• Naujienos
 • Dalinis palūkanų kompensavimas: nuo 2022 m. INVEGA kompensuos paskolų palūkanas atnaujintomis sąlygomis

  Nacionalinė plėtros įstaiga „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) primena, kad nuo 2022 m. sausio 1 d. keičiasi priemonės „Dalinis palūkanų finansavimas“ sąlygos ir bus kompensuojamos tik investicinių paskolų ar finansinės nuomos (lizingo) sutarčių palūkanos. Atkreipiame dėmesį, kad apyvartinių paskolų palūkanos nuo 2022 m. sausio 1 d. nebus kompensuojamos.

  „Dalinis palūkanų kompensavimas yra viena iš tradicinių INVEGOS ilgalaikių verslo skatinimo ir paramos priemonių. Dėl COVID-19 pandemijos, siekiant padėti įmonių likvidumui ir išsaugoti verslų tęstinumą, laikinai ši priemonė buvo išplėsta, numatant galimybę kompensuoti apyvartinių paskolų palūkanas, – sako INVEGOS investicijų vertinimo skyriaus vadovė Aistė Čepulė. – Atnaujinus priemonės sąlygas, INVEGA kviečia įmones ir toliau naudotis galimybe kompensuoti dalį investicinių paskolų ar lizingo sutarčių palūkanų, ir tokiu būdu palengvinti įmonių finansinę naštą. INVEGA ir ateityje toliau planuoja vystyti naujas ir plėtoti esamas priemones, kurios atliepia besikeičiančias verslo sąlygas“.

  Įsigaliojus atnaujintiems priemonės reikalavimams, nuo 2022 m. sausio 1 d. iš dalies palūkanos bus kompensuojamos tik už investicinių paskolų ar finansinės nuomos (lizingo) sutartis, sudarytas su finansų įstaigomis nuo 2020 m. sausio 1 d. Investicinė paskola – tai paskola, kurios ne mažiau kaip 51 proc. sumos yra skirta investicijoms į ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą finansuoti, o likusi dalis gali būti naudojama apyvartinėms lėšoms papildyti. Finansavimo sutartis, dėl kurios bus prašoma kompensuoti palūkanas, turi galioti ir būti sudaryta su finansų įstaiga, turinčia bendradarbiavimo sutartį su INVEGA.

  Kaip ir anksčiau, dėl kompensacijų į INVEGĄ galės kreiptis smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektai – labai mažos, mažos arba vidutinės įmonėms ar fiziniai asmenys, užsiimantys ūkine komercine veikla. INVEGA kompensuos iki 95 proc. nuo faktiškai sumokėtų palūkanų sumos, bet ne daugiau kaip 7 proc. metinių palūkanų. Maksimalus laikotarpis, už kurį galės būti kompensuojamos palūkanos, sieks 36 mėn.

  Norėdami pasinaudoti priemone, įmonės ir verslininkai kviečiami pateikti paraišką INVEGAI per elektroninę paraiškų teikimo sistemą iki 2022 m. spalio 31 d. Kompensacijos bus apskaičiuojamos pagal informaciją, gaunamą iš finansų įstaigos. Daugiau informacijos apie priemonę https://invega.lt/verslui/visos-priemones/25/dalinis-palukanu-kompensavimas-36

  INVEGOS informacija

Skip to content