• Naujienos
 • ACCESS: Aktualūs pradedančiųjų verslininkų klausimai

  Besirengiantiems kurti verslą kyla dažnas klausimas – kokią verslo teisinę formą pasirinkti. Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai, kartu su partneriais įgyvendina projektą Paramos verslui sistemos akceleravimas (ACCESS), kurio metu teikia konsultacijas bei organizuoja mokymus pradedantiems savo verslą ar norintiems plėsti jau turimą. ACCESS verslininkystės specialistė, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Verslo bendruomenės skyriaus vadovė Vera Mileikienė sako, kad dažnai pradedantiesiems pataria verslą vykdyti verčiantis individualia veikla, kurią labai paprasta pačiam atsidaryti bei veiklai nepavykus sustabdyti. Tokia veiklos forma tinkama, jeigu verslas ankstyvoje stadijoje, nesudėtingas, nereikalaujantis kurti valdymo struktūrą, o apskaita paprasta.

  Sėkmingai vystant verslą, atsivėrus galimybėms ir augant apimtims tikslinga steigti juridinį asmenį – individualią įmonę (IĮ), mažąją bendriją (MB), uždarąją akcinę bendrovę (UAB). „Apsispręsti siūlome atsižvelgiant į kriterijus: koks  veiklos  pobūdis, turimo kapitalo dydis, finansavimo poreikis, atsakomybės laipsnis, mokėtini  mokesčiai, apskaitos reikalavimai, steigėjų skaičius.“, – sako ACCESS verslininkystės specialistė Vera Mileikienė.

  Konsultacijų metu pradedantieji verslą klausia kokie yra verslo steigimo žingsniai, ką jiems reikės padaryti, kad įgyvendintų savo tikslus. V. Mileikienė sako, kad tokiu atveju aptaria svarbiausius: idėjos generavimas, veiklos pasirinkimas, partnerių pasirinkimas, verslo  formos pasirinkimas, verslo plano parengimas, finansavimo šaltinių paieška, patalpų paieška, verslo registravimas, komandos formavimas ir rinkų paieška.

  Neretai turintys idėjų susiduria su finansavimo poreikiu, tad konsultacijų metu apžvelgiame įvairias galimybes, kurių tikrai yra. Patariame pasinaudoti Užimtumo tarnybos priemone „Būk verslus“, savivaldybių parama verslui per SVV fondus ir mokestines lengvatas. INVEGA administruoja priemonę „Verslumo skatinimo fondas“ , pagal kurią Lietuvos kredito unija teikia kreditus įrangai įsigyti. Detaliau su šia priemone galite susipažinti čia. Besiplečiantiems regionuose, kur yra didesnis nedarbo lygis, gali būti tinkama priemonė „Vietinės užimtumo iniciatyvos“.

  V. Mileikienė pastebi, kad daugelio poreikiai labai individualūs. Jeigu kreipiasi pagalbos surandant tinkamas patalpas veiklai vykdyti, rekomenduojame Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų narius, galinčius tai pasiūlyti. Jeigu trūksta žinių, kaip tinkamai parengti komercinį pasiūlymą – konsultantai pateikta rekomendacijas parengimui, kuriose nurodomi svarbiausi aspektai ir struktūra. Pradedantieji gamybos pobūdžio verslą prašo pagalbos ir dėl kainų apskaičiavimo. „Tokiu atveju suformuluojame užduotis, kurias svarbu atlikti: išanalizuoti panašių produktų kainas rinkoje, rinkti visas išlaidas. Išlaidas reikia paskirstyti į investicines, kurios atsipirks per keletą metų, pvz. įranga, nekilnojamas turtas, transportas, kompiuteriai, programinė įranga ir kt., einamąsias – tas, kurios būtinos kiekvieną mėnesį veiklai vykdyti, pvz. žaliavos, darbo užmokestis ir eksploatacinės išlaidos, pvz. elektra, vanduo, šildymas, patalpų nuoma, kiti mokesčiai. Taip pat labai svarbu yra apskaičiuoti pajėgumus. Nemažai užduočių, tad verslo pradžioje tikrai nebūna lengva“, – konsultacijų patirtimi dalijasi ACCESS verslininkystės specialistė.

   

  Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo INTERREG V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos projektas „Paramos verslui sistemos akceleravimas (ACCESS)“ (angl. “Acceleration of business support ecosystem” projekto Nr. LT-PL-4R-301)

   

Skip to content