• Rūmų atstovai darbo grupėse

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų atstovų darbo grupėse, komisijose, tarybose sąrašas 2019 m.

  Eil. Nr. Darbo grupės pavadinimas Atstovo vardas, pavardė, pareigos
  Nacionalinis lygmuo
  1. Darbo grupė su smulkaus verslo apmokestinimu susijusiems klausimams nagrinėti prie Finansų ministerijos Narė – Vaida Butkuvienė, Kauno PPAR viceprezidentė, Kauno finansininkų klubo pirmininkė, UAB „Aurita“ vadovė
  2. Nacionalinės pramonės skaitmeninimo platformos „Pramonė 4.0“ standartizavimo ir teisinio reguliavimo darbo grupė Olga Grigienė, Kauno PPA rūmų generalinė direktorė
  3. Lietuvos SVV taryba Narys – Zigmantas Dargevičius, Kauno PPA rūmų prezidentas, UAB „Liuks“ generalinis direktorius
  4. Geresnio reguliavimo priežiūros komisija prie Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Narys – Zigmantas Dargevičius, Kauno PPAR prezidentas, UAB „Liuks“ generalinis direktorius; pakaitinis – Andrius Verbyla, Kauno PPA rūmų kancleris
  5. Tarpžinybinė komisija kovai su korupcija koordinuoti prie Teisingumo ministerijos Narys – Evaldas Rapolas, Kauno PPA rūmų tarybos narys, advokatų profesinės bendrijos „Magnusson ir partneriai“ partneris
  6. Trišalė taryba prie Užimtumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Narė – Aušra Kerzienė, Kauno PPA rūmų Personalo vadovų klubo pirmininkė, UAB „SDG“ personalo vadovė
  7. Vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinės sistemos (GPAIS) darbo grupė Narė – Daiva Vyšniauskienė, Kauno PPA rūmų verslo atstovavimo skyriaus vadovė
  8. Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo sistemai tobulinimo darbo grupė prie Aplinkos ministerijos

  Narys – Evaldas Sauliūnas, UAB „Kauno stiklas“ direktorius

  Pakaitinis narys – Daiva Vyšniauskienė, Kauno PPA rūmų verslo atstovavimo skyriaus vadovė

  9. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos komisija prie Trišalės tarybos Evelina Jasaitė, UAB „SDG“ Teisės departamento vadovė
  10. Apgyvendinimo, maitinimo ir kelionių organizavimo paslaugų, sportinės veiklos, pramogų ir poilsio organizavimo sektorinis profesinis komitetas (Kvalifikacijos ir profesinio mokymo plėtros centras) Komiteto pirmininkė – Sima Giržadaitė, UAB „Miesto alėja“ direktorė
  11. Finansinės ir draudimo veiklos, apskaitos, buhalterijos ir audito, nekilnojamojo turto operacijų sektorinis profesinis komitetas (Kvalifikacijos ir profesinio mokymo plėtros centras) Narė – Vaida Butkuvienė, Kauno PPA rūmų viceprezidentė, UAB „Aurita“ direktorė
  12. Kūrybinės, meninės ir pramogų organizavimo, bibliotekų, archyvų, muziejų ir kitos kultūrinės veiklos sektorinis profesinis komitetas (Kvalifikacijos ir profesinio mokymo plėtros centras) Narys – Dainius Lanauskas, VšĮ „Gražinkime Kauną“ direktorius
  13. Medienos ir medienos gaminių, baldų, popieriaus ir popieriaus gaminių gamybos sektorinis profesinis komitetas (Kvalifikacijos ir profesinio mokymo plėtros centras) Narys – Alfonsas Meškauskas, Kauno PPA rūmų tarybos narys, UAB „Baldai Jums“ generalinis direktorius
  14. Naftos produktų, chemikalų ir chemijos produktų, vaistų pramonės gaminių ir farmacijos preparatų, guminių ir plastikinių gaminių, kitų nemetalo mineralinių produktų gamybos sektorinis profesinis komitetas (Kvalifikacijos ir profesinio mokymo plėtros centras) Narė –  Rima Balanaškienė, UAB „Aconitum“ generalinė direktorė
  15. Paslaugų administravimo, aptarnavimo, organizacijų ir įstaigų veiklos sektorinis profesinis komitetas (Kvalifikacijos ir profesinio mokymo plėtros centras) Narys –  Andrius Verbyla, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų kancleris
  16. Spausdinimo, leidybinės veiklos, televizijos ir radijo programų gamybos ir transliavimo, informacinių paslaugų, reklamos ir rinkos tyrimų sektorinis profesinis komitetas (Kvalifikacijos ir profesinio mokymo plėtros centras) Narė – Audronė Jankuvienė, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Viešųjų ryšių vadovė
  17.

  Švietimo, mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos sektorinis profesinis komitetas

  (Kvalifikacijos ir profesinio mokymo plėtros centras)

  Narė – Aušra Misonė, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Švietimo ir mokslo skyriaus vadovė
  18. Telekomunikacijų, kompiuterių programavimo, konsultacinės ir susijusios veiklos sektorinis profesinis komitetas (Kvalifikacijos ir profesinio mokymo plėtros centras) Narys –  Vytautas Vaškevičius, UAB „Sekasoft“, UAB „ICY soft“ direktorius
  19. Viešojo valdymo, gynybos, teisingumo ir teisminės veiklos, viešosios tvarkos ir apsaugos, priešgaisrinių tarnybų veiklos sektorinis profesinis komitetas (Kvalifikacijos ir profesinio mokymo plėtros centras) Narys – Evaldas Ulevičius, Kauno PPA rūmų Marijampolės filialo direktorius
  20. Žemės ūkio, miškininkystės, žuvininkystės ir maisto produktų gamybos sektorinis profesinis komitetas (Kvalifikacijos ir profesinio mokymo plėtros centras)

  Pirmininko pavaduotoja  – Karolina Žekaitė, UAB SDG mokymo centro direktorė

  Narė – Sandra Nezabitauskienė, SC „Volfas Engelman“ personalo ir administracijos direktorė

  21. Lietuvos arbitražo teismo valdyba Narys – Evaldas Rapolas, Kauno PPA rūmų tarybos narys, advokatų profesinės bendrijos „Magnusson ir partneriai“ partneris
  22. Studijų kokybės vertinimo centro Aukštųjų mokyklų studijų programų vertinimo ekspertai

  Deleguoti kandidatai į tarptautines ekspertų grupes studijų programų kokybės vertinimui:

  Evaldas Rapolas, advokatų profesinės bendrijos „Magnusson ir partneriai“ advokatas, Kauno PPA rūmų tarybos narys

  Evelina Jasaitė, UAB „SDG“ teisės departamento vadovė

  Rūta Jasienė, UAB „SDG grupė“ personalo ir komunikacijos direktorė

  Rūta Klimašauskienė, UAB „Alfa idėjos ir technologijos“ mokymų grupės vadovė

  Saulius Davainis, VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės Socialinės veiklos skyriaus vadovas

  Valentina Bereznaja-Demidenko, Jonavos rajono Socialinių paslaugų centro direktorė

  23. Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo stebėsenos komisija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Narė – Daiva Vyšniauskienė, Kauno PPA rūmų verslo atstovavimo skyriaus vadovė
  24. Tautinio paveldo produktų taryba prie Žemės ūkio ministerijos Narys – Vytas Čičelis, Kauno PPA rūmų viceprezidentas, UAB „Dinaka“ direktorius
  25.

  VMI i.SAF-T informacinės sistemos (projekto) įgyvendinimo darbo grupė

  Nariai:

  Kęstutis Skrodenis, UAB „Softera Baltic“ verslo informacinių sistemų konsultantas

  Žydra Visockienė, UAB „SDG group“ finansų direktorė

  26.

  VMI ESKIS plėtros /modifikavimo projekto darbo grupė (e.VMI ir Mano VMI sistemos tobulinimo, papildomų funkcionalumų ir naujų paslaugų mokesčių mokėtojams kūrimo projektas)

   

   

  Nariai:

  Žydrūnas Bielskis, UAB „Kauno buhalterijos centras“ direktorių

  Redą Staškūnienė, UAB „Skaitlita“ direktorė

  Aušra Joniūnienė, UAB „Gražina Buckiūnienė ir partneriai“ direktorės pavaduotoja

  27. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ES projekto „Įmonių socialinės atsakomybės skatinimas“ platforma pažangos vertinimui Narė – Rūta Jasienė, UAB „SDG grupė“ personalo ir komunikacijos direktorė
  28. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Neuromokslų instituto taryba Narys – Benjaminas Žemaitis, Lietuvos PPA rūmų asociacijos prezidentas, UAB „Novameta“ valdybos pirmininkas
  29. Nacionalinio atsakingo verslo apdovanojimo konkurso paraiškų vertinimo komisija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Narė – Fausta Šeputytė, Kauno PPAR tarybos narė, UAB „Metga“ generalinė direktorė
  Regioninis lygmuo
  30. Kauno regiono plėtros taryba

  Nariai:

  Benjaminas Žemaitis, Lietuvos PPA rūmų asociacijos prezidentas, UAB „Novameta“ valdybos pirmininkas.

  Eduardas Jasas, Kauno PPA rūmų viceprezidentas, UAB „SDG“ generalinis direktorius

  Fausta Šeputytė, Kauno PPAR tarybos narė, UAB „Metga“ generalinė direktorė

  Ramūnas Miliauskas, AB „Achema“ generalinis direktorius

  Rima Balanaškienė, UAB „Aconitum“ generalinė direktorė

  Vytis Arlauskas, UAB „Hegelmann transporte“ finansų direktorius

  31. Kauno regiono plėtros tarybos darbo grupė „Sumani pramonė ir logistika“

  Nariai:

  Mindaugas Jonuškis, UAB „Novameta“ direktorius

  Vytis Arlauskas, UAB „Hegelmann transporte“ finansų direktorius

  32. Kauno regiono plėtros tarybos darbo grupė „Mokslas, technologijos ir inovacijos“

  Nariai:

  Darius Tumynas, UAB „Kauno švara“ generalinis direktorius

  Paulius Astromskis, advokatų profesinės bendrijo „Viliušis ir partneriai“ advokatas, partneris

  33. Kauno regiono plėtros tarybos darbo grupė „Kultūrinės ir kūrybinės industrijos, turizmas“

  Nariai:

  Zigmantas Dargevičius, Kauno PPA rūmų viceprezidentas, UAB „Liuks“ generalinis direktorius

  Živilė Vaitkūnienė, UAB „Aša“ direktorė

  34. Marijampolės regiono plėtros taryba Narys – Evaldas Ulevičius, Kauno PPA rūmų Marijampolės filialo direktorius
  35.

  Marijampolės regiono specializacijos darbo grupė

   

  Grupės vadovas – Evaldas Ulevičius, Kauno PPA rūmų Marijampolės filialo direktorius
  36. Kauno regiono muitinės konsultacinio komiteto pakomitetis prie Kauno teritorinės muitinės

  Nariai:

  Daiva Vyšniauskienė, Kauno PPA rūmų verslo atstovavimo skyriaus vadovė

  Audronė Gataveckienė, UAB „Marijampolės pieno konservai“ vyr. deklarantė

  37. Kauno technologijos universiteto Verslo taryba Narys – Benjaminas Žemaitis, Lietuvos PPA rūmų asociacijos prezidentas, UAB „Novameta“ valdybos pirmininkas
  38. Kauno regiono plėtros agentūra Atstovė – Daiva Vyšniauskienė, Kauno PPA rūmų verslo atstovavimo skyriaus vadovė
  39. Kauno regiono plėtros plano iki 2020 m. koordinavimo konsultacinė darbo grupė Narė – Vera Mileikienė, Kauno PPA rūmų verslo bendruomenės skyriaus vadovė
  40. Marijampolės regiono plėtros 2014 – 2020 m. darbo plano rengimo grupė Narė – Danutė Liukinevičienė, Kauno PPA rūmų Marijampolės filialo direktoriaus padėjėja
  Vietinis (savivaldybių) lygmuo
  41. Kauno technikos profesinio mokymo centro mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacinė komisija
  42. Verslo taryba prie Kauno miesto savivaldybės

  Pirmininkas – Benjaminas Žemaitis, Kauno PPA rūmų asociacijos prezidentas, UAB „Novameta“ valdybos pirmininkas.

  Nariai:

  Zigmantas Dargevičius, Kauno PPA rūmų prezidentas, UAB „Liuks“ generalinis direktorius

  Vytas Čičelis, Kauno PPA rūmų viceprezidentas, UAB „Dinaka“ direktorius

  Algimantas Anužis, Kauno PPA rūmų tarybos narys, AB „Kauno energija“ valdybos narys

  Olga Grigienė, Kauno PPA rūmų generalinė direktorė

  43. Jonavos miesto vietos veiklos grupė Atstovė – Dalia Sinkevičienė, Kauno PPA rūmų Jonavos filialo direktorė
  44. Darbo ginčų nagrinėjimo komisijos prie Valstybinės darbo inspekcijos Kauno teritorinio skyriaus

  Narės:

  Evelina Jasaitė, UAB „SDG“ teisės departamento vadovė

  Jūratė Jankauskienė, UAB „SDG“ konsultacijų departamento auditorė – ekspertė

  Rūta Jasienė, UAB „SDG grupė“ personalo ir komunikacijos direktorė

  Lina Vaitkevičienė, UAB „SDG“ konsultacijų departamento direktorė – ekspertė

  Eglė Makselytė, VšĮ „Personalo praktikų paslaugos“ vadovė

  Raimonda Valutienė, individuali veikla, UAB „Helisota“ darbų saugos specialistė

  Rūta Jocytė, UAB „Topo Grupė“ personalo vadovė

  Jūratė Korkuzienė, KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto dekanato administratorė

  45. Marijampolės savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo komisija Narė – Danutė Liukinevičienė, Kauno PPA rūmų Marijampolės filialo direktoriaus padėjėja
  46. Kauno apskrities kolegijų ir profesinio mokymo įstaigų pertvarkos darbo grupė prie Kauno regiono plėtros tarybos

  Vidas Butkus, Kauno PPA rūmų viceprezidentas, AB „Kauno Baltija“ generalinis direktorius

  Mindaugas Misiūnas, Kauno PPA rūmų tarybos narys, Kauno kolegijos direktoriaus pavaduotojas

  Daina Rožnienė, Kauno taikomosios dailės mokyklos direktorė, Lietuvos profesinio mokymo įstaigų asociacijos tarybos narė

  Olga Grigienė, Kauno PPA rūmų generalinė direktorė

  47. Aleksoto vietos veiklos grupė Valdybos narys – Benjaminas Žemaitis, Kauno PPA rūmų prezidentas, UAB „Novameta“ valdybos pirmininkas
  48. Žaliakalnio vietos veiklos grupė Valdybos narys – Zigmantas Dargevičius, Kauno PPA rūmų viceprezidentas, UAB „Liuks“ generalinis direktorius
  49.

  Šakių miesto vietos veiklos grupė

  Nariai:

  Vitalijus Bogovičius, UAB „Vitremsta“ direktorius,

  Odeta Bakienė, UAB „Audrokesta“ finansininkė – buhalterė,

  Justė Bakytė UAB „Gulbelė“ vyresnioji buhalterė

  50. Kėdainių miesto vietos veiklos grupė Valdybos pirmininkas – Dainius Cibulskis, Kauno PPA rūmų Kėdainių atstovybės vadovas, AB „Nordic Sugar Kėdainiai“ direktorius
  51. Kauno moters užimtumo informacijos centras Tarybos narė – Loreta Purvainienė, advokatų profesinės bendrijos „Magnusson ir partneriai“ Verslo paslaugų vadovė
  52. Gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos tyrimų ir eksperimentinės veiklos atvirtos prieigos centro Kauno apskrities teritorijoje (STEAM – AP) valdymo komitetas ir darbo grupė Narė – Daiva Vyšniauskienė, Kauno PPA rūmų verslo atstovavimo skyriaus vadovė
  53. Vartojimo ginčų komisijos Kauno ir Marijampolės apskrityse

  Nariai:

  Vita Paršaitytė, advokato padėjėja, Gintarė Butkutė, teisininkė „Vilušis ir Astromskis“, advokatų profesinė bendrija

  54. Kauno rajono savivaldybės Smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimo fondo valdyba Narys – Vytas Čičelis, Kauno PPA rūmų viceprezidentas, UAB „Dinaka“ direktorius.
  55.

  Jonavos rajono Trišalė taryba

  Nariai:

  Alfonsas Meškauskas, Kauno PPA rūmų tarybos narys, Kauno PPA rūmų Jonavos filialo tarybos pirmininkas, UAB „Baldai jums“ generalinis direktorius

  Edmundas Mulokas (Kauno PPA rūmų Jonavos filialo tarybos narys, UAB „Jonavos paslaugos“ direktorius)

  56.

  Užimtumo tarnybos Kauno klientų aptarnavimo departamento Šakių skyriaus vietinių užimtumo iniciatyvų projektų atrankos ir priežiūros komisija

  Vitalijus Bogovičius, UAB „Vitremsta“ direktorius
  57. Užimtumo tarnybos Kauno klientų aptarnavimo departamento Prienų skyriaus vietinių užimtumo iniciatyvų projektų atrankos ir priežiūros komisija

  Nariai:

  Lina Dužinskienė, Kauno PPA rūmų Prienų atstovybės vadovė, UAB „Ekofrisa“ direktorė

  Vytautas Mačiulis, UAB „Sportinė aviacija ir Ko” direktorius

  58. Užimtumo tarnybos Kauno klientų aptarnavimo departamento Marijampolės skyriaus vietinių užimtumo iniciatyvų projektų atrankos ir priežiūros komisija Narė – Dana Liukinevičienė, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Marijampolės filialo direktoriaus padėjėja
  59. Užimtumo tarnybos Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Kėdainių skyriaus vietinių užimtumo iniciatyvų projektų atrankos ir priežiūros komisija

  Narys – Egidijus Žaltauskas, Kėdainių krašto kredito unijos, administracijos vadovas

   

  60. Užimtumo tarnybos Kauno klientų aptarnavimo departamento Kauno 3-iojo skyriaus vietinių užimtumo iniciatyvų projektų atrankos ir priežiūros komisija Narys – Algimantas Stasys Anužis, Kauno PPA rūmų tarybos narys, AB „Kauno energija“ valdybos narys
  61. Jonavos politechnikos mokyklos taryba

  Nariai:

  Dalia Sinkevičienė, Kauno PPA rūmų Jonavos filialo direktorė

  Edmundas Damaševičius, UAB „Iremas“ generalinis direktorius

  Remigijus Osauskas, UAB „investicibnių sprendimų grupė“ direktorius

  62. Kėdainių profesinio rengimo centro taryba

  Tarybos pirmininkas:

  Dainius Cibulskis, Kauno PPA rūmų Kėdainių filialo tarybos pirmininkas, AB „Nordic Sugar Kėdainiai“ direktorius

  Nariai:

  Daina Balasevičienė, Kauno PPA rūmų Kėdainių filialo direktorė

  Egidijus Augutavičius, UAB „Sakret“ gamybos vadovas

  63. Marijampolės kolegijos taryba Pirmininko pavaduotojas – Kęstutis Svitojus, Kauno PPA rūmų Marijampolės filialo pirmininkas, UAB „Mantinga“ generalinis direktorius
  64. Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokyklos taryba

  Pirmininkas – Aušra Misonė, Kauno PPA rūmų Švietimo ir mokslo skyriaus vadovė

  Narys – Eugenija Galkauskienė, IĮ E. Galkauskienės įmonės „Eustilija“ direktorė

  65. Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro taryba

  Nariai:

  Aušra Misonė, Kauno PPA rūmų Švietimo ir mokslo skyriaus vadovė

  Kristina Kavaliauskienė, UAB „Best Baltic Hotels“, UAB „Liuks NT“ direktoriaus pavaduotoja

  66. Kauno informacinių technologijų mokyklos Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija Narė – Aušra Misonė, Kauno PPA rūmų Švietimo ir mokslo skyriaus vadovė
  67. Kauno taikomosios dailės mokyklos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija Narė – Aušra Misonė, Kauno PPA rūmų Švietimo ir mokslo skyriaus vadovė
  Tarptautinis atstovavimo lygmuo
  68. Europos darbuotojų judėjimo laisvės patariamasis komitetas prie Europos Komisijos

  Narė – Evelina Jasaitė, UAB „SDG“ teisės departamento vadovė

  Pakaitinė narė – Aušra Kerzienė, Kauno PPA rūmų Personalo vadovų klubo pirmininkė, UAB „SDG grupė“ personalo vadovė

  69. Darbuotojų saugos ir sveikatos darbe komitetas prie Europos smulkaus, vidutinio verslo ir amatų asociacijos (UEAPME) Narė – Agnė Jaraitė, Kauno PPA rūmų tarptautinių ryšių ir protokolo skyriaus vadovė
  70. Teisės reikalų komitetas prie Europos smulkaus, vidutinio verslo ir amatų asociacijos (UEAPME) Narė – Daiva Vyšniauskienė, Kauno PPA rūmų verslo atstovavimo skyriaus vadovė
  71. Tvarios plėtros komitetas prie Europos smulkaus, vidutinio verslo ir amatų asociacijos (UEAPME) Narys – Andrius Verbyla, Kauno PPA rūmų kancleris
  72. Mokymų (švietimo ir profesinio rengimo) komitetas prie Europos smulkaus, vidutinio verslo ir amatų asociacijos (UEAPME) Narė – Aušra Misonė, Kauno PPA rūmų Švietimo ir mokslo skyriaus vadovė
  73. Įmonių politikos komitetas prie Europos smulkaus, vidutinio verslo ir amatų asociacijos (UEAPME) Narė – Agnė Jaraitė, Kauno PPA rūmų tarptautinių ryšių ir protokolo skyriaus vadovė
  74. Tarptautinių prekybos rūmų (ICC) nelengvatinės prekių kilmės sertifikatų nuolatinė darbo grupė Narys – Andrius Verbyla, Kauno PPA rūmų kancleris
  75.

  Eurochambres fokus grupė: vidinė organizacija (ang. internal organisation)

  Narė – Olga Grigienė, Kauno PPA rūmų generalinė direktorė
  76. Eurochambres lobistinės veiklos grupė Narė – Daiva Vyšniauskienė, Kauno PPA rūmų verslo atstovavimo skyriaus vadovė
  77. Eurochambres narių įsitraukimo grupė Narė – Daiva Vyšniauskienė, Kauno PPA rūmų verslo atstovavimo skyriaus vadovė
  78. Eurochambres komunikacijos grupė Narė – Sigita Šušienė, Kauno PPA rūmų Tarptautinių ryšių ir protokolo skyriaus vadybininkė
  79. Eurochambres projektinės veiklos grupė Narė – Agnė Jaraitė, Kauno PPA rūmų tarptautinių ryšių ir protokolo skyriaus vadovė
  80.

  Eurochambres „narys – nariui“ programos grupė

  Narė – Vera Mileikienė, Kauno PPA rūmų verslo bendruomenės skyriaus vadovė
  Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos vidaus darbo grupės
  81.

  Prekių kilmės sertifikatų ekspertų darbo grupė

   

  Vadovas – Andrius Verbyla, Kauno PPA rūmų  kancleris

  Narė: Jurgita Sapitavičienė, Kauno PPA rūmų administravimo skyriaus specialistė

  82. Projektų biuras Narys – Andrius Verbyla, Kauno PPA rūmų kancleris
  83. Tarptautinių ryšių komitetas Narė – Agnė Jaraitė, Kauno PPA rūmų tarptautinių ryšių ir protokolo skyriaus vadovė
  84.

  Darbo grupė profesinio mokymo ir pameistrystės klausimais

  Vadovė – Aušra Misonė, Kauno PPA rūmų Švietimo ir mokslo skyriaus vadovė
  85. Regionų plėtros komitetas Narė – Daiva Vyšniauskienė, Kauno PPA rūmų verslo atstovavimo skyriaus vadovė
  86. Darbo grupė PPAR priskirtų administracinių funkcijų tobulinimui (VRM) Narys – Andrius Verbyla, Kauno PPA rūmų kancleris
Skip to content