• Naujienos
 • Dėl pagalbos priemonių verslui, nukentėjusiam nuo covid-19 pandemijos

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai raštu kreipėsi į LR Ekonomikos ir inovacijų bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijas ir pateikė Kauno PPA rūmų narių iškeltas problemas ir siūlymus dėl pagalbos verslui, nukentėjusiam nuo COVID-19 pandemijos.

  Sausio 12 d. Kauno PPA rūmų tarybos išplėstiniame posėdyje dalyvavo Ekonomikos ir inovacijų viceministras Vincas Jurgutis. Viceministras pristatė Vyriausybės programos ekonomikos dalies tikslus, pagalbos priemones verslui pandemijos metu. Posėdžio metu buvo sutarta, kad pasiūlymus rūmai pateiks raštu. Kviečiame susipažinti su Kauno PPA rūmų narių iškeltomis problemomis ir siūlymais.

  Įmonių, nukentėjusių dėl COVID-19, sąrašo ir taikomų priemonių laikotarpio išplėtimas

  Dalis Lietuvos įmonių dėl neapibrėžtos situacijos tarptautinėse rinkose, paskelbtų karantinų ir ribojimų atskirose valstybėse neigiamas pasekmes ir apyvartos kritimą pajus vėliau šiais ar / ir ateinančiais metais. Todėl turi būti numatytos pagalbos priemonės įmonėms ne tik karantino Lietuvoje paskelbimo laikotarpiu, bet ir vėlesniais laikotarpiais. Pvz.: gamybos sektoriaus įmonės gali prarasti užsakymus ir sumažėti jų apyvarta po karantino laikotarpio Lietuvoje, kadangi pramonės užsakymai turi inerciją ir srautas nutrūksta ne iš karto.

  Siūlome numatyti galimybę įtraukti įmones į nukentėjusių nuo COVID-19 sąrašą ir suteikti paramos priemones ir po karantino laikotarpio pabaigos Lietuvoje. Parama bus reikalinga ne tik gamybos, bet ir kitų veiklos sektorių įmonėms.

  Subsidijos darbo užmokesčiui pokarantininiu laikotarpiu

  Pokarantininiu laikotarpiu įmonių, nukentėjusių nuo COVID-19, pajamos greitai neatsigaus. Priklausomai nuo pandemijos poveikio tam tikram sektoriui, atsistatymas gali būti iki kitų metų ar net vėliau. Siūlome skirti 100 proc. subsidijas darbo užmokesčiui iki 1,5 MMA sumokėti mažiausiai 6 mėn. / 9 mėn. priklausomai nuo sektoriaus.

  DU subsidija ekstremalios situacijos / karantino laikotarpiu paskelbtos prastovos metu

  DU subsidija mokama pagal darbo užmokestį nustatytą darbo sutartyse iki karantino paskelbimo dienos ir nesuteikiama darbuotojams, įdarbintiems karantino laikotarpiu.

  Siūlome:

  1. Atsižvelgti į įmonių planinius darbo užmokesčio pakėlimus, atliekamus pagal pasirašytas kolektyvines sutartis ir Užimtumo įstatymo 41 straipsnio 21dalyje numatyti išlygą, kad užimtam asmeniui priskaičiuotas darbo užmokestis gali būti didesnis negu užimto asmens darbo sutartyje iki karantino paskelbimo dienos nustatytas darbo užmokestis, jeigu jis  padidėjo dėl darbo užmokesčio pakėlimo, kuris buvo numatytas kolektyvinėje sutartyje. Šiuo metu numatyta išlyga, susijusi su 2021 m. taikomu MMA dydžiu.
  2. Mokėti DU subsidijas darbuotojams, kurie yra įdarbinti po karantino paskelbimo dienos ir dėl pakitusios situacijos išleisti į prastovas. Darbuotojų skaičiaus kaita versle yra neišvengiamas procesas net ir karantino metu, jeigu įmonė nors iš dalies vykdo veiklą. Pvz.: užsakymų skaičius gali pakankamai sparčiai kisti, ypatingai jei įmonėje veikia tarptautiniu mastu.
  3. Optimizuoti ir greitinti subsidijų išmokėjimo procesą, nes įmonėms reikalingos apyvartinės lėšos. Teikti įmonėms savalaikę informaciją apie pateiktos dokumentacijos atitikimą reikalavimams ir eigą.

   

  Įdarbinimas subsidijuojant

  Darbdaviai išsako poziciją, kad Užimtumo įstatyme numatyta per daug apribojimų, išlygų dėl asmenų, kuriuos įdarbinant gali būti skirta subsidija. Ypatingai nuo pandemijos nukentėjusioms įmonėms, įdarbinimas subsidijuojant leistų greičiau atsitiesti, keisti profilį, steigti darbo vietas.  Siūlome netaikyti amžiaus ribojimo ir suteikti subsidijas darbdaviams už asmenis, kuriuos įdarbina. Taip bus palaikomas spartesnis darbo vietų kūrimas.

Skip to content