• Dėl kvietimo teikti paraiškas pagal paskolų priemonę „tiesioginės paskolos, skirtos atsinaujinančių išteklių energetikos projektams finansuoti“

  Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija informuoja, kad jau galima teikti paraiškas pagal naują paskolų priemonę „Tiesioginės paskolos, skirtos atsinaujinančių išteklių energetikos projektams finansuoti“ (toliau – Priemonė), kurios schema patvirtinta Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2023 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 4-387 „Dėl Skatinamosios finansinės priemonės „Tiesioginės paskolos, skirtos atsinaujinančių išteklių energetikos projektams finansuoti“ schemos patvirtinimo“ ir kurią administruoja UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – INVEGA). 

  Per Priemonę teikiamos tiesioginės INVEGOS paskolos:

  1) mažoms ir vidutinėms įmonėms (toliau – MVĮ) ir didelėms įmonėms, kurios nevykdo veiklos pirminės žemės ūkio produktų gamybos sektoriuje, kurios: 

  • kreipiasi paskolos statyti ir (ar) įsirengti saulės ir (ar) vėjo elektrinę, siekiant gaminti elektros energiją savo vartojimo reikmėms ir atitinka vieną iš elektros energijos vartotojo tipų; arba
  • investuoja į gaminančių vartotojų saulės ir (ar) vėjo elektrinių parkų vystymo projektus; 

  2) ūkininkams ir MVĮ, kurios vykdo veiklą pirminės žemės ūkio produktų gamybos sektoriuje, kurie: 

  • kreipiasi paskolos statyti ir (ar) įsirengti saulės ir (ar) vėjo elektrinę, siekiant gaminti elektros energiją savo vartojimo reikmėms ir atitiks vieną iš elektros energijos vartotojo tipų.

  Paskoloms nustatyta palūkanų norma: 1 % marža + 6 mėn. EURIBOR, kai pareiškėjas siekia statyti ir (ar) įsirengti saulės ir (ar) vėjo elektrinę; 2,5 % marža + 6 mėn. EURIBOR, kai pareiškėjas investuoja į gaminančių vartotojų saulės ir (ar) vėjo elektrinių parkų vystymo projektus. Maksimali paskolos trukmė – 10 metų. Detalią informaciją apie Priemonę rasite internetinėje svetainėje adresu https://invega.lt/verslui/visos-priemones-verslui/328/tiesiogines-paskolos-atsinaujinanciu-istekliu-energetikos-projektams-162.

  Elektroninį dokumentą galite atsidaryti ir patikrinti programoje „Signa Web“ adresu https://signa.mitsoft.lt/signa-web/app/index.html arba Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos interneto svetainėje adresu https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view.

  Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos informacija

Skip to content