• „Viešųjų paslaugų ir informacijos teikimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, siekiant paskatinti naujų darbo vietų kūrimą“

  „Viešųjų paslaugų ir informacijos teikimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams

  Projekto pavadinimas: „Viešųjų paslaugų ir informacijos teikimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, siekiant paskatinti naujų darbo vietų kūrimą“

  Projekto Nr. VP2-2.2-ŪM-02-K-01-032

  Projekto vertė: 957.256 Lt.
  Finansuoja: Europos regioninės plėtros fondas ir Europos socialinis fondas
  Projekto trukmė: 2013 m. rugsėjo mėn. – 2015 m. sausio mėn.

  Pareiškėjas: Augančio verslo asociacija.

  Registracija nemokamoms konsultacijoms

  Projekto partneriai:

  • Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai

  • Lietuvos prekybos įmonių asociacija

  • Nacionalinė vandens kokybės asociacija

  • VšĮ „Nacionalinis mokymų centas“

  • Nacionalinė SPA asociacija

  • Antrinio perdirbimo įmonių asociacija

  Projekto esmė

  Prisidėti prie aplinkos verslui ir jo kūrimui gerinimo bei verslumo skatinimo Lietuvoje. Kadangi, verslo sėkmė priklauso nuo prieigos prie informacijos, konsultacijų, mokymo ir panašių paslaugų. SVV subjektai dažnai nepajėgia sumokėti visos konsultavimo ir mokymo paslaugų kainos, todėl tam, kad verslininkai turėtų reikiamų gebėjimų, žinių ir motyvaciją, reikia jiems ne tik finansinę, bet ir organizacinę paramą. Projekto tikslams pasiekti bus organizuojami informaciniai renginiai bei teikiamos konsultacinės paslaugos asmenims ketinantiems užsiimti verslu t.y. ketinantiems kurti naujus smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau – SVV) subjektus. Konsultacijos bus teikiamos ir pirmais SVV įkūrimo metais. Partnerių kompetencijų pagalba, konsultacijos bus teikiamos Marijampolės apskrityje.

  Projekto tikslas – teikti finansų, personalo valdymo, klientų ir partnerių paieškos konsultacines paslaugas ir taip pagerinti verslo sąlygas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams ir asmenims, ketinantiems pradėti verslą arba jį plėsti.

  Projekto uždavinys – teikti verslo poreikius atitinkančias aukštos kokybės konsultacijas ir paslaugas.

  Projekto įgyvendinimo metu partneriai:

  • Organizuos informacinius renginius Kaune, Kalvarijoje, Marijampolėje. Informaciniai renginiai skirti verslumo skatinimui, skatinant kurti naujus SVV subjektus, siekiant sukurti ir išsaugoti darbo vietas jau veikiančiuose subjektuose, skatinti visuomenės, ypač jaunimo verslumą.

  • Vykdys konsultacijas, kurios leis ugdyti verslumo gebėjimus ir bei gauti aukštos kokybės konsultacijas verslui kurti ir vystyti.

  Projekto teikiama nauda – verslios visuomenės bei verslumo kultūros formavimas, naujai įsteigtos įmonės bei sukurtos ir išsaugotos darbo vietos.

  Planuojami rezultatai:

  • Įmonėse, kurios pasinaudojo suteiktomis paslaugomis, sukurtos naujos ir išsaugotos darbo vietos – 30;

  • Įsteigti nauji SVV subjektai – 20.

Skip to content