• Erasmus + strateginių partnerysčių projektas “DISUDESME”

  Projekto numeris: 2021-2-PL01-KA220-VET-000049458

  Projekto trukmė: 2022 05 – 2024 04

  Skaitmenizavimo sprendimai SVV

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai kartu su Kauno technologijų universitetu  vykdo projektą, skirtą  įmonių skaitmenizavimo kompetencijų didinimui. Projektas kuria  tinkamą mokymo schemą ir novatorišką turinį rengiant SVV personalą ne tik tam, kad prisidėtų prie klimato, aplinkos ir visuomenės geresnio poveikio, bet ir dėl to, kad šis procesas būtų naudingas pačiai įmonei. Vienas iš šio projekto tikslų –  spręsti ES prioritetus ir įtikinti SVV, kad joms gali būti naudinga skaitmenizacija. Taip pat įmones skatinsime išmokti naudoti skaitmenines technologijas, kad apsaugotų aplinką ir praturtintų visuomenę. Įmonėms reikia išmokti kuriose srityse skaitmeninimas gali duoti teigiamą poveikį, o kuriose yra žalingas klimatui ir visuomenei.

  Skaitmeninės technologijos gali atlikti svarbų vaidmenį sprendžiant klimato kaitos problemą. Skaitmeninės technologijos atneša revoliuciją verslo realybėje, tačiau kyla iššūkis, kaip nukreipti šiuos pokyčius, kad būtų galimybės tvariam vystymuisi.

  Projekte yra 3 pagrindinės tikslinės grupės:

  1. Besimokantieji – esami ir būsimi verslininkai.
  2. Mokytojai / švietimo teikėjai
  3. SVV atstovai – savininkai, tiesioginiai vadovai.

  Bendra projekto idėja – parengti SVV darbuotojus darniai skaitmeninei transformacijai.

  Bendrasis tikslas: tobulinti  įmonių darbuotojų įgūdžius ir kompetencijas, kad būtų paspartinta tvari skaitmeninė transformacija.

  Keliami uždaviniai:
  · Apibrėžtas tvarios skaitmeninės transformacijos eksperto profilis su susijusiomis žiniomis, įgūdžiais ir kompetencijomis.
  · Verslininkų mąstymo keitimas veikti tvarios skaitmeninės transformacijos eroje.
  · Skatinti įgūdžius ir veiklos priemones, būtinas naujų tvarių skaitmeninių technologijų diegimui valdyti.
  · Gerinti ir skatinti gilų supratimą apie tvarią skaitmeninę transformaciją ir jos poveikį verslo realybei, kaip taip pat verslo ir socialinius santykius.
  · Ugdyti minkštuosius ir tvirtus įgūdžius struktūrizuoti, organizuoti ir kontroliuoti naujovių ir skaitmeninės transformacijos procesus.
  · Verslo efektyvumo didinimas naudojant tvarias skaitmenines technologijas.
  · Gerinti skaitmeninės ekonomikos įmonių supratimą ir gebėjimą valdyti pokyčius ir iššūkius.
  · Nauji mokymo metodai, tokie kaip edutainment, skaitmeninis Case Stud., modeliavimas ir žaidimai.
  · Skatinti studentus kritiškai mąstyti apie globalizuotą pasaulį, ieškoti ilgalaikių sprendimų ir holistinio požiūrio.

  Projekte bus išnaudojamos priemonės ir galimybės, kurios nepatenka į oficialias mokymo programas. Mokymo metodika yra novatoriška, paremta patirtiniu mokymusi, naudojant garso ir vaizdo priemones. Mokymo programa paruoš darbuotojus skaitmeninei revoliucijai, tačiau tuo tuo pat metu dėmesys bus skiriamas darniam jų įmonių vystymuisi. Pvz.: kalbant apie elektroninės prekybos pardavėjo profesiją, reikia akcentuoti ne tik kaip parduoti internetu, bet ir kaip tai padaryti siekiant kuo labiau sumažinti neigiamą poveikį aplinkai, pvz., optimizuojant krovinių gabenimą, t.y. logistika, socialinių sąnaudų mažinimas pagrįstai automatizuojant gamybą, naudojant skaitmenines technologijas.

  Daugiau informacijos: Švietimo ir mokslo sk. vadovė Aušra Misonė, ausra.misone@chamber.lt

Skip to content