• Naujienos
 • Apklausa dėl žinomų ar patirtų trečiųjų šalių ekonominės prievartos veiksmų

  Pastaraisiais metais daugėja atvejų, kai ES nepriklausančios šalys siekia daryti įtaką ES arba ES valstybių narių sprendimams, ribodamos arba grasindamos riboti prekybą ir investicijas ir tokiu būdu kenkdamos ES įmonėms. Paprastai tokių trečiųjų šalių ribojimų tikslas yra daryti įtaką ES ir jos valstybių narių vykdomai politikai arba reaguoti į tam tikras ES politikas (pavyzdžiui, dėl paramos demokratiniams judėjimams ir pan.).

  Siekiant spręsti šią problemą, Europos Komisija 2021 m. pabaigoje numato parengti naują teisinę priemonę – ES kovos su trečiųjų šalių prievartiniais veiksmais priemonę (EU anti-coercion instrument). Tai bus naujas ES reglamentas, suteiksiantis Europos Komisijai galimybes reaguoti į situacijas, kai ES ir ES valstybės narės susiduria su ekonomine prievarta, numatant prekybos, investicijų ar kitas politikos priemones prieš tokius prievartinius veiksmus vykdančią šalį.

   

   

  Numatoma, kad būsimas reglamentas:

  1. numatys specifines aplinkybes (ES patiriamos ekonominės prievartos veiksnius, kurie nedera su tarptautine teise), dėl kurių būtų imtasi ES veiksmų.
  2. nurodys galimas atsakomąsias priemones – prekybos, investicines ar kitokias į ES kompetencijos sritį patenkančias priemones, kurios padėtų atgrasyti trečiąsias šalis nuo ekonominės prievartos prieš ES.

  LR Užsienio reikalų ministerija aktyviai dalyvauja formuojant bendras ES prekybines pozicijas, todėl rengiant Lietuvos poziciją dėl šios iniciatyvos, prašo Lietuvos verslo informuoti apie žinomus ar patirtus ekonominės prievartos veiksmus, nukreiptus prieš ES įmones, tokiu būdu siekiant paveikti Lietuvos ar ES vykdomą politiką.

  Kviečiame iki birželio 15 d. (imtinai) pateikti savo poziciją užpildant anketą. Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai apibendrins gautą informaciją ir perduos Užsienio reikalų ministerijos atstovams.Gautas indėlis bus itin naudingas rengiant Lietuvos poziciją dėl Europos Komisijos rengiamo teisės akto, kuris prisidės prie savalaikio Lietuvos verslo interesų gynimo trečiosiose šalyse.

Skip to content