• Verslo informacijos portalas, skirtas užsienio verslininkams, kurie domisi Lietuvos rinka
 • Verslo informacijos portalas, skirtas užsienio verslininkams, kurie domisi Lietuvos rinka

  www.businesslithuania.lt
  – tai verslo informacijos portalas, skirtas užsienio verslininkams, kurie domisi Lietuvos rinka. Tinklalapyje anglų, vokiečių ir rusų kalbomis pristatomos Lietuvos įmonės, jų prekės ir paslaugos, taip pat bendra informacija apie Lietuvos ekonomiką ir jos atskiras verslo sritis. Pateikite savo įmonės informaciją ten, kur jos ieško.
  Visiems RŪMŲ nariams, norintiems pateikti informaciją apie save tinklalapyje www.businesslithuania.lt
  suteikiama 25% nuolaida.

  www.businesslithuania.lt
  – tai verslo informacijos portalas, skirtas užsienio verslininkams, kurie domisi Lietuvos rinka. Tinklalapyje anglų, vokiečių ir rusų kalbomis pristatomos Lietuvos įmonės, jų prekės ir paslaugos, taip pat bendra informacija apie Lietuvos ekonomiką ir jos atskiras verslo sritis. Pateikite savo įmonės informaciją ten, kur jos ieško.
  Visiems RŪMŲ nariams, norintiems pateikti informaciją apie save tinklalapyje www.businesslithuania.lt
  suteikiama 25% nuolaida.

  Papildoma informacija

  KAUNO RYŠININKŲ MOKYKLOS IR PARTNERIŲ VYKDOMI PROJEKTAI

  Comenius programos projektas ,,A new reality“

  Leonardo da Vinči programos mobilumo projektas ,,Profesinių kompetencijų tobulinimas praktinio mokymo verslo įmonėje metu“

  Geriausios verslo tradicijos turi būti saugomos ir perduodamos iš kartos kartą

  „Perduokime patirtį jaunesniems“ – tokiu šūkiu 6 Europos Sąjungos šalių darbdavių konfederacijos ir V. A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla Kaune pradėjo įgyvendinti Europos Komisijos finansuojamą projektą pagal „Mokymosi visą gyvenimą“ programą. Mokslo ir verslo aplinkos institucijos susitelkė vieningam tikslui – mokyti vyresniuosius sėkmingus verslininkus perduoti sukauptą patirtį jauniesiems: 24 mėnesiai bendro darbo skirti sukurti ir išbandyti įvairius metodus antrepreneriui būtinoms kompetencijoms perduoti.
  „Integruoto mokymosi ir bendrųjų gebėjimų perkėlimo verslo vadyboje“ (PATRON) projekto metu Ispanijoje, Italijoje, Čekijoje, Slovakijoje, Latvijoje, Lenkijoje ir Lietuvoje penkiasdešimt sėkmingų skirtinguose verslo sektoriuose dirbančių verslininkų, turinčių didesnę nei 10 metų vadovavimo verslo įmonei patirtį, įvardijo pagrindines šiuolaikiniame versle dirbančiam jaunam vadovui būtinas antreprenerio socialines, tarpkultūrines kompetencijas. Patirties ir kompetencijų perkėlimas tarp skirtingų kartų – tai verslo sektoriaus plėtra keičiantis socialinei ir ekonominei situacijai globalioje rinkoje.
  Sėkmingiems verslo sektoriaus atstovams įsitraukiant į kompetencijų ir gebėjimų perkėlimo jaunajai kartai procesus skatinama viešojo ir privataus sektorių partnerytė. Perduodami verslo patirtį ir integruodami mokymosi ir bendrųjų gebėjimų perkėlimą versle, vyresnieji vadovai įgyja metodologijų perdavimo patirties, jų pastabos turi tiesioginės įtakos mokymo procesams ir metodologijoms tobulinti. Vyresnieji antrepreneriai seminaruose įgis ne tik verslininko, bet ir mokytojo, mentoriaus kompetencijų.
  Projekto metu išskirtos rizikos valdymo, strateginio planavimo, prisitaikymo prie kintančių verslo sąlygų, projektų valdymo gebėjimai, kuriais jaunieji antrepreneriai du mėnesius galės tobulinti be jokių finansinių investicijų naujausiais ir pažangiausias metodais: mentorystės, „cauching‘o“, atvejų analizės ir pan.
  Projekto metu parengtos kompetencijų perdavimo metodologinės priemonės padės skleisti žinias verslo aplinkoje, formuos mokymo(si) įgūdžius.
  Daugiau informacijos www.patronproject.org
  .
  Projektą iš dalies finansuoja Europos Sąjunga.

  Profesionalų įžvalgos verslą pradedantiems Lietuvos entrepreneriams

  Pradėti savo verslą – skatintinas ir itin ryžtingas kiekvieno asmens gyvenimo posūkis. Siekis tapti naujuoju entrepreneriu formuoja požiūrį į esminius verslo sprendimus. Verslo sėkmė priklauso tiems, kurie geba aiškiai išskirti savo pranašumus prieš konkurentus arba panašia veikla užsiimančius verslininkus. Šią charakterio savybę ir ryžtą turi itin ribotas asmenų skaičius, o Europos Sąjungos (ES) atlikti tyrimai rodo, kad apie 25 proc. ES piliečių galvoja apie galimybę turėti nuosavą verslą, tačiau jį įkuria ir vysto tik apie 8 proc. ES valstybių narių gyventojų. Analizuokime dar vieną itin svarbų aspektą: verslą kuriame tam, kad gautume pajamas šiandien, ar tam, kad ugdant asmeninius ir profesinis gebėjimus, įmonė taptų ilgalaikiu pajamų generavimo varikliu ir šalies ekonominio augimo veiksniu.
  Tikras entrepreneris, patyręs nesėkmę, neieško priežasčių įmonės išorėje, nekaltina kolegų, tačiau klausia savęs, kuris sprendimas ir veiksmai sąlygojo esamą padėtį. Gebėjimas prisiimti atsakomybę už priimtus sprendimus – tai tik viena svarbiausių entreprenerio savybių, kuri įgalina pažvelgti į klaidą ne kaip į nesėkmę, tačiau ugdo troškimą mokytis ir tobulėti.
  2009 m. balandžio mėn. vykdant Europos Sąjungos iš dalies finansuojamą projektą „Integruoto mokymosi ir bendrųjų gebėjimų perkėlimo verslo vadyboje“ (PATRON), V. A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla ir Prekybos Pramonės amatų rūmai suburs jaunuosius entreprenerius į seminarą, kuriame verslo patirtimi dalinsis vyresnės kartos sėkmingai rinkoje įsitvirtinę verslininkai. Tai puiki galimybė naujausiais metodais įvertinti turimas kompetencijas ir charakterio savybes, kritiškai pažvelgti į versle priimamus sprendimus ir perimti vyresniųjų patirtį. Norintys dalyvauti seminare kviečiame registruotis el. paštu vtk@avm.lt
  arba telefonu 8 37 320 281.
  Daugiau informacijos: www.avm.lt
  ; www.patronproject.org

  Projektą iš dalies finansuoja Europos Sąjunga.

  Rūmų leidinysPuoselėkime verslo bendruomenę kartu!

  Reval Hotel Neris savaitės meniu Kavinė „Alėja“ kviečia… Mindaugo Grigo dizainas Pirk Internetu Pigiau! Ieškomi „monoflorinio“ medaus tiekėjai Restoranas „Abato menė“ kviečia…

  Bibliotekos naujienos

Skip to content