• Naujienos
 • 2021 m. lapkritį ekonominių vertinimų rodiklis sumažėjo

  Ekonominių vertinimų rodiklis, t. y. bendras ekonomikos dalyvių – gamintojų, vartotojų ir investuotojų – pasitikėjimas Lietuvos ekonomika, 2021 m. lapkritį, palyginti su spaliu, sumažėjo 1 procentiniu punktu ir sudarė 2 proc. Statybos pasitikėjimo rodiklis sumažėjo 7,  prekybos  – 5, paslaugų sektoriaus – 1 procentiniu punktu. Vartotojų* pasitikėjimo rodiklis padidėjo 1 procentiniu punktu. Pramonės pasitikėjimo rodiklis nepasikeitė.

  Lapkritį, panašiai kaip ir spalį, 18 proc. respondentų nurodė, kad jų įmonės veiklą ribojo dėl COVID-19 pandemijos susiklosčiusi situacija (paslaugų sektoriuje – 24 proc., prekyboje – 23 proc., statyboje – 8 proc., pramonėje – 7 proc.).

  Ekonominių vertinimų rodiklis, palyginti su 2020 m. lapkričiu, 10 procentinių punktų didesnis. Paslaugų sektoriaus pasitikėjimo rodiklis padidėjo 18, pramonės – 10, prekybos – 8, statybos – 7, vartotojų – 2 procentiniais punktais.

  Duomenys buvo renkami lapkričio 3–23 dienomis.

  Pramonės pasitikėjimo rodiklis

  Pramonės įmonių vadovų apklausa parodė, kad lapkritį, palyginti su spaliu, verslo tendencijos mažai keitėsi. Pramonės pasitikėjimo rodiklis buvo minus 1, t. y. liko toks pat, kaip ir praėjusį mėnesį.

  Panašiai kaip ir praėjusį mėnesį, dauguma (75 proc.) apklaustų įmonių vadovų gaminamos produkcijos paklausą vertino kaip pakankamą, 21 proc. teigė, kad paklausa per maža, ir 4 proc. – kad per didelė. Lapkritį daugiau negu pusė (57 proc.) respondentų teigė, kad jų įmonės pramonės produkcijos gamyba per pastaruosius mėnesius nesikeitė, 29 proc. – kad ji padidėjo, 14 proc. – kad sumažėjo.

  Nors dauguma (61 proc.) įmonių vadovų prognozavo, kad produkcijos gamyba per artimiausius 3 mėnesius nesikeis, tačiau nuo 25 iki 22 proc. sumažėjo respondentų, teigiančių, kad gamyba didės, dalis. Tiek gaminių eksporto, tiek darbuotojų skaičiaus prognozė panaši kaip ir prieš mėnesį: 23 proc. įmonių vadovų prognozavo eksporto didėjimą, 14 proc. – mažėjimą. Dauguma (76 proc.) apklaustų įmonių vadovų darbuotojų skaičiaus keisti neketino, 18 proc. nurodė, kad darbuotojų skaičius didės, 6 proc. – kad mažės.

  Lapkritį nuo 33 iki 46 proc. padidėjo įmonių vadovų, prognozuojančių gaminamos produkcijos kainų didėjimą, dalis ir nuo 14 iki 4 proc. sumažėjo  prognozuojančiųjų mažėjimą.

  Statybos pasitikėjimo rodiklis

  Statybos įmonių vadovų apklausa parodė, kad lapkritį, palyginti su spaliu, verslo tendencijos statybos sektoriuje suprastėjo. Statybos pasitikėjimo rodiklis sumažėjo 7 procentiniais punktais. Tam įtakos turėjo pesimistiškesnė darbuotojų skaičiaus prognozė, kurią lemia ir sezoniškumas.

  Nors dauguma (66 proc.) apklaustų įmonių vadovų lapkritį teigė, kad darbuotojų skaičius artimiausiu metu nesikeis, tačiau prognozuojančiųjų jį mažinti dalis padidėjo nuo 16 iki 22 proc.

  Blogesnė ir statybos darbų užsakymų prognozė: mažiau užsakymų artimiausiais mėnesiais tikėjosi 24 proc. apklaustų įmonių vadovų, daugiau – 17 proc. (prieš mėnesį – atitinkamai 18 ir 17 proc.). 57 proc. respondentų prognozavo, kad statybos darbų kainos didės, 41 proc. – kad nesikeis, 2 proc. – kad mažės.

  Panašiai, kaip praėjusį mėnesį, daugiau nei pusė (59 proc.) apklaustų įmonių vadovų statybos darbų paklausą vertino kaip pakankamą, o 40 proc. – kaip per mažą. Statybos darbų apimtis per praėjusius 3 mėnesius mažai keitėsi: dauguma (72 proc.) respondentų, teigė, kad darbų apimtis nepasikeitė, 15 proc. – kad padidėjo, o 13 proc. – kad sumažėjo.

  Mažmeninės prekybos pasitikėjimo rodiklis

  Prekybos įmonių vadovų apklausa parodė, kad lapkritį, palyginti su spaliu, prekybos pasitikėjimo rodiklis sumažėjo 5 procentiniais punktais. Tam įtakos turėjo pablogėjusi prekybos įmonių verslo padėtis ir blogesnė jos prognozė artimiausiems mėnesiams.

  Respondentų, teigiančių, kad per praėjusius 3 mėn. jų įmonės verslo padėtis pagerėjo, palyginti su prieš mėnesį išsakyta nuomone, sumažėjo nuo 28 iki 18 proc., o kad ji pablogėjo – padidėjo nuo 8 iki 10 proc.

  Dauguma (77 proc.) įmonių vadovų prognozavo, kad įmonės verslo padėtis per artimiausius 3 mėnesius nesikeis, tačiau nuo 8 iki 11 proc. padaugėjo manančiųjų, kad ji pablogės. Daugiau prekių nei prieš mėnesį įsigyti planavo 25 proc. apklaustų įmonių, mažiau – 16 proc., o 59 proc. respondentų teigė, kad prekių įsigis tiek pat.

  Didžioji dalis (82 proc.) apklaustų įmonių vadovų darbuotojų skaičiaus keisti neketino, 13 proc. nurodė, kad darbuotojų skaičius didės. Lapkritį 76 proc. respondentų prognozavo, kad parduodamų prekių kainos nesikeis, 23 proc. – kad didės.

  Paslaugų sektoriaus pasitikėjimo rodiklis

  Paslaugų sektoriaus įmonių vadovų apklausos rezultatai parodė, kad lapkritį, palyginti su spaliu, verslo tendencijos paslaugų sektoriuje šiek tiek pablogėjo. Paslaugų pasitikėjimo rodiklis sumažėjo 1 procentiniu punktu. Tam įtakos turėjo pesimistiškesnė teikiamų paslaugų paklausos prognozė ir pablogėjusi įmonių verslo padėtis.

  Nors daugiau nei du trečdaliai (72 proc.) respondentų teigė, kad jų įmonės verslo padėtis per pastaruosius 3 mėnesius nepasikeitė, tačiau nuo 24 iki 20 proc. sumažėjo teigiančiųjų, kad ji pagerėjo. Panašiai kaip ir spalį, 28 proc. respondentų nurodė, kad paklausa padidėjo, 10 proc. – kad sumažėjo.

  Paslaugų paklausos prognozė šiek tiek blogesnė nei spalį: 22 proc. respondentų per artimiausius 3 mėnesius numatė paklausos didėjimą, 10 proc. – mažėjimą (prieš mėnesį – atitinkamai 25 ir 12 proc.). Dauguma (69 proc.) apklaustų įmonių vadovų darbuotojų skaičiaus keisti neketino, 21 proc. planavo priimti naujų. 77 proc. respondentų prognozavo, kad teikiamų paslaugų kainos artimiausiu metu nesikeis, 22 proc. – kad didės.

   

  Tyrimą iš dalies finansuoja Europos Sąjunga.

  Europos Sąjungos šalių informaciją galima rasti Europos Komisijos interneto svetainėje.

  Daugiau informacijos rasite Rodiklių duomenų bazėje.

   

  Lietuvos statistikos departamento informacija

Skip to content