• Naujienos
  • Pavojingų darbų sąrašas

    Rūmuose veikiantis Kauno personalo vadovų klubo nariai analizavo, ar reikalingas  pavojingų darbų sąrašas. Dalis mano, kad sąrašas nėra naudingas, nes visais atvejais darbdaviui atstovaujantis asmuo ar jo pavedimu darbdavio įgaliotas asmuo organizuoja profesinės rizikos vertinimą įmonėje pagal galiojantį LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymą.

    Taip pat buvo išreikšta ir kita nuomonė.  Pirma,  teisės aktas, kuriame būtų nurodytas pavojingų darbų sąrašas, yra aiškesnis darbdaviui,  nes teisinė bazė yra labai plati ir ne visada vienareikšmiškai suprantama.  Antra, pavojingų darbų sąrašas, kaip norminis teisės aktas, atkreipia darbdavių ir tokius darbus vykdančių darbuotojų dėmesį į darbų saugą ir sveikatą. Sąrašas yra viena iš poveikio priemonių darbdaviams organizuoti darbuotojų mokymą bei motyvavimą saugiai dirbti, nepaisant to, kad kiti teisės aktai taip pat reglamentuoja mokymų poreikį ir svarbą.

    Pastebima, kad įmonės vis dėlto skiria per mažai dėmesio darbuotojų saugai ir sveikatai, netaiko gerosios praktikos pavyzdžių, dažnai apsiriboja tik formaliu saugos ir sveikatos reikalavimų vykdymo dokumentavimu, darbuotojai (ypač žemesnių lygių pagal organizacines struktūras) neturi įgūdžių ir motyvacijos taikyti saugius darbo metodus. Yra pavojus, kad atsisakius pavojingų darbų sąrašo daugės nelaimingų atsitikimų. Dabartinį pavojingų darbų sąrašą reikia tikslinti  įvertinant, ar tikrai visi nurodyti darbai yra priskiriami pagrįstai.

    Rūmų parengtame rašte Valstybinei darbo inspekcijai siūloma, jei būtų nuspręsta panaikinti pavojingų darbų sąvoką ir sąrašą, kitomis priemonėmis (rekomendacinėmis, metodinėmis, motyvacinėmis) atkreipti ypatingą darbdavių ir darbuotojų dėmesį į didelės profesinės rizikos darbų organizavimą, darbuotojų saugą ir sveikatą.

Skip to content