• Naujienos
 • ACCESS: ĮMONIŲ STEIGIMAS – Uždaroji akcinė bendrovė

  Kokius veiksmus reikia atlikti norint įregistruoti uždarąją akcinę  bendrovę (UAB)? 

  Norint įsteigti uždarąją akcinę bendrovę, galima vadovautis nuorodoje nurodyta veiksmų seka. Uždarąją akcinę bendrovę taip pat galima įsteigti elektroniniu būdu per Registrų centro klientų savitarnąJuridinių asmenų registro tvarkytojui neradus kliūčių įregistruoti, juridinis asmuo įregistruojamas ne vėliau kaip  per 3 darbo dienas nuo dokumentų gavimo ir atlyginimo už registravimą sumokėjimo. Steigiant uždarąją akcinę  bendrovę elektroniniu būdu, Registro tvarkytojas, gavęs patvirtinimą, kad atlyginimas už registravimą sumokėtas  ir neradęs kliūčių įregistruoti ne vėliau kaip per 1 darbo dieną, įregistruoja juridinį asmenį. 

  Už uždarosios akcinės bendrovės įregistravimą, teikiant dokumentus popieriniu būdu, yra mokamas 31,40 euro atlyginimas, elektroniniu būdu – 14,28 euro atlyginimas. Visi įkainiai: https://www.registrucentras.lt/p/43 

  Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymas Nr. 4-760, 2014 m. spalio 23 d., Vilnius Dėl uždarųjų akcinių bendrovių pavyzdinių steigimo akto, steigimo sutarties formų, pavyzdinių įstatų ir jų  pildymo rekomendacijų patvirtinimo“ 

  Vienas steigėjas yra vienas steigėjas – fizinis asmuo 

  STEIGIMAS 

  • Bendrovės steigimo sutarties sudarymas. Kai bendrovę steigia vienas steigėjas, sudaromas bendrovės  steigimo aktas;  
  • Steigėjai gali pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui prašymą (forma JAR-5) dėl pavadinimo laikino  įtraukimo į Registrą;  
  • Bendrovės steigimo sutartis suteikia teisę atidaryti steigiamos bendrovės kaupiamąją sąskaitą banke;  Pradinio įnašo už pasirašytas akcijas mokėjimas. Pradiniai įnašai mokami tik pinigais. Pradinių įnašų suma  turi būti ne mažesnė nei 2,5 tūkstančių eurų; kiekvienas akcininkas turi įmokėti ne mažiau kaip ¼ visų jo  pasirašytų akcijų nominalios vertės ir pasirašytų akcijų viso nominalios vertės perviršio sumos;  Nepiniginis įnašas, kuriuo numatoma iš dalies apmokėti bendrovės akcijas, iki bendrovės steigimo  sutarties pasirašymo turi būti įvertintas nepriklausomo turto vertintojo;  
  • Steigiamojo susirinkimo sušaukimas, kuriame turi būti išrinkti visuotinio akcininkų susirinkimo renkami  bendrovės organų nariai. Jeigu renkama stebėtojų taryba, iki bendrovės registravimo ji turi išrinkti valdybą,  jeigu valdyba sudaroma, arba bendrovės vadovą, jeigu valdyba nesudaroma. Išrinkta valdyba turi išrinkti  bendrovės vadovą. Steigiamasis susirinkimas gali būti nešaukiamas, jeigu steigimo sutartyje arba  steigimo akte yra nurodyti pagal įstatus visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo uždarosios akcinės  bendrovės organo nariai.  
  • Sudaromi ir pasirašomi bendrovės įstatai;  
  • Bendrovė laikoma įsteigta nuo jos įregistravimo Juridinių asmenų registre.  

  REGISTRAVIMAS 

  Prieš pateikiant Registro tvarkytojui prašymą įregistruoti uždarąją akcinę bendrovę, notaras turi patvirtinti prašyme  surašytų duomenų tikrumą, įstatų atitiktį įstatymų reikalavimams ir faktą, kad uždarąją akcinę bendrovę registruoti  galima. 

   

  Vienas steigėjas – juridinis asmuo 

  STEIGIMAS 

  • Bendrovės steigimo sutarties sudarymas. Kai bendrovę steigia vienas steigėjas, sudaromas bendrovės steigimo  aktas;  
  • Steigėjai gali pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui prašymą (forma JAR-5) dėl pavadinimo laikino įtraukimo į  Registrą;  
  • Bendrovės steigimo sutartis suteikia teisę atidaryti steigiamos bendrovės kaupiamąją sąskaitą banke;  Pradinio įnašo už pasirašytas akcijas mokėjimas. Pradiniai įnašai mokami tik pinigais. Pradinių įnašų suma turi būti  ne mažesnė nei 2,5 tūkstančių eurų; kiekvienas akcininkas turi įmokėti ne mažiau kaip ¼ visų jo pasirašytų akcijų  nominalios vertės ir pasirašytų akcijų viso nominalios vertės perviršio sumos;  
  • Nepiniginis įnašas, kuriuo numatoma iš dalies apmokėti bendrovės akcijas, iki bendrovės steigimo sutarties  pasirašymo turi būti įvertintas nepriklausomo turto vertintojo;  
  • Steigiamojo susirinkimo sušaukimas, kuriame turi būti išrinkti visuotinio akcininkų susirinkimo renkami bendrovės  organų nariai. Jeigu renkama stebėtojų taryba, iki bendrovės registravimo ji turi išrinkti valdybą, jeigu valdyba  sudaroma, arba bendrovės vadovą, jeigu valdyba nesudaroma. Išrinkta valdyba turi išrinkti bendrovės vadovą.  Steigiamasis susirinkimas gali būti nešaukiamas, jeigu steigimo sutartyje arba steigimo akte yra nurodyti pagal įstatus  visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo uždarosios akcinės bendrovės organo nariai.  
  • Sudaromi ir pasirašomi bendrovės įstatai;  
  • Bendrovė laikoma įsteigta nuo jos įregistravimo Juridinių asmenų registre.  

  REGISTRAVIMAS 

  Prieš pateikiant Registro tvarkytojui prašymą įregistruoti uždarąją akcinę bendrovę, notaras turi patvirtinti prašyme surašytų  duomenų tikrumą, įstatų atitiktį įstatymų reikalavimams ir faktą, kad uždarąją akcinę bendrovę registruoti galima.  

   

  Daugiau nei vienas steigėjas 

  STEIGIMAS 

  • Bendrovės steigimo sutarties sudarymas. Kai bendrovę steigia vienas steigėjas, sudaromas bendrovės steigimo  aktas;  
  • Steigėjai gali pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui prašymą (forma JAR-5) dėl pavadinimo laikino įtraukimo į  Registrą;  
  • Bendrovės steigimo sutartis suteikia teisę atidaryti steigiamos bendrovės kaupiamąją sąskaitą banke;  Pradinio įnašo už pasirašytas akcijas mokėjimas. Pradiniai įnašai mokami tik pinigais. Pradinių įnašų suma turi būti  ne mažesnė nei 2,5 tūkstančių eurų; kiekvienas akcininkas turi įmokėti ne mažiau kaip ¼ visų jo pasirašytų akcijų  nominalios vertės ir pasirašytų akcijų viso nominalios vertės perviršio sumos;  
  • Nepiniginis įnašas, kuriuo numatoma iš dalies apmokėti bendrovės akcijas, iki bendrovės steigimo sutarties  pasirašymo turi būti įvertintas nepriklausomo turto vertintojo;  
  • Steigiamojo susirinkimo sušaukimas, kuriame turi būti išrinkti visuotinio akcininkų susirinkimo renkami bendrovės  organų nariai. Jeigu renkama stebėtojų taryba, iki bendrovės registravimo ji turi išrinkti valdybą, jeigu valdyba  sudaroma, arba bendrovės vadovą, jeigu valdyba nesudaroma. Išrinkta valdyba turi išrinkti bendrovės vadovą.  Steigiamasis susirinkimas gali būti nešaukiamas, jeigu steigimo sutartyje arba steigimo akte yra nurodyti pagal  įstatus visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo uždarosios akcinės bendrovės organo nariai.  Sudaromi ir pasirašomi bendrovės įstatai;  
  • Bendrovė laikoma įsteigta nuo jos įregistravimo Juridinių asmenų registre.  

  REGISTRAVIMAS 

  Prieš pateikiant Registro tvarkytojui prašymą įregistruoti uždarąją akcinę bendrovę, notaras turi patvirtinti prašyme surašytų  duomenų tikrumą, įstatų atitiktį įstatymų reikalavimams ir faktą, kad uždarąją akcinę bendrovę registruoti galima. 

  Daugiau informacijos ir naudingos nuorodos čia.

   

  Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo INTERREG V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos projektas „Paramos verslui sistemos akceleravimas (ACCESS)“ (angl. “Acceleration of business support ecosystem” projekto Nr. LT-PL-4R-301)

Skip to content