• Naujienos
 • Dėl papildomų INVEGA portfelinių garantijų faktoringo sandoriams įmonės gali kreiptis į „SME finance“

  Nacionalinė plėtros įstaiga „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – INVEGA), siekdama sudaryti Lietuvos įmonėms galimybes gauti valstybės lėšomis garantuojamus kreditus faktoringo sandoriams, pasirašė naują bendradarbiavimo sutartį su „SME finance“ dėl priemonės „Portfelinės garantijos faktoringui 2“ įgyvendinimo. Tikimasi, jog netrukus prisijungs ir kitos finansų rinkos dalyvės. Faktoringo sandoriams su valstybės garantija finansuoti skirta papildomai skirta 10 mln. Eur lėšų, kurios sudarys galimybę garantuoti 62,5 mln. Eur faktoringo sandorių portfelį.

  Pasinaudodamos priemone „Portfelinės garantijos faktoringo sandoriams 2“, labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės palankesnėmis sąlygomis gali gauti finansavimą faktoringo forma savo prekybiniams sandoriams įgyvendinti. Šia priemone siekiama padėti minėtoms įmonėms sureguliuoti apyvartinių lėšų trūkumą pardavimams finansuoti ir taip plėtoti šių bendrovių veiklą.

  Numatyta, kad kiekvienam finansų įstaigos, įgyvendinančios šią priemonę, portfelyje esančiam faktoringo sandoriui bus suteikiama 80 proc. garantija, tačiau visų išmokų suma negalės viršyti viršutinės ribos, kurios dydis yra 20 proc. nuo suformuoto faktoringo sandorių portfelio garantijų sumos. Didžiausia vieno faktoringo limito suma – 1 875 000 Eur, o įmonių, vykdančių krovinių vežimo keliais veiklą, atveju – 937 500 Eur. Maksimalus faktoringo sandorio finansavimo laikotarpis – 12 mėnesių.

  Dėl portfelinių garantijų faktoringo sandoriams įmonės turėtų kreiptis į finansų įstaigas, kurios yra pasirašiusios bendradarbiavimo sutartį su INVEGA. Bendrovių paraiškas kiekvienas finansų tarpininkas nagrinėja individualiai, besivadovaudamas savo vidaus tvarkomis ir procedūromis.

  Susipažinti su svarbiausiomis portfelinių garantijų faktoringo sandoriams sąlygomis padės INVEGA parengta atmintinė, kurią galima rasti čia.

  INVEGOS informacija

Skip to content