• Naujienos
 • COVID-19. EK pristato sienų valdymo priemonių gaires

  Europos Komisija valstybėms narėms pateikė gaires dėl sienų valdymo priemonių, susijusių su sveikata, kuriomis reikėtų vadovautis per COVID-19 protrūkį. Gairės turėtų padėti geriau apsaugoti piliečių sveikatą, sudaryti deramas sąlygas žmonėmis, kurie turi keliauti, ir užtikrinti, kad pagrindinės prekės ir paslaugos ir toliau būtų prieinamos.

  Europos Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen sakė: „Mūsų priemonės koronaviruso protrūkiui sustabdyti bus veiksmingos tik tuo atveju, jei koordinuosime veiksmus Europos lygmeniu. Turime imtis ypatingų priemonių savo piliečių sveikatai apsaugoti. Tačiau taip pat turime užtikrinti, kad mūsų vidaus rinkoje ir toliau būtų tiekiamos prekės bei teikiamos pagrindinės paslaugos. Tai vienintelis būdas išvengti medicinos įrangos bei maisto trūkumo. Ir tai ne tik ekonomikos  klausimas – mūsų bendroji rinka yra pagrindinė Europos solidarumo priemonė. Tariuosi su visomis valstybėmis narėmis, kad šį uždavinį spręstume drauge, kaip Sąjunga.“

  Gairėse nustatyti integruoto požiūrio į veiksmingą sienų valdymą siekiant apsaugoti sveikatą ir kartu išsaugoti vidaus rinkos vientisumą principai.

  Sveikatos apsauga

  Asmenys, kurie, tikėtina, yra koronaviruso platintojai, turėtų gauti koordinuotą ir tinkamą sveikatos priežiūrą atvykimo arba išvykimo šalyje.

  Sveikata gali būti tikrinama visiems asmenims, atvykstantiems į bet kurią ES šalį, net jei vidaus sienų kontrolė oficialiai ir neįvesta. Atskiriems asmenims gali būti uždrausta įvažiuoti į šalį. Sergantiems žmonėms įvažiuoti į šalį neturėtų būti draudžiama. Jiems turėtų būti sudaryta galimybė gauti reikiamas sveikatos priežiūros paslaugas.

  Valstybės narės gali atnaujinti vidaus sienų kontrolę viešosios politikos tikslais, įskaitant ir visuomenės sveikatos apsaugą. Tokiu atveju jos turi pasirūpinti, kad prie sienos kirtimo punktų nenusidriektų eilės, nes jos padidintų viruso plitimo riziką. Valstybės narės turi susiderinti, kad kertant sieną sveikata būtų tikrinama tik vienoje sienos pusėje.

  Valstybės narės turi įsileisti savo piliečius bei nuolatinius gyventojus, taip pat palengvinti kitų ES šalių piliečių ir gyventojų, grįžtančių namo, tranzitą. Tačiau jos gali imtis specialių priemonių, kaip kad izoliacija tam tikram laikotarpiui, jei tokias priemones taiko ir savo piliečiams.

  Valstybės narės turėtų pasirūpinti, kad pasienio darbuotojai, ypač dirbantys sveikatos priežiūros, maisto, komunalinių paslaugų, vaikų priežiūros ir kitose pagrindinių reikmių užtikrinimo srityse,  galėtų lengviau kirsti sieną.

  Pagrindinių prekių ir paslaugų tiekimo užtikrinimas

  Laisvas prekių judėjimas yra labai svarbus siekiant išlaikyti prekių prieinamumą, ypač pagrindinių, kaip antai maisto produktų, medicinos reikmenų, sveikatos apsaugos priemonių. Sienų kontrolė neturėtų trikdyti tiekimo grandinių, pagrindinių visuotinės svarbos paslaugų, valstybių narių ir visos ES ekonomikos. Krovininiam transportui reikėtų skirti prioritetines („žaliąsias“) juostas.

  Saugus transporto darbuotojų, įskaitant sunkvežimių vairuotojus, mašinistus, pilotus ir orlaivių įgulų narius, judėjimas yra labai svarbus tinkamo prekių ir būtino personalo judėjimo veiksnys.

  ES bendrojoje rinkoje teisėtai apyvartoje esančioms prekėms neturėtų būti taikomas joks papildomas sertifikavimas. Europos maisto saugos tarnybos teigimu, nėra įrodymų, kad COVID-19 plistų per maistą.

  Daugiau informacijos:

  Sienų valdymo priemonių, skirtų sveikatai apsaugoti ir prekių bei pagrindinių paslaugų prieinamumui užtikrinti, gairės

   

  Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje informacija

Skip to content