• Naujienos
 • ACCESS: ĮMONIŲ STEIGIMAS – Individuali veikla

  Individuali veikla pagal pažymą

  Prieš pradėdamas vykdyti individualią veiklą, turite VMI pateikti Fizinio asmens prašymą įregistruoti į Mokesčių  mokėtojų registrą (REG812 forma). Individualią veiklą galima pradėti vykdyti nuo prašymo (REG812) pateikimo  dienos. Prašymo formą patogiausia pateikti elektroniniu būdu per portalą Mano VMI skyrelyje: Paslaugos ->  Užsakyti paslaugą -> Verslo liudijimai / individuali veikla / kontaktiniai ir kiti registriniai duomenys -> Individualios  veiklos registravimas / nutraukimas, mokesčių mokėtojo kontaktinių duomenų tvarkymas -> Individualios veiklos  registravimas / nutraukimas 

  Dėl COVID-19 įregistruoti/išregistruoti individualią veiklą pagal pažymą atvykus į artimiausią teritorinę valstybinę  mokesčių inspekciją (VMI) laikinai nėra galimybės.  

  Atsižvelgiant į tai, klientai, kurie nesinaudoja Mano VMI paslaugomis, pateikti prašymą įregistruoti/išregistruoti  individualią veiklą pagal pažymą gali paskambinę klientų aptarnavimo padalinių bendruoju telefonu 8 5 2191 777.

  Galima verstis bet kokia įstatymų nedraudžiama veikla, išskyrus veiklą, kurią galima vykdyti tik sudarius darbo  sutartį ar įsteigus įmonę. Prieš pradėdamas vykdyti tam tikros rūšies veiklą, turėtumėte pats savarankiškai  pasidomėti, ar norint užsiimti veikla Lietuvos Respublikos įstatymai ar kiti teisės aktai (ne mokestiniai) nereikalauja  įsteigti įmonės bei pasirūpinti visais veiklos vykdymui reikalingais leidimais ir licencijomis (jeigu jie reikalingi). 

  Kada laikoma, kad Jūs gavote individualios veiklos pajamų? 

  Individualios veiklos pajamos laikomos gautomis, kai gaunate pinigus (pinigų apskaitos principas), tačiau, jeigu  Jūs esate PVM mokėtojas ar VMI deklaravote, kad naudojate ilgalaikį turtą (pateikėte FR0457 formą), tuomet  laikoma, kad gavote pajamas, kai suteikėte paslaugą / ar pardavėte prekę (kaupimo apskaitos principas). 

  Kokius mokesčius reikia mokėti? 

  Vykdydamas individualią veiklą pagal pažymą turite mokėti: 

  • gyventojų pajamų mokestį (GPM); 
  • privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokas; 
  • valstybinio socialinio draudimo (VSD) įmokas; 
  • priklausomai nuo pajamų dydžio ir prekių įsigijimų iš Europos Sąjungos šalių bei paslaugų, kurių suteikimo  vieta laikoma Lietuva, įsigijimo iš užsienio šalyse įsikūrusių asmenų (pvz., Bolt, Uber, Booking, Airbnb),  gali atsirasti prievolė mokėti PVM.

  Vykdydamas individualią veiklą turėsite: 

  • Suteikęs paslaugą / pardavęs prekę išduoti apskaitos dokumentą (naudojami tokie apskaitos dokumentai:  sąskaita faktūra (jei nesate PVM mokėtojas), PVM sąskaita faktūra (jei esate PVM mokėtojas), kasos  aparato kvitai (jei pajamos apskaitomos kasos aparatu), kiti apskaitos dokumentai (mokėjimo pavedimai,  pinigų priėmimo kvitai ir pan.). 
  • Pildyti pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalą (jeigu naudojamas kasos aparatas, pildyti kasos aparato kasos  operacijų žurnalą), išskyrus atvejus, kai apskaita tvarkoma per i.APS
  • Pasibaigus metams, iki kitų metų gegužės 1 d. VMI pateikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją (net ir  tuo atveju, jeigu individualios veiklos pajamų negavote) ir sumokėti joje apskaičiuotą mokėtiną pajamų  mokesčio sumą.

   

  Nuo 2018-01-01: jeigu kitam gyventojui išmokėjote nuomos išmokas už veikloje naudojamą nekilnojamąjį turtą  (patalpas), nuo jų privalote išskaičiuoti ir sumokėti 15 proc. pajamų mokestį ir tokias išmokas deklaruoti VMI. Išsamesnę informaciją rasite čia

  Ar vykdant individualią veiklą privaloma naudoti kasos aparatą? 

  Kasos aparatą privalote naudoti, jeigu individualią prekybos veiklą (maisto produktais ir kitomis prekėmis) pagal  pažymą vykdote pastatuose ar patalpose, taip pat kioskuose, vagonėliuose, kilnojamuose nameliuose,  autoparduotuvėse, t. y. kai prekiaujate ne lauko sąlygomis. 

  Kaip nutraukti veiklą? 

  Jeigu nusprendėte nevykdyti veiklos, turite apie tai pranešti VMI ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po veiklos  nutraukimo dienos, pateikdamas prašymą (REG812 forma) dėl veiklos nutraukimo. Prašymo formą patogiausia  pateikti elektroniniu būdu per portalą Mano VMI

  Skyrelyje: Paslaugos -> Užsakyti paslaugą -> Verslo liudijimai / individuali veikla / kontaktiniai ir kiti registriniai  duomenys -> Individualios veiklos registravimas / nutraukimas, mokesčių mokėtojo kontaktinių duomenų  tvarkymas -> Individualios veiklos registravimas / nutraukimas

  Pasitikrinti individualios veiklos nutraukimo (išregistravimo) faktą galite Mano VMI (vertikaliajame meniu)  pasirinkus: „Individuali veikla“ -> „Pažymos“

  Dėl COVID-19 įregistruoti/išregistruoti individualią veiklą pagal pažymą atvykus į artimiausią teritorinę valstybinę  mokesčių inspekciją (VMI) laikinai nėra galimybės.  

  Klientai, kurie nesinaudoja Mano VMI paslaugomis, pateikti prašymą įregistruoti/išregistruoti individualią veiklą  pagal pažymą gali paskambinę klientų aptarnavimo padalinių bendruoju telefonu 8 5 2191 777.

  Individuali veikla pagal verslo liudijimą 

  Kokią veiklą galima vykdyti įsigijus verslo liudijimą? 

  Pagal verslo liudijimą galima verstis tik tam tikromis verslo liudijimų klasifikatoriuje nurodytomis veiklos rūšimis. Kaip įsigyti verslo liudijimą? 

  Įsigyti verslo liudijimą patogiausia elektroniniu būdu atnaujintoje Mano VMI beta versijoje, pasirinkus Paslaugos  -> Verslo liudijimai -> Verslo liudijimo užsakymas -> Užsakyti naują verslo liudijimą. Išsamią informaciją, kaip  pateikti prašymą verslo liudijimui įsigyti per Mano VMI beta versiją rasite čia

  Jei naudojatės senąja Mano VMI versija, rinkitės Paslaugos -> Užsakyti paslaugą, pasirinkite paslaugą Verslo  liudijimai / individuali veikla / kontaktiniai ir kiti registriniai duomenys -> Verslo liudijimų išdavimas / pakeitimas /  pratęsimas / nutraukimas -> Verslo liudijimo išdavimas -> Naujo verslo liudijimo išdavimas. Išsamesnę informaciją  rasite čia

  Dėl COVID-19 įsigyti verslo liudijimą atvykus į artimiausią teritorinę valstybinę mokesčių inspekciją (VMI) laikinai  nėra galimybės.  

  Atsižvelgiant į tai, klientams, kurie nesinaudoja VMI elektroninėmis paslaugomis, verslo liudijimo  įregistravimo/išregistravimo paslauga teikiama paskambinus klientų aptarnavimo padalinių bendruoju telefono  numeriu 8 5 2191 777

  Verslo liudijimas išduodamas ne vėliau kaip per 4 darbo dienas nuo dokumentų pateikimo dienos. Verslo liudijimas gali būti išduodamas pageidaujamam laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip iki kalendorinių metų  pabaigos. 

  Trumpiausias laikotarpis, kuriam gali būti išduodami paslaugų ir gamybos verslo liudijimai – 5 dienos (nebūtinai  šios dienos turi eiti paeiliui), prekybos verslo liudijimas – 1 diena. 

  Kaip pratęsti / nutraukti veiklą? 

  Pratęsti ar nutraukti verslo liudijimą galima elektroniniu būdu per portalą Mano VMI arba kreiptis į artimiausią  teritorinę valstybinę mokesčių inspekciją (VMI). 

  Dėl COVID – 19 atvykti į artimiausią teritorinę valstybinę mokesčių inspekciją (VMI) laikinai nėra galimybės. Atsižvelgiant į tai, klientams, kurie nesinaudoja VMI elektroninėmis paslaugomis, verslo liudijimo  įregistravimo/išregistravimo paslauga teikiama paskambinus klientų aptarnavimo padalinių bendruoju telefono  numeriu 8 5 2191 777

  Kokius mokesčius reikia mokėti? 

  Vykdant individualią veiklą pagal verslo liudijimą turite mokėti: 

  • pajamų mokestį, kuris yra fiksuotas (kiekvienais metais nustato savivaldybės) ir priklauso nuo  pasirenkamos veiklos, veiklos teritorijos ir kt.; 
  • privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokas;
  • valstybinio socialinio draudimo (VSD) įmokas; 
  • priklausomai nuo pajamų dydžio ir prekių įsigijimų iš Europos Sąjungos šalių bei paslaugų, kurių suteikimo  vieta laikoma Lietuva, įsigijimo iš užsienio šalyse įsikūrusių asmenų (pvz., Bolt, Uber, Booking, Airbnb),  gali atsirasti prievolė mokėti PVM. 

   

  Pagrindiniai individualios veiklos pagal verslo liudijimą apribojimai yra šie

  • per metus galima gauti pajamų ne daugiau kaip 45000 Eur; 
  • negalima teikti paslaugų įmonėms, kai veiklos sutampa; 
  • iš įmonių, nevykdančių analogiškos, kaip verslo liudijime, nurodytos veiklos, galima gauti ne daugiau kaip  4 500 Eur sumą; 
  • įsigijus prekybos verslo liudijimą per metus iš įmonių ir / ar kitų individualią veiklą vykdančių gyventojų  galima gauti ne daugiau kaip 4 500 Eur sumą. 

   

  Vykdydamas individualią veiklą įsigijęs verslo liudijimą turėsite: 

  • Suteikęs paslaugą / pardavęs prekę išduoti apskaitos dokumentą (naudojami tokie apskaitos dokumentai:  prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitas, sąskaita faktūra, kasos aparato kvitai (jei pajamos  apskaitomos kasos aparatu). 
  • Pildyti pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalą (jeigu naudojamas kasos aparatas, pildyti kasos aparato kasos  operacijų žurnalą), išskyrus atvejus, kai apskaita tvarkoma per i.APS
  • Pasibaigus metams iki kitų metų gegužės 1 d. VMI pateikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją (net ir tuo  atveju, jeigu iš verslo liudijimo pajamų negavote). 

  Nuo 2018-01-01: Jeigu kitam gyventojui išmokėjote nuomos išmokas už veikloje naudojamą nekilnojamąjį turtą  (patalpas), nuo jų privalote išskaičiuoti ir sumokėti 15 proc. pajamų mokestį ir tokias išmokas deklaruoti. Išsamesnę informaciją rasite čia.

  Kasos aparatą privalote naudoti, jeigu individualią prekybos veiklą (maisto produktais ir kitomis prekėmis) su verslo  liudijimu vykdote pastatuose ar patalpose, taip pat kioskuose, vagonėliuose, kilnojamuose nameliuose,  autoparduotuvėse, t. y. kai prekiaujate ne lauko sąlygomis. 

  Išsamesnę informaciją ir naudingas nuorodas rasite čia.

   

  Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo INTERREG V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos projektas „Paramos verslui sistemos akceleravimas (ACCESS)“ (angl. “Acceleration of business support ecosystem” projekto Nr. LT-PL-4R-301)

Skip to content