• Naujienos
 • 2020-IEJI: SVARBIAUSI ĮVYKIAI

  Sausis

  Uždarosios akcinės bendrovės “Omniteksas” valdybos pirmininkė Audronė Pocienė sausio 6 d. apdovanota Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų garbės ženklu DARBO ŽVAIGŽDĖS MEDALIU. Darbo žvaigždės medalį A. Pocienei įteikė Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas Zigmantas Dargevičius. Audronė Pocienė 2011 m. laimėjo Lietuvos PPA rūmų asociacijos Metų verslininkės apdovanojimą bei aktyviai dalyvauja rūmų veiklose – konferencijose, verslo pusryčiuose.

  Sausio 7 d. Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmuose vyko verslo atstovų susitikimas su Lietuvos Respublikos aplinkos ministru Kęstučiu Mažeika. Susitikime dalyvavo LR Aplinkos ministras Kęstutis Mažeika, LR Aplinkos viceministrė Justina Grigaravičienė, LR Aplinkos ministerijos Atliekų politikos grupės vadovė Agnė Bagočiūtė, LR Aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijų planavimo politikos grupės vyr. patarėjas Vitalijus Sosunovičius, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos prezidentas Rimas Varkulevičius, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas Zigmantas Dargevičius ir 36 įmonių atstovai – KPPAR nariai.

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmuose veikiančiame ir 52 narius vienijančiame Kauno Personalo vadovų klube išrinkta nauja klubo valdyba. Klubo pirmininke išrinkta Irma Kaminskienė, VšĮ „Personalo praktikų paslaugos“ projekto partnerė.

  Prienų rajone registruotos ir veikiančios įmonės buvo kviečiamos dalyvauti konkurse ,,Sukurta Prienų krašte“. Konkursą organizuoja Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai kartu su Prienų rajono savivaldybe. Konkurso nugalėtojai apdovanoti sausio 16 d. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre vykusiame padėkos vakare, skirtame Prienų rajono savivaldybės rėmėjams.

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų nariai susitiko su naujai paskirtu komercijos atašė Kinijoje Andriumi Sankausku. Susitikimas sulaukė  nemažo verslo atstovų susidomėjimo. Susitikime dalyvavo 15 įmonių atstovų, kurios jau dirba arba ketina dirbti Kinijoje.

  Sausio 17 d. Verslo moterų tinklo narės ir viešnios susitiko su p. Yuko Yamasaki, Japonijos ambasadoriaus reziduojančio Lietuvoje, žmona. Šilto susitikimo metu, kuris vyko Mykolo Žilinsko dailės galerijoje moterys bendravo apie Japonijos kultūrą, moteris, verslą.

  Pasikeitė Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Prienų atstovybės narystės koordinatorė. Prienų krašto verslo atstovai nuo 2020 metų sausio gali kreiptis į Prienų atstovybės narystės koordinatorę Robertą Ažukaitę – Zacharevičienę.

  Vasaris

  Vasario mėn. Stokholme vykusioje vienoje didžiausių baldų ir dizaino parodų Šiaurės šalyse „Stockholm Furniture & Light Fair”, Kauno prekybos, pamonės ir amatų rūmų vykdomo projekto „Grupinis kūrybinių industrijų produkcijos pristatymas užsienio rinkoms” (projekto Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-04-0012) dėka, savo produkciją ir paslaugas pristatė 9 įmonės iš Lietuvos.

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmuose nuo 2012 metų veikiantis Eksportuotojų klubas išrinko naują valdybą. Klubo vadovu tapo Andrius Šumskis, UAB „Hegelmann logistics“ direktorius.

  Vokietijoje, Niurnberge vyksto tarptautinė natūralių ir organiškų produktų paroda „Vivaness/ Biofach2020“, kurioje dalyvavo net šešios įmonės iš Lietuvos. Dalyvavimas šioje parodoje buvo finansuojamas per rūmuose veikiantį projektą pagal ES struktūrinių fondų priemonę „Naujos galimybės LT“. Jau antrus metus iš eilės su stendais Lietuvos kosmetikos bei maisto pramonės sektorių atstovavo šešios įmonės: UAB „Uoga Uoga“, UAB Biok laboratorija, UAB „Biokosmetikos manufaktūra“, UAB Straikas, UAB Acorus Calamus bei MB „Bioproduktas“. Parodoje taip pat vyko konkursas, kuriame net 7 lietuviški kosmetikos produktai varžėsi dėl inovatyvaus produkto apdovanojimo.

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Šakių atstovybė Lietuvos valstybės atkūrimo dieną šventė Nepriklausomybės akto signataro Jono Vailokaičio tėviškėje. Po minėjimo Šakiuose, prie paminklo trims iš Šakių rajono kilusiems signatarams, bendruomenė pajudėjo link Pikžirnių kaimo, kur Lietuvos nepriklausomybės akto signataro Jono Vailokaičio tėviškėje, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Šakių atstovybės iniciatyva, rėmėjų lėšomis pastatytas atminimo paminklas, o 2019 metų vasaros pabaigoje 99-eriems metams užkasta laiko kapsulė.

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai 2020 m. vasario 20 d. organizavo verslo pusryčius, į kuriuos pakvietė KPPAR narius verslininkus ir Kauno oro uosto direktorių Karolį Matulaitį. Susirinkusieji diskutavo apie rekordinius Kauno oro uosto metus bei tai, ką verta žinoti verslui. Aptartas Kauno oro uosto augimo šuolis, nes 2019 metai buvo rekordiniai, o augimo tempas – didesnis nei visų kitų aplinkinių oro uostų net už Lietuvos ribų. Metai įsimintini ir skaičiais – 2019 metais įregistruotas milijoninis keleivis.

  Vasario 20 dieną, ketvirtadienį, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Marijampolės filialo nariai rinkosi į visuotinį susirinkimą. Šiuo metu Marijampolės filiale susibūrusios 42 įmonės. Susirinkimo metu apžvelgti ir teigiamai įvertinti praėjusių metų veiklos rezultatai, išrinkta nauja taryba bei jos pirmininkas. Juo tapo Vygantas Subačius, uždarosios akcinės bendrovės „Morita“ direktorius.

  Kovas

  Kauno finansininkų klubo vadovu išrinktas Mindaugas Bičkauskas, Banko „CITADELE“ Kauno skyriaus vadovas. Naujam vadovui pareigas perdavusi UAB “Aurita” direktorė Vaida Butkuvienė klubui vadovavo dešimt metų, nuo pat jo įsikūrimo. Atsinaujino ir klubo valdyba.

  Įvyko didžiausia Kauno regiono finansų srities konferencija „Finansų ir apskaitos pokyčiai: naujas požiūris“, kurią jau antrą kartą organizavo Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Kauno finansininkų klubas, o moderavo ekonomistas ir finansų analitikas Marius Dubnikovas. Konferencijoje aptarti apskaitos procesų ir finansų sektoriaus modernėjimo iššūkiai, nauji finansų valdymo modeliai, kibernetinio saugumo rizikos, išmaniojo mokesčių administravimo galimybės bei daugybė kitų inovatyvios finansų industrijos plėtros aktualijų.

  Reaguodami į Europoje ir visame pasaulyje susidariusią situacija dėl COVID-19 pandemijos ir suprasdami iššūkius, su kuriais dėl šios situacijos susiduria verslas, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai pasitelkdami platų partnerių tinklą užsienio šalyse, surinko informaciją ir pirmieji sudarė numatytų verslo paramos ir ekonomikos skatinimo priemonių skirtingose šalyse suvestinę.

  Suprasdami, kad verslas atsidūrė itin sudėtingoje situacijoje, solidarizavomės ir įsigaliojus Lietuvos Vyriausybės draudimui ir veiklos ribojimams, įmonėms, kurių veikla dėl to yra sustabdyta ar apribota karantino laikotarpiu, pradėjome taikyti nuolaidas už Force Majeure pažymas.

  Balandis

  Dirbant karantino sąlygomis, rūmų veiklos taip pat prisitaikė ir persikėlė į internetinę erdvę. Technologijų pagalba persikėlė ir Penktadienio kontaktų rytas. Net 35 rūmų nariai mėgavosi puikia penktadienio pradžia. Nors negalėjome pasiūlyti kavos, kvietėme prisijungti ir siūlėme kai ką vertingesnio – unikalią galimybę pristatyti atstovaujamos įmonės tikslą, kuriamą produktą ar teikiamą paslaugą, išskirtinumą, susipažinti su kitais nariais ir jų veiklomis internetinėje erdvėje.

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai, rūmų prezidento Zigmanto Dargevičiaus iniciatyva, atstovaudami verslo interesams ir atsižvelgdami į sudėtingą verslo įmonių situaciją dėl LR Vyriausybės ir kitų šalių paskelbtos ekstremalios situacijos ir karantino, kreipėsi į visas Kauno ir Marijampolės apskričių savivaldybes su prašymu prisidėti prie pagalbos įmonėms ir darbo vietų išlaikymo. Savivaldybių merams išsiuntėme raštus prašydami peržiūrėti nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių tarifus, o savivaldybės įmonėms taikyti lankstesnius mokėjimo terminus verslo subjektams, nukentėjusiems dėl Covid-19 pandemijos.

  Verslo moterų tinklo narės suorganizavo paramą ir suteikė pagalbą šiuo sudėtingu laikotarpiu. Prieš šv. Velykas Kauno kartų namų vadovei perduota vienkartinių pirštinių, veido kaukių, sausainių. Paramą suteikė UAB „Linolitas, E. Galkauskienės įmonė „Eustilija“ ir Jūratės Gulbinienės įmonė. Dezinfekcinis skystis rankoms nukeliavo į vaikų gerovė centrą „Pastogė“ ir Lietuvos Samariečių bendrijos Kauno skyrių. Šią paramą skyrė UAB „Linolitas“, UAB „Aconitum”.

  Lietuvai kartu su visu pasauliu kovojant ir bandant suvaldyti koronaviruso plitimą, atsidūrėme situacijoje, kuomet jautėme prekių, priemonių bei atliekamų paslaugų, padedančių apsaugoti save ir aplinkinius nuo COVID-19, trūkumą. Reaguodami į situaciją apklausėme Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų narius ir pateikėme ir nuolat atnaujintą skelbėme gamintojų bei tiekėjų sąrašą.

  Gegužė

  Startavo verslo programa „Change4Future“, kurios pagrindinis tikslas – padėti pokyčių kūrėjams išvystyti tvarius bei komerciškai gyvybingus socialinius verslus Kauno apskrityje. Projektas kvietė būsimus pokyčių kūrėjus arba jau plėtojančius socialinį verslą dalyvauti keturiuose programos etapuose: atviruose internetiniuose seminaruose, hakatone, akseleratoriuje ir viešuose verslo pristatymuose.

  Gegužės 6 dieną Prekybos, pramonės ir amatų rūmai kartu su žurnalų IQ. The Economist surengė video konferenciją „COVID-19: pasekmės ekonomikai, verslui ir socialinei aplinkai”. Konferencijoje, kurios transliaciją galėjo stebėti visi norintys, pristatyti aktualūs pranešimai bei diskutuota apie COVID-19 pasekmes verslui, ekonomikai bei galimybes, kuriomis galime pasinaudoti.

  Gegužės 7 d. Lietuvoje minima Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena. Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai, prisidėdami prie šios dienos minėjimo, jau septintą kartą organizavo konkursą ekonomikos ir verslo temas nagrinėjantiems Kauno ir Marijampolės regionų žurnalistams. Įvertinusi kandidatų pateiktus 2019 metų darbus, komisija išrinko nugalėtoją. Septintoji Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų ir Lietuvos žurnalistų sąjungos Kauno apskrities skyriaus premija skiriama TV3 žinių žurnalistei Vaidai Girčei.

  Gegužės pradžioje vyko tarptautinis tekstilės sektoriaus verslo kontaktų renginys TEXTILE CONNECT 2020. Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų kartu su Enterprise Europe Network partneriais iš Švedijos, Almi Företagspartner Jönköping AB, inicijuotas renginys turėjo įvykti Kaune, tačiau dėl visą pasaulį apėmusios pandemijos, paskelbto karantino, sustabdytų skrydžių bei draudimo organizuoti renginius dėl Covid-19 grėsmės buvo perkeltas į virtualią erdvę. Susiklosčius  nepalankiai situacijai ir renginį perkėlus į virtualią erdvę pasirodė ir teigiamos šio sprendimo pusės – pavyko išplėsti geografines renginio ribas ir apjungti net 33 pasaulio šalis. Dėka šiuolaikinių technologijų  į tarptautinį verslo kontaktų renginį užsiregistravo net 650 įmonių ne tik iš Europos,  bet ir Vidurio rytų bei Azijos – Kinijos, Indonezijos. Pirmą kartą vykusiame renginyje dalyvavo 56 Lietuvos tekstilės gamintojai, tekstilės sektoriaus paslaugų teikėjai, dizaineriai. 23 dalyviai – iš Kauno regiono. Lietuvos įmonės turėjo 204 susitikimus su potencialiais partneriais iš užsienio.

  Rūmų nariams pradėtos teikti konsultacijos dėl CE ženklinimo.

  Birželis

  Pradėti išduoti elektroniniai prekių kilmės sertifikatai. Nuo 2020 m. birželio 1 d.  į trečiąsias šalis eksportuojančios Lietuvos įmonės nelengvatinės prekių kilmės sertifikatus gali užsisakyti, atsiimti bei kitai valstybei pateikti elektroniniu būdu. Rūmai baigė pasirengimo darbus bei įmonėms pristatė galimybę naudotis pasaulyje pripažinta „EssCert“ prekių kilmės sertifikatų sistema.

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas Zigmantas Dargevičius birželio 1 d. LR Vyriausybėje dalyvavo pasitarime verslo gaivinimo klausimais su Vyriausybės bei Ekonomikos ir inovacijų ministerijos atstovais.

  Darbą pradėjo Jonavos verslo taryba. Jonavos rajono savivaldybėje pirmą kartą posėdžiavusi Jonavos verslo taryba savo pirmininku dvejų metų kadencijai išsirinko Tomą Krejarą, uždarosios akcinės bendrovės „ACHEMPAK“ direktorių. Jo pavaduotoja tapo savivaldybės mero patarėja Alina Batulevičienė.

  Birželio 4 d. Kauno PPA rūmų bendruomenė virtualioje erdvėje susitiko su LR komercijos atašė Suomijoje Audriumi Masiulioniu, LR komercijos atašė Švedijoje Aleksandru Laurinavičiumi bei LR komercijos atašė Norvegijos karalystėje Dariumi Budriu. Komercijos atašė pristatė esamą ekonominę situaciją, verslo aplinkos pokyčius, valstybių taikomas verslo paramos priemones bei pasidalino įžvalgomis apie susiklosčiusios situacijos atvertas galimybes Lietuvos verslui.

  Kaune įteikta septintoji Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų ir Lietuvos žurnalistų sąjungos Kauno apskrities skyriaus premija, verslo ir ekonomikos temas nagrinėjančiam žurnalistui. Konkurso nugalėtoja šiemet buvo pripažinta TV3 žurnalistė Kaune, Lietuvos žurnalistų sąjungos Kauno skyriaus valdybos narė Vaida Girčė. Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų viceprezidentas, akcinės bendrovės ,,Kauno Baltija” generalinis direktorius Vidas Butkus šventės metu už puikų darbą šviečiant visuomenę pasveikino ir apdovanojo žurnalistę.

  Artėjant Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Generalinei asamblėjai ir pirmųjų Prekybos ir pramonės rūmų 95-ąjam gimtadieniui atsinaujinome ir persikėlėme į naujus namus. Nuo birželio mėn. visos rūmų paslaugos bus sutelktos vienoje vietoje  istoriniame pastate, esančiame adresu Gedimino g. 43, Kaunas.

  Birželio 18 d. įvyko Generalinė asamblėja (visuotinis Rūmų narių atstovų susirinkimas). Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų nariai ir toliau vadovauti rūmams patikėjo Zigmantui Dargevičiui, UAB „Liuks“ generaliniam direktoriui. Geeralinėje asamblėjoje taip pat išrinkti viceprezidentai Vidas Butkus, akcinės bendrovės „Kauno Baltija“ generalinis direktorius, Vaida Butkuvienė, uždarosios akcinės bendrovės „Aurita“ savininkė ir direktorė, Vydas Damalakas, uždarosios akcinės bendrovės „Omniteksas“ valdybos narys, Dr. Mindaugas Misiūnas, Kauno kolegijos direktoriaus pavaduotojas, Arūnas Tarnauskas, uždarosios akcinės bendrovės „Gulbelė“ akcininkas, valdybos pirmininkas ir direktorius bei tarybos nariai Mantas Agentas, uždarosios akcinės bendrovės „Mantinga“ generalinis direktorius, Vytis Arlauskas, „Hegelmann“ grupės finansų direktorius ir vykdomosios valdybos narys, Dr. Rūta Klimašauskienė, uždarosios akcinės bendrovės „Alfa idėjos ir technologijos“ akcininkė ir personalo verslo partnerė, Alfonsas Meškauskas, uždarosios akcinės bendrovės „Baldai jums“  generalinis direktorius, Dr. Nora Pileičikienė, Karaliaus Mindaugo profesinio rengimo centro direktorė, Mantas Raišys, uždarosios akcinės bendrovės „Incon“ direktorius, savininkas, Evaldas Rapolas, advokatų profesinės bendrijos „Magnusson ir partneriai“ partneris, Saulius Rūtelionis, uždarosios akcinės bendrovės „Verslo draugai“ prezidentas, Evaldas Sauliūnas, uždarosios akcinės bendrovės „Kauno stiklas“ direktorius ir akcininkas, Linas Skardžiukas, uždarosios akcinės bendrovės „Kautra“ akcininkas ir generalinis direktorius, Fausta Šeputytė, uždarosios akcinės bendrovės „Metga“ generalinė direktorė, Prof. dr. Eugenijus Valatka, Kauno technologijos universiteto rektorius, Saulius Valunta, uždarosios akcinės bendrovės „Serfas“ direktorius, akcininkas, Egidijus Žaltauskas, Kėdainių krašto kredito unijos valdybos pirmininkas, administracijos vadovas.

  Atšaukus karantiną, Kauno verslo vadovų klubas susitiko Šakių rajone esančiame Zyplių dvare. Smagiai pabendrauti ir geriau pažinti Zanavykiją klubiečius pakvietė klubo narys, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų viceprezidentas, UAB „Gulbelė“ direktorius Arūnas Tarnauskas.

  Liepa

  Kauno prekybos pramonės ir amatų rūmų prezidentas Z. Dargevičius dalyvavo ministerijos ir turizmo verslo atstovų susitikime. Susitikimo metu buvo aptarti kelionių organizavimo, informavimo apie rizikas vykstant į kitas šalis bei kai kuriose šalyse išlikusios sudėtingos koronaviruso situacijos klausimai.

  Radijo stoties Kelyje laidoje Piko valanda Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Viešųjų ryšių vadovė Joana Daubaraitė ir Tarptautinių ryšių ir protokolo skyriaus vadovė Agnė Jaraitė pristatė rūmus, rūmų veiklą, situaciją Kauno ir Marijampolės regionuose bei perspektyvas pasaulyje. Laidoje kalbėta apie narystės naudą, sprendžiamas problemas bei ambicingus ateities planus.

  Pirmasis kaimynų, Vilkaviškio ir Šakių atstovybių, susitikimas įvyko dar 2019 m. Zyplių dvare, Šakių rajone. 2020 m. liepos 14 d. šakiečiai išsiruošė atsakomajam vizitui į Vilkaviškį. Turiningame susitikime dalyvavo ne tik pusė abiejų atstovybių narių, bet ir Vilkaviškio savivaldybės meras, administracijos direktorius ir direktoriaus pavaduotoja.

  Kauno prekybos pramonės ir amatų rūmų atstovai dalyvavo pirmajame Ateities ekonomikos DNR plano įgyvendinimo Investicijų komiteto posėdyje.

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Kėdainių filiale – nauja vadovė. Kėdainių filialo direktore paskirta  šio filialo vadybininkė Ramunė Gustienė. Ramunė Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmuose dirba nuo 2019 m. sausio mėn., kai tik buvo įsteigtas Kėdainių filialas.

  Kauno finansininkų klubas susitikimui pasirinko ne įprastą dalykinę salę, o Panemunės pilį, kurioje ne tik domėjosi kaip žmonės gyveno 400 metų senumo pilyje, bet ir dalijosi mintimis bei aptarė finansų srities aktualijas.

  Rugpjūtis

  Rugpjūčio 3 d., Birštone Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas Zigmantas Dargevičius susitiko su Lietuvos Respublikos Prezidentu Gitanu Nausėda.

  Liepos mėnesį Jonavos  rajono verslininkai tradiciškai buvo kviečiami dalyvauti konkurse  „Sukurta Jonavoje“.  Šis konkursas KPPAR iniciatyva vyksta jau  nuo 2016 metų. Šiemet konkurso ,,Sukurta Jonavoje“ vertinimo komisijai pateikta  net 14 paraiškų. Komisija, įvertinusi visas gautas paraiškas, laimėtojais pripažino Vitą Žikienę su gaminiu „Transformerio pagalvėlė ViLė“, Simoną Daškevičienę su paslauga „kulinarinė studija Taste Studio LT“ ir UAB „Vita ir ko“ su gaminiu „Šilbaravykis“. Laimėtojai buvo apdovanoti miesto šventės metu.

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų generalinė direktorė Olga Grigienė lankėsi Prienuose, kur susitiko su Prienų rajono savivaldybės meru Alvydu Vaicekausku. Susitikime taip pat dalyvavo Savivaldybės administracijos direktorė J. Zailskienė ir KPPAR Prienų atstovybės narystės koordinatorė R. Ažukaitė-Zacharevičienė.

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai, kartu su Kauno Technologijos Universitetu, Balstogės technologijos universitetu ir Balstogės funkcinės zonos asociacija pradėjo įgyvendinti projektą „Paramos verslui sistemos akceleravimas“. Projektu siekiama gerinti verslo paramos paslaugas Kauno ir Marijampolės regionuose Lietuvoje, Suvalkų ir Balstogės subregionuose Lenkijoje, taip prisidedant prie verslo kūrimo, vystymo, inovacijų regionuose bei bendradarbiavimo tarp institucijų gerinimo.

  Rugsėjis

  Tikėdamiesi tolesnio bendradarbiavimo ir pasiūlymų svarstymo, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai, bendradarbiaudami su jau ne vienerius metus rūmuose veikiančia pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo darbo grupe, sudaryta iš aktyvių rūmų narių, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos vardu suformulavo ir pateikė poziciją dėl Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo nr. IX-517 pakeitimo ir papildymo.

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų tarybos posėdyje svečiavosi Tautvydas Bielozarevičius, Užimtumo tarnybos prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kauno klientų aptarnavimo departamento direktorius. Tarybos posėdyje buvo pristatytos ir aptartos Užimtumo tarnybos teikiamos paslaugos darbdaviams, diskutuota užimtumo skatinimo klausimais.

  Galimybes verslui dabar ir po 2021 m., ES fondų investicijas, DNR planą bei numatytas finansavimo priemones verslui Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų filialuose Marijampolėje, Jonavoje ir Kėdainiuose bei atstovybėse Šakiuose, Vilkaviškyje ir Prienuose pristatė Lietuvos inovacijų centro ekspertas Dr. Artūras Jakubavičius.

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų nariai, įmonių vadovai Verslo pusryčių susitikime diskutavo apie rinkas bei investicijas. Investavimo galimybes Luminor banke Verslo pusryčių dalyviams pristatė Luminor banko Taupymo ir investavimo produktų vystymo skyriaus vadovas Baltijos šalims Rolandas Juteika.

  Parengta Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų vertybių programa, skirta LR politinėms partijoms.

  Jonavos rajono savivaldybėje vyko Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Jonavos filialo surengta apskritojo stalo diskusija. Diskusijoje buvo aptariamos trys aktualios temos: Verslo ir savivaldos bendradarbiavimas Jonavos verslo taryboje, naujų SVV ir ūkininkų rėmimo fondo nuostatų pristatymas, bei diskutuota ar socialinė parama yra paskata nedirbti.

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas Zigmantas Dargevičius, kartu LPPAR asociacijos prezidentu Rimu Varkulevičiumi, Panevėžio PPAR prezidentu Sigitu Gailiūnu ir LPPAR asociacijos generaline direktore Giedre Ražinskiene, dalyvavo susitikime su ekonomikos ir inovacijų ministru Rimantu Sinkevičiumi.

  Debatai su kandidatais į LR seimo narius:

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų 2020 m. rugsėjo 21 d. organizavo verslo atstovų ir politikų susitikimą. Susitikime dalyvavo Darbo partijos, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos ir Liberalų sąjūdžio lyderiai ir kandidatais į LR Seimo narius.

  Kėdainiuose įvyko verslo bendruomenės ir kandidatų į LR Seimą Kėdainių rinkiminėje apylinkėje Nr. 43 susitikimas.

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų 2020 m. rugsėjo 28 d. organizavo antrąjį verslo atstovų ir politikų susitikimą Kaune. Susitikimą moderavo KTU finansų profesorius dr. Rytis Krušinskas. Susitikime dalyvavo Laisvės partijos, Lietuvos socialdemokratų partijos, Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų, Krikščionių sąjungos, Lietuvos socialdemokratų darbo partijos, Lietuvos žaliųjų partijos lyderiai ir kandidatai į LR Seimo narius.

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Prienų atstovybė kvietė bendruomenę į susitikimą su kandidatais į LR Seimą Dainavos apygardoje.

  Artėjant rinkimams Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija parengė rūmų vertybių programą, su kuria, kviečiant į Verslo debatus Šakiuose, buvo supažindinti visi kandidatai į LR Seimą vienmandatėje Sūduvos Šiaurinėje apygardoje. Šios programos pagrindu buvo parengti pagrindiniai debatų klausimai, padėję išaiškinti kandidatų požiūrį į verslo aplinkos formavimą, mokesčių politiką, investicijų pritraukimą ir kitus verslui aktualius klausimus.

   

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Prienų atstovybė pakvietė verslo bendruomenę į atvirų durų dieną. Džiaugiamės ne tik susirinkusių verslininkų būriu, bet ir renginio partnerio – Prienų rajono savivaldybės palaikymu.

  Įvyko atsparumo stresui skirta terapinė konferencija Kolibris 2020. Konferencijoje, kurią organizavo Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Kauno personalo vadovų klubas, dalyvavo 70 dalyvių, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų narių ir Kauno personalo vadovų klubo narių.

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas Zigmantas Dargevičius Vyriausybėje vykusioje apdovanojimų ceremonijoje įteikė apdovanojimus rūmų nariams: sidabrinės „Darbo žvaigždės“ garbės ženklą – UAB „Kautra“ generaliniam direktoriui, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų tarybos nariui Linui Skardžiukui bei Lietuvos eksporto prizą – žemės ūkio kooperatyvui „Pienas LT“.

  Spalis

  Spalio 8 dieną, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų (toliau – KPPAR) Kėdainių filialas surengė pirmąjį Verslo kontaktų rytą Kėdainiuose. KPPAR Kėdainių filialo nariai kiekvieną mėnesį renkasi į susirinkimus, diskutuoja aktualiais klausimais, kviečia svečius, tačiau verslo kontaktų rytas Kėdainiuose, buvo pirmasis tokio formato susitikimas.

  Spalio 9 d. Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Verslo vadovų klubo ir INNO klubo nariai lankėsi naujojo tilto per Nerį ties Kleboniškiu statybvietėje. Šiomis dienomis vykdomi tilto metalinės konstrukcijos perdangos užtraukimo darbai (2-asis etapas).

  Eksporto konferencijoje, pasaulinės pandemijos akivaizdoje kalbėjome apie tai, kaip iššūkius paversti galimybėmis, o „naują realybę“ – eksporto sėkmės veiksniu. Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai bei rūmuose veikiantys Enterprise Europe Network  ir Eksportuotojų klubas jau trečia kartą, parodos „Rinkis prekę lietuvišką“ metu, organizavo eksporto konferenciją ir kvietė įmonių vadovus, eksporto, pardavimų vadovus ir specialistus semtis patirties iš eksporto sėkmės istorijomis galinčių pasigirti Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų narių, Kauno ir Marijampolės regionų įmonių ir netgi tarptautinių kompanijų.

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmuose vyko susitikimas su Kazachstano Respublikos ambasadoriumi Lietuvoje J. E. Viktoru Temirbayevu. Susitikime su Kazachstano Respublikos nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi dalyvavo Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas Zigmantas Dargevičius, rūmų generalinė direktorė Olga Grigienė ir rūmų nariai.

  Lapkritis

  Ketvirtą kartą organizuota konferencija„FORMULĖ: VERSLI IR LAIMINGA. TINKLE“ skirta moterims – verslų savininkėms ir vadovėms, taip pat moterims, kurios siekia lyderystės versle, kvietė aptarti iššūkius ir pokyčius versle bei savyje, kai taip stipriai pakinta aplinka. Kaip efektyviai vykdyti verslą naujoje realybėje? Kaip išnaudoti tiek realų, tiek virtualų tinklą kuriant ar puoselėjant verslą? Šiais metais konferencija buvo perkelta į virtualią erdvę ir dalyviai ją stebėjo nuotoliniu būdu. Konferenciją moderavo žurnalistė Ieva Rekštytė-Matuliauskė.

  Lapkričio 13 d. „Verslo dienos“ metu, nuotoliniu būdu ZOOM platformoje, Kėdainių rajono savivaldybės meras Valentinas Tamulis ir Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Kėdainių filialo Tarybos pirmininkas Egidijus Žaltauskas sveikino ir teikė nominacijas Kėdainių krašto verslininkams. Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Kėdainių filialas, kaip ir kasmet, skelbė konkursą „Sukurta Kėdainių rajone“. Šiemet konkursui buvo pateiktos 7 dalyvių paraiškos – anketos su gaminių aprašymais ir pavyzdžiais. Konkurso komisijos balsavimo metu buvo išrinktas šių metų gaminio laureatas. Juo tapo įmonės UAB „Ikarai“ sukurtos koncentruotos skystos boro trąšos NB 7-17.

  Lapkričio 13 dieną, jau penkioliktą kartą, vyko tradicinis metinis Marijampolės regiono verslo apdovanojimų renginys „Metų žvilgsnis“. Apdovanotos buvo Marijampolės, Kazlų Rūdos, Kalvarijos, Vilkaviškio rajono ir Šakių rajono savivaldybėse veikiančios įmonės.

  Nuotoliniu būdu vykusiame jau antrajame Vilkaviškio verslo forume 2020, skirtame Verslo dienai paminėti, aptarta ekonominė situacija ir prognozės bei apdovanoti Vilkaviškio rajono verslininkai. Į kvietimą dalyvauti nuotoliniame Vilkaviškio verslo forume atsiliepė 43 dalyviai.

  Covid-19 pandemijos metu šalies ekonomika susidūrė su neeiliniais iššūkiais. Buvo imtasi ūkine veiklą ribojančių bei reguliuojančių sprendimų. Sprendimai priimti greitai, nesikonsultuojant su visuomene ir verslu.  Buvo nemažai trikdžių ir įgyvendinant šiuos greitus sprendimus. Su neeiliniais iššūkiais tiek dėl situacijos pasaulyje, tiek dėl sprendimų šalies viduje susidūrė ir Lietuvos verslas. Verslas įrodė, kad geba tvarkytis su kylančiais iššūkiais ir prisitaikyti prie besikeičiančių situacijų. Tačiau tam, kad būtų galima pasiruošti ateityje dar laukiantiems iššūkiams, reikia žinių, aiškumo ir prognozių Todėl pakvietėmė rūmų narius į ketvirtą kartą rengiamą Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų VADOVO DIENĄ.

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas Zigmantas Dargevičius dalyvavo Seimo Biudžeto ir finansų komiteto posėdyje, kuriame buvo aptariama pagalba verslui, nukentėjusiam nuo COVID-19: esamų priemonių įgyvendinimas ir naujų priemonių poreikis bei Ateities ekonomikos DNR plano įgyvendinimas ir pristatomi svarbiausi projektai.

  Gruodis

  Artėjant Kalėdoms pakvietėme narius kartu sukurti šventinę nuotaiką rūmų verslo bendruomenėje. Puiki kalėdinė dovana – tai galimybė nustebinti ir pradžiuginti verslo partnerius, klientus, kolegas ir artimuosius. Todėl Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai, siekdami padėti rūmų nariams pasiūlyti bei rasti išskirtines dovanas, parengė specialų rūmų narių dovanų elektroninį katalogą.

  Gruodžio 4 d. Šakiuose paminėta Verslo diena. Nuotoliniame renginyje dalyvius pasveikino Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas Zigmantas Dargevičius, pasaulio ir Lietuvos ekonomikos aktualijas pristatė SME Finance ekonomistas Aleksandras Izgorodinas, o galimybes verslui gauti finansavimą – Paulius Bubelė, SME Finance pardavimų projektų vadovas. Renginyje taip pat buvo paskelbti konkurso „Sukurta Šakių krašte 2020“ nugalėtojai UAB „Lukšių tekstilė“, rinkai pasiūliusi palmių apsiaustą.

  Gruodžio 7-11 dienomis vyko pirmoji Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų KLUBŲ SAVAITĖ. Dėl susiklosčiusios situacijos šiemet nebuvo galima surengti rūmuose veikiančių klubų susitikimo, todėl kilo idėja organizuoti  KLUBŲ SAVAITĘ ir rūmų narius pakviesti net į keturis puikius renginius. Visą savaitę vyko virtualūs renginiai ir susitikimai su klubų nariais. Pranešimus renginiuose skaitė ir savo kompetencija dalinosi klubų nariai.

  Rūmų bendruomenės šventinis vakaras jau tapo puikia rūmų tradicija, todėl nors ir negalėjome organizuoti iškilmingos verslo bendruomenės šventės Raudondvario dvare, pakvietėme rūmų bendruomenę jau 22-ąjį kartą susitikti metiniame verslo bendruomenės vakare, tik šį kartą – virtualiame. Drauge žengiant į 2021-uosius bendravome, pasveikinome vieni kitus artėjančių švenčių proga, bei pasidžiaugėme muzikos, stebuklų ir magijos kupina programa.

Skip to content