• VŠĮ ,,PERSONALO PRAKTIKŲ PASLAUGOS‘‘ PASIŪLYMAS KPPAR NARIAMS
 • VŠĮ ,,PERSONALO PRAKTIKŲ PASLAUGOS‘‘ PASIŪLYMAS KPPAR NARIAMS

  VšĮ ,,Personalo praktikų paslaugos‘‘ komanda dirba personalo organizavimo ir valdymo bei darbuotojų saugos ir sveikatos srityje.
  Personalo valdymo ir darbuotojų saugos ir sveikatos srityje dirbame nuo 1995 m., todėl drąsiai dalinamės savo patirtimi konsultuodami, ruošdami lokalius personalo organizavimo ir valdymo, darbuotojų saugos ir sveikatos, psichosocialinės rizikos valdymo dokumentus, dalyvaudami personalo organizavimo ir valdymo, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų diegimo, kontrolės procesuose:
  TEIKIAMOS PASLAUGOS, AUDITAI:
  • Personalo valdymo veiklos dokumentų auditas, ataskaita su siūlymais situacijai gerinti ir optimizuoti
  • Darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentų auditas, ataskaita su siūlymais situacijai gerinti ir optimizuoti
  • Darbuotojų saugos ir sveikatos fizinės (realios) būklės ir situacijų auditas su foto ataskaita, siūlymais situacijai gerinti, nelaimingų atsitikimų prevencijos priemonių taikymui ir atitikimui teisės aktų reikalavimams
  KONSULTAVIMAS, SITUACIJŲ ANALIZĖ, PRAKTINIAI PATARIMAI, DOKUMENTŲ RUOŠIMAS, IŠORĖS PASLAUGŲ TEIKIMAS PERSONALO VADYBOJE:
  • Organizacinės struktūros sudarymas
  • Tikslinės darbo sutarties sudarymas, koregavimas, nekonkuravimo ir konfidencialumo susitarimų įforminimas
  • Komandiruočių skyrimo dokumentavimas
  • Informacijos skelbimo, perdavimo saugojimo įforminimas – vidinės komunikacijos užtikrinimo dokumentavimas
  • Darbuotojų motyvacinės sistemos modelio sudarymas. Darbo apmokėjimo sistemos ruošimas (bazinė ir kintama darbo užmokesčio dalys, skatinimo priemonių analizė ir parinkimas)
  • Metinio veiklos vertinimo pokalbio metodikos ruošimas, pritaikymas, dokumentavimas.
  • Darbo teisės ir personalo valdymo dokumentų ruošimas (darbo tvarkos taisyklės arba rinkinys, darbo pareigų pažeidimų įforminimo tvarka, pareigybių aprašymai, šeiminių įsipareigojimų gerbimo gairės, darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymo tvarkos aprašas, nuotolinio darbo organizavimo tvarkos aprašas, neblaivumo nustatymo tvarka, ir kitos darbo teisės normų)
  • Psichosocialinės rizikos vertinimo dokumentavimas
  • Darbo tarybos veiklos dokumentavimas ir kt. .


  DARBUOTOJŲ SAUGA IR
  SVEIKATA

  • Išorės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos paslauga, dokumentų ruošimas, konsultavimas
  • Neformalaus mokymo organizavimas ir vykdymas (bendrieji darbuotojų saugos ir sveikatos mokymai-instruktavimai darbuotojams, padalinių vadovai, darbuotojai dirbantys pavojingus darbus)
  • Formalių darbuotojų saugos ir sveikatos mokymų organizavimas.
  • Pirmos pagalbos mokymų, higienos įgūdžių mokymo organizavimas, periodinių sveikatos tikrinimų organizavimas (specialistai atvyksta pas klientą)
  Pristatome mūsų komandą:
   Eglė Makselytė: VšĮ „Personalo praktikų paslaugos“ steigėja ir vadovė, lektorė, turinti 26 metų praktinę patirtį personalo valdymo ir darbuotojų saugos ir sveikatos srityse, 16 metų praktinę vadovų ir organizacijų bei darbuotojų konsultavimo patirtį, VDI Kauno skyriaus darbo ginčų komisijos narė, Verslo moterų tinklo Kauno, Vilniaus skyriaus narė, Vilniaus verslo vadovų klubo narė
  Irma Kaminskienė: VšĮ „Personalo praktikų paslaugos“ steigėja ir personalo projektų partnerė, personalo valdymo ir vadybos praktikė, turinti daugiau, kaip 16 metų patirtį praktiškai įgyvendinant personalo valdymo metodus įvairių ekonominės veiklos rūšių organizacijose, Personalo vadovų klubo Kauno skyriaus valdybos pirmininkė
  Dėl visų sąlygų ir galimybių kontaktai pasiteiravimui: Tel. +37061648090, el.p. irma@hrpaslaugos.lt
  Tel. +37065206402, el.p. egle@hrpaslaugos.lt, http://www.hrpaslaugos.lt/
   Iki birželio 1 d. taikoma 20% nuolaida nuo suderinto užsakymo. Pirmoji konsultacija NEMOKAMA.
  Kviečiame Jus susitikti su mumis kavos ar arbatos puodeliui ir aptarti bendradarbiavimo galimybes.
  VšĮ Personalo praktikų paslaugos – sprendimai ir nauda patikrinti praktikoje

  Ar tikrai norite apsikeisti duomenimis?

  Pasiūlymai skirti tik Kauno PPA rūmų nariams. Kad galėtumėte matyti detalesnę informaciją ir susisiekti su pasiūlymo teikėju, prašome prisijungti prie Nario zonos
Skip to content