• Naujienos
 • Apie verslo skaitmeninimą, inovacijų diegimą ir galimą finansavimą – Šakiuose, Vilkaviškyje, Marijampolėje, Prienuose, Jonavoje ir Kėdainiuose

  Galimybes verslui dabar ir po 2021 m., ES fondų investicijas, DNR planą bei numatytas finansavimo priemones verslui šią savaitę Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų filialuose Marijampolėje, Jonavoje ir Kėdainiuose bei atstovybėse Šakiuose, Vilkaviškyje ir Prienuose pristatė Lietuvos inovacijų centro ekspertas Dr. Artūras Jakubavičius.

  „Kas yra tipinio Lietuvos verslininko konkurentas? Greičiausiai kaimynas“, – sakė A. Jakubavičius. Lektorius siūlė žiūrėti plačiau ir ne konkuruoti, o kooperuotis ir taip atverti naujas galimybes, kartu „pasiimti“ daugiau ir už konkurencingesnę kainą.

  Susirinkusiems lektorius pristatė mokesčių lengvatas, kuriomis gali pasinaudoti Lietuvos įmonės, vykdančios mokslinius tyrimus arba eksperimentinę plėtrą (MTEP): MTEP sąnaudų lengvata; pagreitinta MTEP naudojamo ilgalaikio turto amortizacija, pelno sumažinimas dėl vykdomo investicinio projekto, 5 proc. mokestis pelnui iš intelektinės nuosavybės.

  Renginio metu aptartos ir šiuo metu galiojančios ir artimiausiu metu planuojamos paskelbti priemonės verslui. Kelių savaičių laikotarpyje turėtų „startuoti“ šios Ateities ekonomikos DNR plano priemonės:

   

  • COVID-19 MTEP tyrimai (30 mln. Eur). Priemonė nukreipta į su COVID-19 susijusių produktų (pvz. ligoninės lovos ir įranga, dezinfekcinė priemonės, vakcinos ir vaistiniai preparatai ir t.t.) mokslinius tyrimus. Įmonė gali gauti iki 1 mln. Eur finansavimą, įgyvendinus per du mėnesius – finansavimo intensyvumas 95 %.
  • COVID 19 produktai (30 mln. Eur). Priemonė skirta naujų produktų, susijusių su COVID-19, kūrimui (pvz. dezinfekcinis skystis, kaukės, medicininė įranga, duomenų rinkimo ir tvarkymo priemonės ir t.t.). Finansavimas nuo 100 tūkst. iki 1 mln. Eur, įgyvendinus per du mėnesius – finansavimo intensyvumas 95 %.
  • E-verslo modelis COVID-19 (60 mln. Eur). Remiama veikla – naujų verslo modelių, sudarančių sąlygas MVĮ pertvarkyti savo įmonės įprastu būdu vykdomą veiklą, diegimas. Paramos dydis iki 50 tūkst. Eur, intensyvumas – 95 %.
  • Kūrybiniai čekiai COVID-19 (7 mln. Eur). Remiama veikla – originalių paslaugų sprendimų (netechnologinių inovacijų) įsigijimas iš kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriaus paslaugų teikėjų. Paramos dydžio vidurkis – 100 tūkst. Eur, intensyvumas – 90 %.
  • Pramonės perorientavimas (50 mln. Eur). Investicijos į pramonės transformaciją ir į mažųjų skaitmeninių technologijų diegimą. Tinkami pareiškėjai – pramonės įmonės. Paramos dydis ir intensyvumas priklauso nuo planuojamų vykdyti veiklų ir įmonės dydžio.

   

  „Geras gaspadorius ratais rūpinasi žiemą, o rogėmis – vasarą“, – sako A. Jakubavičius. Taigi renginio metu taip pat aptarti 2021-2027 m. periodo struktūrinių fondų investicijų prioritetai ir veiklos, kurioms numatytas finansavimas (MTEP, naujų produktų ir technologijų kūrimas ir kt.). Šių veiklų įgyvendinimui pats laikas pradėti ruoštis jau dabar!

Skip to content