir 3D būdu atspausdintų gaminių, skirtų naudoti medicininėms reikmėms kovojant su koronaviruso protrūkiu, teikiamos rekomendacijos dėl atitikties vertinimo procedūrų, nurodytos šiems gaminiams taikomos ES teisės nuostatos ir pateikti pavyzdžiai, kokiais techniniais standartais gali vadovautis gamintojai, kad ES rinkai pateiktų reikalavimus atitinkančius gaminius.

   

  Už sveikatą ir maisto saugą atsakinga Europos Komisijos narė Stella Kyriakides: „Gyvybiškai svarbu didinti medicininių ir asmeninių apsaugos priemonių tiekimą, kad jų nestigtų ir sveikatos priežiūros darbuotojai galėtų toliau gelbėti gyvybes. Šiandien paskelbtos gairės padės pramonei tai užtikrinti. Kovai su koronavirusu reikia bendrų pastangų, todėl mūsų pramonės indėlis yra nepaprastai svarbus.“

  Daugiau informacijos čia.

  Specialus Komisijos tinklalapis, skirtas ES atsakui į COVID-19 protrūkį

  Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje informacija

Skip to content