• Pozicijos

  • Jau ketvirtą kartą Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmuose organizuotas susitikimas su LR Seimo nariais, išrinktais Kaune. Susitikimą moderavo Rūmų prezidentas Zigmantas Dargevičius. Seimo nariai pristatė šiuo metu nagrinėjamus klausimus energetikos srityje, transporto strategijos parengimo inicijavimą, mobilumo paketo įtaką ir su juo susijusias socialines garantijas vairuotojams, socialinių įmonių įstatymo projektą ir neįgaliųjų integraciją į darbo […]

   Plačiau
  • Rūmuose veikiantis Kauno personalo vadovų klubo nariai analizavo, ar reikalingas  pavojingų darbų sąrašas. Dalis mano, kad sąrašas nėra naudingas, nes visais atvejais darbdaviui atstovaujantis asmuo ar jo pavedimu darbdavio įgaliotas asmuo organizuoja profesinės rizikos vertinimą įmonėje pagal galiojantį LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymą. Taip pat buvo išreikšta ir kita nuomonė.  Pirma,  teisės aktas, kuriame […]

   Plačiau
  • Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmai kreipėsi į aplinkos ministrą K. Navicką dėl taikos sutarties sudarymo eigos tarp pakuočių atliekų tvarkymo organizacijų ir Aplinkos apsaugos departamento. Rašte kalbama apie organizacijų išduotų patvirtinimų panaikinimą dėl UAB „Metrail“ atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų 2013–2015 m. pripažinimo negaliojančiais. Įmonės, nukentėjusios dėl panaikintų patvirtinimų, yra nežinioje dėl taikos sutarties sudarymo […]

   Plačiau
  • Investiciniai sklypai - ir vietos kapitalui
  • Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija Ūkio ministerijai pateikė savo poziciją dėl paramos priemonių LEZ ir pramonės parkų infrastruktūrai plėtoti. Siūloma infrastruktūrą plėtoti ir kituose investiciniuose sklypuose (apleistose pramoninėse ar buvusiose karinėse teritorijose ir pan.). Atkreipiamas dėmesys, kad infrastruktūra nebūtų skiriama tik užsienio investuotojams. Pabrėžiama, kad ir vietinis kapitalas reikšmingai prisideda prie atskirų regionų […]

   Plačiau
  • BDAR įsigaliojo
  • Kauno PPA rūmai organizavo ne vieną renginį, susijusį su ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymu. Renginius vedę konsultantai, teisininkai sulaukė daugybės klausimų dėl konkrečių reglamento nuostatų taikymo verslo įmonėse. Buvo konstatuota, kad dažnokai susiduriama su skirtingomis reglamento bei jo praktinio taikymo interpretacijomis. Įmonės, atsakingai įgyvendinančios Reglamento ES Bendrojo Duomenų Apsaugos Reglamento reikalavimus, nėra užtikintos, ar […]

   Plačiau
Skip to content