• Naujienos
 • Būti verslo bendruomenės dalimi verta ir naudinga

  Neretai smulkių verslų – nedidelių maitinimo įmonių, parduotuvėlių, kitų paslaugų įmonių– savininkai mano, kad, esant nedidelėms pardavimo apimtims, jiems per kuklu, o ir neverta burtis į  asocijuotas verslo struktūras. Šį klaidingą įsitikinimą argumentais paneigė Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Verslo bendruomenės skyriaus vadovė Vera Mileikienė, spalio 22 dieną viešėjusi Kauno PPAR Prienų atstovybės surengtame Atvirų durų dienos renginyje. Savo pranešime, pristatydama rūmų veiklą ir paslaugas, remdamasi verslo sėkmės istorijomis, ji agitavo smulkiuosius verslininkus tapti Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų nariais.

  Pasak V. Mileikienės, narystė yra naudinga pirmiausia dėl galimybės užmegzti naujus verslo kontaktus ir rasti idėjų verslo plėtrai. Be to, rūmų nariams organizuojama daugybė mokymų ir seminarų verslo klausimais, taip pat teikiamos konsultacijos bei mentorystės paslaugos. Būdami kartu, turėdami užnugarį, verslininkai gali jaustis stiprūs. Kauno PPAR aukščiausiu lygiu atstovauja verslo interesams, pateikdami konsoliduotą verslo poziciją įvairiais klausimais, darydami įtaką valdžios ir kitų institucijų sprendimams.

  Rūmuose laukiami ir norintys steigti, ir ketintys išplėsti savo verslus bei susirasti verslo partnerių. Anot V. Mileikienės, tereikia, kad pats verslininkas būtų aktyvus ir ieškotų jam aktualios informacijos. „Tapę rūmų nariais, įsitraukite į veiklą, dalyvaukite jums aktualiuose renginiuose, kur jie bevyktų – Prienuose, Kaune, Marijampolėje ar Kėdainiuose – ir megzkite verslo kontaktus, drąsinkite vieni kitus, semkitės patirties, bendradarbiaukite, kurkite bendrus projektus su kitais verslininkais“, – kvietė Kauno PPAR atstovė, pabrėždama tiesioginio bendravimo ir partnerystės naudą.

  Kiekvienas narys gali pasirinkti, kokioje veikloje jis norėtų dalyvauti. Kauno prekybos ir amatų rūmuose vyksta apskritojo stalo diskusijos su valdžios atstovais, verslo pusryčiai, penktadienio kontaktų rytmečiai, Nario naujoko dienos, veikia nemokama „Narys–nariui“ konsultacijų programa. Per metus surengiama per 40 praktinių seminarų, maždaug 10 forumų ir konferencijų.

  V. Mileikienės teigimu, Kauno PPAR yra didžiausia, tvari ir geriausiai žinoma regiono verslo bendruomenė. Ji vienija 625 narius, atstovaujančius 45 tūkst. darbuotojų įvairių profilių įmonėse, dauguma narių – 185 – mažosios įmonės. Taip pat rūmams priklauso 130 vidutinių ir 37 stambios įmonės. Kauno PPAR  filialai ir atstovybės veikia trylikoje Kauno–Marijampolės regiono savivaldybių, taip pat ir Prienuose.

  Rūmų atstovai dalyvauja  85-iose darbo grupėse, kuriose sprendžiami palankios verslo aplinkos formavimo, teisėkūros ir kiti klausimai, daroma įtaka valdžios ir kitų institucijų sprendimams.

  „Rūmai kartu su kitomis asocijuotomis struktūromis itin intensyviai dirbo atstovavimo srityje COVID-19 pandemijos metu, kad daugelis šiuo laikotarpiu tiesiogiai nukentėjusių verslų gautų finansinę paramą, pasinaudotų mokesčių „atostogomis“ ir išgyventų sunkmetį“, – pabrėžė V.Mileikienė.

  Prie rūmų sukurta 11 naujų ekspertinių teminių grupių (tekstilės sektoriaus, statybų verslo, mokslo ir verslo bendradarbiavimo ir kt.). Aktyviai veikia 10  vadovų ir specialistų klubų, šių bendruomenių nariai susirinkę aptaria jiems aktualius klausimus, dalinasi patirtimi, neformaliai bendrauja tarpusavyje, rengia išvažiuojamuosius susitikimus įvairiose verslo įmonėse, organizuoja konferencijas.

  V. Mileikienė pasiūlė galimybę verslininkams prisistatyti, skleisti informaciją apie savo įmones ir paslaugas Kauno PPAR elektroninėse svetainėse chamber.lt ir eenlietuva.eu, naujienlaiškiuose, socialiniuose tinkluose ir kt.

  „Šiuo metu Prienų verslo atstovybė buria 16 narių, atstovaujančių Prienų rajono ir Birštono savivaldybių verslo įmonėms. Tai nėra daug, palyginti su šiame krašte veikiančių verslo subjektų skaičiumi. Norėtųsi, kad verslininkai burtųsi aktyviau, ir Prienų atstovybė išaugtų į KPPAR filialą, tuomet bus galima daryti didesnę įtaką savivaldos sprendimams, siekti palankesnės verslui aplinkos sukūrimo, spręsti kitus aktualius klausimus. Apsijungus atsiveria didesnės perspektyvos ir kiekvienam verslininkui atskirai, ir visai organizacijai“, – kalbėjo renginį moderavusi Prienų atstovybės koordinatorė Roberta Ažukaitė. Anot jos, vienas iš veiklos išskirtinumų – atstovybėje rengiami ir įgyvendinami projektai, organizuojami mokymai. „Mūsų nariai gali dalyvauti mokymuose, patys juos organizuoti, netgi jų metu užsidirbti (nuomoti patalpas, tiekti maitinimą ir kt.)“.

  Prienų verslo atstovybės vadovės, UAB „Ekofrisa“ direktorės Linos Dužinskienės teigimu, viena iš buvimo atstovybės nariu naudų – gyvas bendravimas, verslo kontaktai, tarpusavio palaikymas, perkant prekes, užsakant paslaugas vieniems iš kitų. „Galbūt esi įsitraukęs tik į savo verslą, manai, kad viską žinai ir neturi jokių lūkesčių, bet pakanka ateiti į susitikimą, pabendrauti su kitais verslininkais – ir supranti gavęs tokių žinių bei patarimų, kurių neišgirsi nė viename seminare. Reikia dalyvauti organizuojamuose renginiuose ir pasiimti tai, kas gali padėti sukurti verslui pridedamąją vertę,“ – sakė ji, kviesdama vis dar abejojančius Prienų ir Birštono krašto verslininkus tapti Kauno PPAR Prienų atstovybės nariais.

  Dalė Lazauskienė (laikraštis „Gyvenimas“)

  Autorės nuotrauka

   

Skip to content