• Naujienos
 • Darbdaviai turi pranešti apie visus Lietuvoje įdarbintus ir atsiųstus laikinai dirbti užsieniečius

  Valstybinė darbo inspekcija (VDI) pastebi, kad nemažėja pažeidimų informuojant apie įdarbintus užsieniečius, todėl dar kartą informuoja, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nuostatomis, darbdavys arba įmonė, į kurią užsienietis atsiunčiamas dirbti, informaciją apie komandiruotą arba įdarbinamą užsienietį teikia Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Užimtumo tarnybai per Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinę sistemą (užpildo LDU pranešimą).

  Pažymėtina, kad darbdaviai privalo pateikti LDU pranešimą nepaisant komandiruoto ar įdarbinamo darbuotojo pilietybės- ši pareiga taikoma tiek priimant dirbti trečiųjų šalių, tiek ES ar EEB valstybių narių piliečius. Atkreipiame dėmesį, kad pareiga teikti informaciją apie įdarbintus užsieniečius taikoma ir tais atvejais, kai supaprastinta tvarka priimamas dirbti Ukrainos Respublikos pilietis.

  Darbdaviai pranešimą privalo teikti ir tais atvejais, kai užsienietis įdarbinamas Lietuvoje, tačiau darbdavio pavedimu dirbs užsienyje (nuotoliniu būdu).

  Pranešimą apie įdarbintus užsieniečius privaloma pateikti ne vėliau kaip likus darbo dienai iki tokio asmens įdarbinimo dienos ir ne vėliau kaip likus darbo dienai iki komandiruoto darbuotojo darbo Lietuvoje pradžios.

  Atkreipiame dėmesį, kad priimant komandiruotą darbuotoją LDU pranešimas privalo būti pildomas šiais atvejais:

  • Kai darbuotojas komandiruojamas laikinai dirbti pagal sutartį dėl paslaugų teikimo ar darbų atlikimo, darbdavio sudarytą su Lietuvos Respublikoje veikiančiu užsakovu;
  • Kai darbuotojas komandiruojamas laikinai dirbti darbdavio juridinio asmens filiale, atstovybėje, grupės įmonėje ar kitoje darbovietėje;
  • Kai darbuotojas komandiruojamas laikinai dirbti kaip laikinasis darbuotojas.

   

  Primename, kad pagal paskutinius LDU formos pakeitimus, įsigaliojusius nuo 2022 m. balandžio 1 d., yra supaprastinta informacijos apie komandiruotus į Lietuvos įmones darbuotojus teikimo tvarka – darbdaviai, priimantys komandiruotus darbuotojus neturi pranešime nurodyti komandiruojamo darbuotojo darbo sąlygų (darbo ir poilsio laiko, kasmetinių atostogų trukmės, darbo užmokesčio dydžio), kokios bus jam taikomos darbo Lietuvoje metu.

  Išsami LDU pranešimo pildymo tvarka pateikiama SODROS interneto svetainėje

  Darbdavius dėl LDU formos užpildymo ir teikimo konsultuoja:

  • Užimtumo tarnyba– apie užsieniečius, įdarbintus pagal darbo sutartį

         tel. 1883 / (+370) 5 250 0883 arba el. paštu info@uzt.lt

  • Valstybinė darbo inspekcija apie komandiruotus užsieniečius

         tel. (+370) 5 213 9772 arba el. paštu info@vdi.lt

  • „Sodra“ informacijos teikimo techniniais klausimais

         tel. 1883 / (+370) 5 250 0883 arba el. paštu info@sodra.lt

  LR valstybinės darbo inspekcijos informacija

Skip to content