• Projektas EU4Business connecting companies TEXTILE

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai kartu su partneriais įgyvendina Eurochambres projektą EU4Business connecting companies TEXTILE, kurio metu kviečia tekstilės sektorių atstovaujančias verslo organizacijas teikti paraiškas ir dalyvauti konkurse paramai gauti.

  Paramos maksimali suma, suplanuotų veiklų įgyvendinimui – 60000 Eur.

  Paramos gavėjai:

  verslo paramos organizacijos, paruošusios projektus kartu su Rytų partnerystėje esančių šalių (Armėnijoje, Azerbaidžane, Baltarusijoje, Gruzijoje, Moldovoje ir Ukrainoje) organizacijomis, galutiniai naudos gavėjai – mažos, vidutinės ir labai mažos įmonės.

  Remiamos veiklos:

  • Tarpinstitucinio, organizacinio bendradarbiavimo siekiant keistis gerąją praktika skatinimas
  • Verslo kontaktų renginiai
  • Verslo vizitų organizavimas

   

  Veiklos turi apimti mažiausiai tris problemas:

  • lyčių lygybė;
  • verslo galimybės pasirašius ES ir ES Rytų partnerystės susitarimus tarp ES ir Rytų šalių;
  • prekybos rūmų ir verslo organizacijų ryšių kūrimas, geriausios praktikos pavyzdžiai, lyginamoji analizė, bendradarbiavimas tarp įmonių;
  • „know-how“ perdavimas, technologijų perdavimas, sinergija su esamais tinklais, tokiais kaip Enterprise Europe Network;
  • darbo vietų kūrimas ir skurdo mažinimas;
  • regionų verslai valdomi ir moterų ir vyrai.

   

  Paraiškoje privaloma numatyti bent 2 apsilankymus Briuselyje min. 2 asmenims, kurie dalyvautų renginiuose, mokymuose, seminaruose, organizuojamuose pagal EU4Business Connecting Companies projektą.

  Matydami dabartinę COVID–19 pandemijos situaciją pareiškėjai taip pat privalo pateikti nenumatytų atvejų planą, kuriame būtų numatyti visi veiksmai ir kaip tai būtų įgyvendinta internete: susitikimai, internetiniai seminarai, mokymai, konferencijos, B2B derinimas ir kt.

  Projekto veiklų įgyvendinimo laikas:

  2021 m. liepos 1 d. iki 2022 m. birželio 15 d.

  Projektas EU4Business: Connecting Companies tiesiogiai atitinka, pagrindinius Eurochambres nusimatytus tikslus: pagerinti verslo sąlygas, palengvinti verslams patekimą į rinkas Europos Sąjungoje (toliau – ES) ir už jos ribų bei užtikrinti žmogiškųjų, finansinių ir gamtos išteklių prieinamumą.

  Projekto EU4BCC vienas iš tikslų yra remti tvarų ekonominį vystymąsi ir darbo vietų kūrimą su ES Rytų partnerystėje esančiose šešiose Rytų kaimynėse: Armėnijoje, Azerbaidžane, Baltarusijoje, Gruzijoje, Moldovoje ir Ukrainoje, šioms šalims padedant stiprinti mažą ir vidutinį verslą, ypač skatinant prekybą, vidines investicijas bei kuriant verslo ryšius su ES įmonėmis.

  Kitas EU4BCC tikslas yra stiprinti Rytų partnerystės šalių verslo asociacijų gebėjimą skatinti prekybą bei santykius su ES. Todėl norint atsižvelgti į konkrečius kiekvieno sektoriaus poreikius ir galimybes, lengviau megzti ryšius bei partnerystes, projektas bus įgyvendinamas atskirais sektoriais.

  Išsamią informaciją apie projektą bei jo sąlygas rasite projekto sąlygų apraše – čia

  Į klausimus susijusius su projektu Jums atsakys Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų tarptautinių ryšių skyriaus vadovė Agnė Jaraitė (8 623) 73 520, agne.jaraite@chamber.lt.

       

   

Skip to content