• Atnaujintos INVEGA palūkanų kompensacijų sąlygos

  Nuo 2021 m. sausio 1 d. įsigaliojo atnaujintos nacionalinės plėtros įstaigos „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) palūkanų kompensacijų sąlygos. Atnaujintame priemonės sąlygų apraše praplėstos ir aiškiau pateiktos vartojamos sąvokos, pakeisti paskolų sutarčių terminai, praplėstos galimybės gauti palūkanų kompensacijas ir kt. Šia priemone gali naudotis įmonės ir verslininkai, plėtojantys savo veiklą ir siekiantys gauti dalinę 95 proc. palūkanų kompensaciją iki 36 mėnesių laikotarpiu.

  „Noriu atkreipti dėmesį, kad palūkanų kompensacijos šiuo metu yra finansuojamos valstybės biudžeto lėšomis, o jomis gali naudotis įprastu ritmu paskolų mokėjimus ar lizingo įmokas mokantys verslai, – sako INVEGA vadovas Kęstutis Motiejūnas. – Atlikome kai kuriuos palūkanų kompensavimo sąlygų patikslinimus, siekdami priemonę padaryti labiau prieinamą verslui.“

  Anot K. Motiejūno, visiems SVV subjektams iki 36 mėnesių laikotarpiu kompensuojama iki 95 procentų ir ne daugiau nei 7 procentai metinių palūkanų, nepriklausomai nuo regiono, kuriame vykdoma veikla, investicinėms ar finansinės nuomos (lizingas) paskoloms, apyvartinėms paskoloms, jeigu pastarosios yra suteiktos iš INVEGOS administruojamų priemonių, išskyrus sąlygų apraše nurodytus atvejus.

  Taip pat svarbu paminėti, kad, skirtingai nei prieš tai galiojusiame priemonės apraše, patikslintas paskolos sutarčių pasirašymo terminas – dėl 95 proc. palūkanų kompensacijų gali kreiptis SVV subjektai, kurie turi pasirašę paskolos sutartis ne anksčiau kaip 2020 m. sausio 1 dieną.

  Dar vienas priemonės sąlygų pakeitimas yra tas, kad atsirado daugiau lankstumo tuo atveju, kai paskola yra sudaryta iš kelių dalių su skirtingomis paskirtimis. Tokiu atveju palūkanos bus kompensuojamos tik už tą paskolos dalį, kuri skirta tinkamoms išlaidoms finansuoti. Tokiu atveju paskolos sutartyje ar paskolos sutarties pakeitime paskolos dalys turi būti išskirtos taip, kad būtų galima identifikuoti tinkamos paskolos lėšų dalies paskirtį paskolos išmokėjimo metu, šios dalies grąžinimo grafiką ir jai taikomus palūkanų dydžius

  95 proc. palūkanų kompensacijos negalės būti taikomos dėl COVID-19 protrūkio tiesiogiai INVEGOS teikiamoms apmokėtinų sąskaitų paskoloms (ASAP), paskoloms labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams ir skatinamosios finansinės priemonės „Paskolos turizmo ir viešojo maitinimo paslaugų teikėjams“ atveju. Taip INVEGA primena, kad nuo 2020 m. gruodžio 1 d. nebepriima paraiškų gauti 100 proc. palūkanų kompensacijas už paskolas, kai yra atidėtas paskolos grąžinimas ar lizingo mokėjimas.

  INVEGA informacija

Skip to content