• Naujienos
 • Pratęstas įmonių apklausos terminas dėl atsiskaitymų ir kitų patiriamų sunkumų bendradarbiaujant su bankais Lietuvoje

  Vis dažniau gauname informaciją, kad itin sugriežtėjo bankų vykdoma politika verslo atžvilgiu. Tai papildomas iššūkis verslui vykdyti tarptautinę prekybą, kurti naujus ar plėsti esamus verslus.

  Kontrolės mechanizmas dar labiau sustiprėjo: pasitaiko atvejų, kad stabdomi gaunami ar vykdomi mokėjimai, neatidaromos sąskaitos, reikalaujama papildomų įrodymų dėl veiklos, taip prarandamas pinigų judėjimo greitis, o tai turi įtakos apyvartiniam įmonių kapitalui bei verslo patikimumui.

  Verslo atstovams iškėlus šiuos klausimus Mokėjimų taryboje buvo atkreiptas dėmesys į susidariusią situaciją. Mokėjimų tarybos veikloje taip pat dalyvauja Lietuvos bankas ir Finansų ministerija (https://www.lb.lt/lt/mokejimu-taryba).

  Norint nustatyti problemos mastą, Rūmai atlieka narių apklausą (klausimynas suderintas su Lietuvos banku) dėl lėšų užlaikymo, sąskaitų neatidarymo/uždarymo ar kitų problemų, susijusių su pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos reikalavimų įgyvendinimu, sankcijų patikra atliekant mokėjimus negrynaisiais pinigais ar įnešant grynuosius pinigus į sąskaitą.

  Labai kviečiame Rūmų narius, kurie savo veikloje susidūrė su šiomis problemomis, atsakyti į šią anketą iki balandžio 24 d. Tai labai svarbu siekiant įvertinti šių problemų poveikį Jūsų verslui.

  Anketa: https://forms.gle/NVaP4tXNAT6EQuKVA

  Pateikite atvejus, jei buvote susidūrę su:

  • mokėjimų (gaunamų, atliktų) sustabdymu ir per ilgu lėšų užlaikymu;
  • pertekliniais bankų reikalavimais pateikti informaciją, dokumentus;
  • užblokuota sąskaita;
  • gavote neigiamą banko atsakymą, kai kreipėtės dėl sąskaitos atidarymo Lietuvoje ar susidūrėte su labai ilgu sąskaitos atidarymo procesu;
  • įvardinkite kitus atvejus, kurie, Jūsų manymu, patektų į šios problemos apimtį (pvz., neatgavote lėšų ir pan.)

  Anonimiškumas: atsakymus į anketos klausimus apibendrinsime ir pateiksime Mokėjimų tarybai, kuri klausimą nagrinės gegužės mėnesio posėdyje.

  Jūsų kontaktai niekam nebus perduoti, juos prašome parašyti tik dėl to, kad galėtume su Jumis susisiekti dėl patikslinimų ar grįžtamojo ryšio.

  Informacija teikiama: Daiva Vyšniauskienė, Kauno PPA rūmų Verslo atstovavimo skyriaus vadovė, daiva.vysniauskiene@chamber.lt arba 8 687 36240.

Skip to content