• Aktuali informacija dėl prastovų

    Šiomis dienomis yra keičiamas pranešimų apie paskelbtas prastovas teikimo Valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašas.

    Įsigaliojus pakeitimams, pranešimų formose (nesvarbu ar pranešama apie individualų darbuotoją, ar apie darbuotojų grupę) turės būti nurodomos priežastys, dėl kurių paskelbta prastova. Priežastys turi būti konkrečios. Nurodoma priežastis neturėtų būti tiesiog „ekstremalioji situacija” ir (ar) „karantinas”. Teikiant pranešimus turėtų būti nurodoma, kaip karantinas ir (ar) ekstremalioji situacija lėmė, paveikė galimybę suteikti darbą, pvz., veiklos sektoriuje yra apribota veikla.

    Taip pat svarbu, kad pasikeitus tvarkos aprašui, situacijose, kai keičiasi prastovos laikotarpis (pvz., pratęsiant prastovą, pasibaigus pranešime nurodytam terminui ar atšaukus prastovą) ir (arba) prastovos rūšis, duomenys turi būti tikslinami pateikiant naują užpildytą pranešimo dėl paskelbtos prastovos formą. Pakeista ir duomenų viešinimo tvarka – VDI interneto svetainėje viešai bus skelbiamas įmonių, įstaigų, organizacijų ir fizinių asmenų, einamąjį kalendorinį mėnesį pateikusių VDI pranešimus apie prastovas, sąrašas.

     

    Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija

Skip to content