• Naujienos
 • Apie Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmus radijo stotyje „Kelyje“

  Radijo stoties Kelyje laidoje Piko valanda Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Viešųjų ryšių vadovė Joana Daubaraitė ir Tarptautinių ryšių ir protokolo skyriaus vadovė Agnė Jaraitė pristatė rūmus, rūmų veiklą, situaciją Kauno ir Marijampolės regionuose bei perspektyvas pasaulyje. Laidoje kalbėta apie narystės naudą, sprendžiamas problemas bei ambicingus ateities planus.

  Kiek įmonių šiuo metu vienija Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai?

  Galime didžiuotis, kad esame didžiausia Kauno ir Marijampolės regionų verslo bendruomenę telkianti ir paslaugas verslui plėtojanti organizacija. Atstovaujame bendriesiems verslo interesams, giname narių interesus, teikiame paslaugas ir vykdome projektinę veiklą bei valstybės deleguotąsias funkcijas.

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai šiuo metu vienija 545 įmones Kauno, Kauno rajono, Marijampolės, Kėdainių, Jonavos, Kaišiadorių, Raseinių, Prienų, Birštono, Šakių, Vilkaviškio, Kazlų Rūdos, Kalvarijos savivaldybėse.

  Rūmai išsiskiria tuo, kad vienija didžiausią įvairovę ekonominių veiklų. 32 proc. narių yra gamintojai, 17 proc. – veikia prekybos srityje, 5 proc. – švietimo. Net 46 proc. narių teikia pačias įvairiausias paslaugas – logistikos, finansų, statybos, konsultavimo ir kitose srityse. Sričių įvairovė suteikia galimybes efektyviam bendradarbiavimui tarp narių. O mokslo ir verslo kooperacija skatina inovacijų diegimą įmonėse. Rūmai vienija įvairaus dydžio įmones, nuo pačių mažiausių iki turinčių tūkstančius darbuotojų. Narių paveikslas atspindi verslo struktūrą Lietuvoje. Dominuoja smulkus ir vidutinis verslas. Rūmų narių įmonėse dirba daugiau nei 42 tūkst. darbuotojų, kurie gali naudotis narystės teikiamais privalumais.

  Kokiose veiklose dažniausiai dalyvauja rūmų nariai? Kokie yra pagrindiniai Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų tikslai Kauno regione ir kokios veiklos dažniausiai vykdomos?

  Rūmų nariai aktyviai dalyvauja rūmų specialistų klubų veikloje bei kelia savo kompetencijas įvairiuose seminaruose, mokymuose, konferencijose. Viena esminių rūmų funkcijų – tai atstovavimas bendriesiems verslo interesams. Bendradarbiaujame su valdžios ir valstybės valdymo institucijomis vietiniu, regioniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu mastu. Teikiame verslo pozicijas ir siekiame, kad į jas būtų atsižvelgta. Siekiame glaudesnio verslo ir savivaldos bendradarbiavimo, todėl Kauno, Vilkaviškio, Šakių, Jonavos savivaldybėse veikia rūmų inicijuotos Verslo tarybos. Organizuojame verslo atstovavimo renginius, susitikimus su valdžios atstovais, apskritojo stalo diskusijas. Šiuose renginiuose aktyviai dalyvauja įmonių vadovai. Pradėjome ir tęsiame tradiciją organizuoti debatus su kandidatais į merus.  Matome verslo poreikį todėl pradėjome organizuoti vadovų verslo pusryčius su nuomonių lyderiais verslui aktualiose srityse.

  Juokaujame, kad rūmuose renginių vyksta tiek daug, jog galėtume dalyvauti juose kiekvieną dieną. Pavyzdžiui per pastaruosius ketverius metus įvyko 792 bendruomenės renginiai, kuriuose dalyvavo daugiau kaip 21 tūkstantis dalyvių. Jei pridėtume verslo atstovavimo ir tarptautinius renginius šis skaičius viršytų tūkstantį. Narių efektyviam kontaktų užmezgimui skirtas Penktadienio kontaktų rytas, vykstantis beveik kiekvieną savaitę. Įtraukiame ir naujo formato renginių. Pavyzdžiui Vadovo diena – tai naujas renginio formatas, skirtas vidutinių ir didelių įmonių vadovams.

  Labai didžiuojamės rūmuose veikiančiais vadovų ir specialistų klubais. Šiuo metu rūmuose veikia 9 tokie klubai.  Eksportuotojų klubas, „INNO“ klubas, Kauno finansininkų klubas, Kauno personalo vadovų klubas, Kauno verslo vadovų klubas, Marketingo vadovų klubas, Sūduvos buhalterių klubas, Teisininkų klubas ir Kauno regiono Verslo moterų tinklas.

  Kokia nauda yra įmonėms priklausyti šiems rūmams, kaip tampama jos nariais?

  Apie naudą geriausiai galėtų papasakoti rūmų nariai. O jos tikrai nemažai. Aišku, jeigu pasiimi. Nereikia tikėtis, kad vien narystės statusas atneš naudą (nors būti gerbiamos bendruomenės nariu taip pat naudinga). Mums labai svarbu narių įsitraukimas. Aktyviai dirbame paslaugas pritaikydami pagal narių poreikius. Tai pasiteisina – pavyko pasiekti, kad neįsitraukusių narių yra vos vienas kitas. Visi kiti – dalyvauja rūmų veiklose. Kuo daugiau dalyvauji, tuo daugiau gauni. Kuo mūsų daugiau, tuo mūsų balsas labiau girdimas. Posakis „Vienas lauke – ne karys“ labai tinka ir šioje situacijoje. Kai organizacija kalba narių vardu kur kas didesnė tikimybė, kad pasieksime bendro gėrio. Tai nereiškia, kad vieno nario problema nėra problema. Anaiptol. Mes įsiklausome į kiekvieną problemą, o neretai pasitaiko, kad jau žinome, jog panaši situacija yra ir kitose įmonėse, tada kalbame už kelis, arba jau žinome, kaip galime padėti, nes pavyzdžiui kitas narys jau buvo tokioje ar panašioje situacijoje. Neabejotina nauda yra ir kompetencijų kėlimas jau paminėtoje klubinėje veikloje bei įvairiuose, verslui naudinguose ir aktualiuose seminaruose, kurių beveik visi rūmų nariams būna nemokami. Rūmų nariu tampama pateikus prašymą ir rūmų tarybai priėmus sprendimą patvirtinti narystę.

  Kaip Kauno regiono įmones paveikė COVID 19 pandemija ir kaip Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmams priklausantys verslai stengiasi padėti vieni kitiems išgyventi šį laikotarpį?

  COVID-19 pandemija paveikė visus. Vienus labiau, kitus mažiau, tretiems visai veiklos buvo sustabdytos. Tačiau juk verslininkai visada buvo tie žmonės, kurie geriausiai žino ir kaip šias problemas spręsti, ir kaip sėkmingai persiorientuoti bei atrasti naujas galimybes. Manau, kad Kauno regiono įmonės solidarizavosi. Dirbdami kartu siekėme, kad Vyriausybė skirtų efektyvias priemones. Dalis įmonių greitai persiorientavo, prisitaikė prie situacijos, ėmė gaminti papildomus produktus ar teikti paslaugas. Sunkiau buvo tiems, kurių veikla buvo visiškai sustabdyta. Rūmuose turime narys-nariui programą, kuri palengvina bendradarbiavimą tarp narių. Rūmų nariai vieni kitiems teikė nemokamas konsultacijas teisiniais, skaitmenizacijos ir kitais klausimais, padėjo įsigyti reikiamos produkcijos ar priemonių. O dabar, visi kartu sieksime stabdyti ekonomikos smukimą ir pasimokyti iš klaidų.

  Kokias verslo problemas dažniausiai sprendžia Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai?

  Šalies pažangai būtinos reformos, darbo santykių lankstumas, regioninės politikos specializacijos kryptys, mokestinė aplinka, ES priemonės verslui, kompetencijų vertinimas, užsieniečių iš trečiųjų šalių įdarbinimas, verslo sąlygų gerinimas atstovaujamose savivaldybėse, pakuočių atliekų tvarkymas – tai pagrindinės mūsų atstovavimo temos. Tačiau girdime kiekvieno nario išsakomas problemas ir netgi individualiu atveju bandome jiems padėti. Verslo augimui labai didelę reikšmę turi plėtra tarptautinėse rinkose. Todėl galima pasakyti, kad sprendžiame ir naujų rinkų radimo ir pasiekimo problemas. Organizuojame tarptautinius renginius: verslo misijas, verslo kontaktų renginius prie didžiųjų pasaulinių parodų, bei dalyvavimą tarptautinėse parodose su įmonių stendais. Be to teikiame konsultacijas dėl verslo plėtros užsienyje bei verslo partnerių paieškos užsienyje paslaugas.

  Rūmai pastarųjų kelerių metų laikotarpiu tapo konferencijų organizavimo lyderiu Kauno ir Marijampolės apskrityse. Kokios dažniausiai konferencijos organizuojamos ir kokia jų paskirtis?

  Organizuojame konferencijas įvairiomis temomis. Tačiau konferencijos finansų, eksporto, personalo, moterų verslumo skatinimo srityse sulaukė ypatingo verslo ir visuomenės pripažinimo. Prie jų populiarumo ir profesionalumo prisidėjo ir tai, kad į jų organizavimą įsitraukė rūmuose veikiantys klubai: Verslo moterų tinklas, Personalo vadovų klubas, Eksportuotojų klubas, Kauno finansininkų klubas. Galime didžiuotis jau gerai žinomais konferencijų prekių  ženklais „Formulė: versli ir laiminga“, „Eksporto kodas“, „Kolibris“.

  „Formulė: versli ir laiminga“ – tai konferencijos skirtos moterims ir jų tikslas yra skatinti moterų verslumą.

  „Eksporto kodas“ – tai eksportuotojams ir su užsienio rinkomis dirbančioms, eksportuojančioms ar dar tik norinčioms tai daryti įmonėms skirtas renginys. Renginio metu pranešėjai dalijasi savo neįkainojama patirtimi, pasiekimais ir netgi klaidomis iš kurių galima pasimokyti.

  Personalo lyderių konferencijoje „Kolibris“ kalbama apie kalbama apie pasaulines personalo valdymo tendencijas, pokyčius, naujus įrankius personalo valdymui bei įvairius personalo vadovo kasdieninius iššūkius.

  Organizuojame statybų srityje dirbančių įmonių vadovams ir atstovams skirtą statybų konferenciją „GERVĖ“.

  O apskaitos procesų ir finansų sektoriaus modernėjimo iššūkiai, finansų valdymo modeliai bei kitos aktualijos aptariamos finansininkams skirtose konferencijose.

  Kokią viziją dėl Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų veiklos turi naujai išrinktas vadovas, kokie ateities svarbiausi darbai, tikslai ir iššūkiai laukia?

  Išsikėlėme ambicingą planą 2023-ųjų metų pabaigoje tapti 900-ų narių bendruomene, iš kurių ne mažiau nei 95 procentai dalyvaus rūmų veikloje. Ir toliau sieksime auginti vertę tiek įmonei, tiek įmonių vadovams. Stiprindami rūmų bendruomenės ryšius ir keldami rūmų narių kompetencijas, toliau plėtosime klubų veiklą. Organizuosime konferencijas, seminarus, vadovo dienas. Atsižvelgdami į narių poreikius – skatinsime aktyvų dalyvavimą rūmų veikloje. Juk proaktyvumas sukuria pridėtinę vertę ne tik verslui, bet ir esantiems šalia – tai bendruomeninė vertė. Lietuvos rinka maža ir šalies ekonomikos augimas yra paremtas eksportu, todėl pasitelkdami tarptautinius tinklus, kuriems priklausome, padėsime įmonėms ieškoti verslo partnerių užsienyje. Konsultuosime, organizuosime tarptautinius renginius ir sieksime, kad perduoti kontaktai išaugtų į tarptautines partnerystes. Be abejo sieksime ir toliau didinti verslo bendruomenės įtaką ir aktyviai atstovauti rūmų narių interesams.

   

Skip to content