• Rūmai kreipėsi į Aplinkos apsaugos departamentą dėl taikos sutarčių sudarymo 

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai, po Rūmų atstovų gegužės 9 d. susitikimo su Aplinkos apsaugos departamento (AAD) atstovais, atstovaudami dalies rūmų narių teisėtiems interesams kreipėsi į Departamento vadovybę dėl galimybės sudaryti taikos sutartis individualiose administracinėse bylose su AAD dėl VRAAD sprendimų, kurių pagrindu panaikintos mokestinės lengvatos dėl VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ ir VšĮ „Žaliojo taško“ išrašytų dalies pakuočių atliekų sutvarkymo užduočių įvykdymo dokumentų panaikinimo 2017 m., 2018 m. 
   
  Rūmai išdėstė motyvus dėl kurių turi būti sudaromos taikos sutartys, svarbiausi iš jų:
  • GI, vadovaudamiesi tuometiniu Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymu ir kitais teisės aktais, sudarė sutartis su pakuočių tvarkymo organizacijomis, apmokėjo už pakuočių ir pakuočių atliekų, išleidžiamų į rinką, tvarkymą ir atliko kitas savo pareigas.
  • Pakuočių tvarkymo organizacijos sudarė sutartis su atliekų tvarkytojais, turinčiais licencijas, ir pateikdavo GI pakuočių ir pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus.
  • GI galimybės kontroliuoti ir prižiūrėti minėtų organizacijų veiklą buvo daug kartų mažesnės nei valstybės institucijų. Faktas, kad UAB „Metrail“ baudžiamoji byla (įskaitant ikiteisminio tyrimo stadiją) tęsėsi daugiau nei 7 metus, įrodo situacijos sudėtingumą. Todėl  akivaizdu, kad GI neturėjo ir neturi tokių resursų kontroliuoti, tirti ir laiku nustatyti atitinkamus pažeidimus, nes tai privalėjo ir galėjo daryti valstybės institucijos.
  • Aplinka nėra užteršta metalo pakuotėmis ir pakuočių atliekomis. Visuotinai žinoma, kad metalinė pakuotė faktiškai yra žaliava ir turi labai didelę vertę antrinėje žaliavų rinkoje, todėl jos surenkama daugiau nei nustatyta užduotyse (pateiktas pagrindimas)
  • Aplinkos apsaugos agentūros statistika nurodo, kad 2013-2015 m. oficialiai buvo sutvarkyta 69 % visų metalo pakuočių atliekų, o bendras nesutvarkytas kiekis yra labai artimas tam, kuriam VRAAD (AAD) panaikino UAB „Metrail“ pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus. Tačiau žinoma, kad tais metais buvo nustatytas 54 % užduoties dydis (https://aaa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/atliekos/atlieku-apskaita/atlieku-apskaitos-duomenys/pakuociu-atliekos).
  • Aplinkos ministerija yra patvirtinusi, kad 2013-2015 m. galiojęs taršos mokesčio tarifas metalinei pakuotei daugiau nei 17 kartų viršijo realius metalinės pakuotės tvarkymo kaštus (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActPrint/lt?jfwid=11dyheuj7l&documentId=7fd018f0694e11e8b7d2b2d2ca774092&category=TAK)
  • Individualių bylų nagrinėjimas ir su jų baigtimi susiję klausimai.

  Jei ši tema Jums aktuali ir liečia Jūsų įmonę, prašome susisiekite: Daiva Vyšniauskienė, Verslo atstovavimo skyriaus vadovė, daiva.vysniauskiene@chamber.lt, 8687 36240.

Skip to content