• Naujienos
 • Dvigubai didesnės prastovų išmokos, pratęsiamas darbo paieškos išmokos mokėjimas nuo 2021 m.

  2020-12-16 LR Vyriausybė pritarė siūlymui dėl Lietuvos Respublikos Užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 38, 41 ir 481 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto. Lyginamasis variantas pridedamas.

  DARBDAVIAMS IR DARBUOTOJAMS

  Darbdaviams bus kompensuojamas visas (100 proc.) prastovų metu darbuotojui priskaičiuotas ir išmokamas darbo užmokestis. Subsidijos darbo užmokesčiui maksimalus dydis iki 2 minimaliosios mėnesinės algos dydžių (MMA), t. y. iki 1284 eurų nuo kitų metų.

  „Darbdaviams, dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino paskelbtos prastovos metu išlaikantiems darbo vietas, šio įstatymo 25 straipsnio 14 punkte* nurodytiems užimtiems asmenims mokama subsidija darbo užmokesčiui nuo kiekvienam prastovoje esančiam užimtam asmeniui priskaičiuoto darbo užmokesčio. Subsidijos darbo užmokesčiui dydis apskaičiuojamas procentais nuo užimtam asmeniui priskaičiuoto darbo užmokesčio, kuris negali būti didesnis negu užimto asmens darbo sutartyje iki prastovos paskelbimo dienos nustatytas darbo užmokestis, ir sudaro 100 procentų apskaičiuotų lėšų, bet ne daugiau kaip 2 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžiai. Jeigu užimtam asmeniui prastova Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju paskelbta ne visą mėnesio darbo laiką, subsidijos darbo užmokesčiui dydis apskaičiuojamas proporcingai darbdavio paskelbtam užimto asmens prastovos laikui. Darbdaviai, kuriems buvo mokama subsidija darbo užmokesčiui šio įstatymo 25 straipsnio 14 punkte nurodytiems užimtiems asmenims, turi išlaikyti ne mažiau kaip 50 procentų darbo vietų ne trumpiau kaip 3 mėnesius nuo subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimo pabaigos.“

  Pagal anksčiau galiojusius teisės aktus, net ir visiškai uždaryti verslai turėjo mokėti 10 proc. darbo užmokesčio per prastovas, dėl ko dalis jų buvo priversti rinktis darbuotojų atleidimą.

  Ministerijos skaičiavimais, 2021 metais tam reikės 180 mln. eurų 170,7 tūkst. į prastovas išleistų darbuotojų subsidijoms, 28,4 mln. eurų – darbo paieškos išmokoms 35,5 tūkst. žmonių. Skaičiavimai atlikti numatant, kad subsidijos darbo užmokesčiui būtų mokamos šešis mėnesius, o darbo paieškos išmokos – keturis mėnesius.

  Darbdaviai taip pat galės pasinaudoti užimtumo rėmimo priemonėmis ir gauti subsidijas darbo užmokesčiui, jeigu įdarbins pačius pažeidžiamiausius, padės jiems vėl sugrįžti į darbo rinką. Darbdaviui, įdarbinusiam Užimtumo tarnybos siunčiamą darbuotoją, gali būti skirta valstybės subsidija: neterminuotai įdarbinus bedarbius su negalia, nekvalifikuotus, ilgalaikius, vyresnius kaip 45 m. bedarbius, bedarbius iki 29 m. ar pan.

   

  DARBUOTOJAMS

  Nuspręsta ir toliau mokėti darbo paieškos išmoką asmenims, kurie neteko darbo dėl paskelbto karantino. Nutraukus karantiną ar ekstremalią situaciją, po 1 mėnesio nutrūks ir šios išmokos mokėjimas. Kitais metais darbo paieškos išmoka sieks 212 eurų per mėnesį.

  Ši išmoka bus skiriama tik tiems darbuotojams, kurie dirbo iki ekstremalios situacijos ar karantino paskelbimo ir buvo atleisti jo metu, taip pat jei dirbo įmonėse, kurių veikla buvo apribota. Išmoką gaus ir savarankiškai dirbę žmonės, kurie nebegali tęsti veiklos.

  Darbo paieškos išmoka nebus skiriama studentams, profesinių mokyklų mokiniams, kurie Užimtumo tarnyboje registravosi tik dėl šios išmokos.

   

  *14) užimti asmenys, kuriems Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju paskelbta prastova**;

  **1. Darbdavys darbuotojui ar darbuotojų grupei gali skelbti prastovą, kai:

  2) Lietuvos Respublikos Vyriausybė paskelbia ekstremaliąją situaciją ir (ar) karantiną ir darbdavys dėl to negali suteikti darbuotojui darbo sutartyje sulygto darbo, nes dėl darbo organizavimo ypatumų nėra galimybės sulygto darbo dirbti nuotoliniu būdu, arba darbuotojas nesutinka dirbti kito jam pasiūlyto darbo.

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija

Skip to content