• Tarpeuropinis inovacijų tinklas
 • Tarpeuropinis inovacijų tinklas

  Projekto numeris: TR2015/DG/01/A6-02/081

  Projekto finansavimas: Europos Sąjunga ir Turkijos Respublika

  Projekto koordinatorius: Trabzon prekybos ir pramonės rūmai, Turkija

  Projekto partneriai:

  • Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai
  • Bulgarijos prekybos ir pramonės rūmai

   

  Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019 balandis – 2020 spalis

  Projekto tikslinė grupė: Startuoliai, turintys inovatyvaus verslo idėją, ir naujai įkurtos įmonės

  Projekto tikslas: Skatinti inovatyvaus verslo kūrimą ir plėtrą konsultuojant bei organizuojant mokymus tiek jau įkurtoms įmonėms, tiek startuoliams dar tik turintiems verslo idėją. Sukurti internetinę platformą, skirtą interaktyviems mokymams inovacijų, projektų valdymo, verslumo, intelektinės nuosavybės teisių temomis.

  Projekto rezultatai: 80-čiai startuolių, turinčių inovatyvaus verslo idėją, ir naujai įkurtų įmonių atstovams organizuoti mokymai inovacijų, projektų valdymo, verslumo, intelektinės nuosavybės teisių temomis. Internetinė platforma, skirta interaktyviems mokymams inovacijų, projektų valdymo, verslumo, intelektinės nuosavybės teisių temomis.


  2020 10 09

  Spalio 8 dieną vyko virtuali studijų kelionė, kurios metu visi Turkijos, Bulgarijos ir Lietuvos Inovatyvių projekto idėjų konkurso laimėtojai turėjo galimybę susipažinti su kitų projekto partnerių šalių konkurso laimėtojais bei pristatyti plačiai auditorijai savo inovatyvių projektų idėjas. Renginyje dalyvavo projekto partnerių atstovai, universtitetų, ministerijų ir kitų oficialių institucijų atstovai bei potencialūs investuotojai.


  2020 09 28

  Rugsėjo 25 dieną vyko virtualus Lietuvos inovatyvių projektų idėjų konkurso finalas, kurio metu 4 geriausius įvertinimus pirmojo konkurso turo metu surinkusios komandos turėjo galimybę pristatyti savo verslo idėjas komisijos nariams iš Lietuvos, Turkijos ir Bulgarijos. Konkursantai pristatė savo inovatyvių projektų idėjas, atsakinėjo į klausimus, o taip pat gavo vertingų patarimų ir įžvalgų iš komisijos narių dėl tolimesnio projektų vystymo. Renginiui pasibaigus komisijos nariai išrinkto 3 geriausius projektus.


  2020 08 17

  Rugpjūčio 14 dieną Palangoje įsikūrusioje bendradarbystės erdvėje OutOfOffice buvo organizuoti mokymai, skirti startuolių ir naujai įkurtų įmonių atstovų mokymai Intelektinės nuosavybės teisių („Intellectual Property Rights“) tema. Mokymuose dalyvavo 90 žmonių. Mokymų tikslas – skatinti kuo didesnį informuotumą ir supratimą apie intelektinės nuosavybės vaidmenį vystant kūrybingą ir novatorišką verslo kultūrą. Šie mokymai suteikė dalyviams žinių apie intelektinės nuosavybės teisių svarbą, skirtingų intelektinės nuosavybės teisių pobūdį, ką jos gina, ir kaip teises galima gauti ir kaip jas būtų galima geriausiai komercializuoti. Mokymų metodika pagrįsta interaktyviu mokymusi ir grupiniu darbu, todėl per konkrečių situacijų ir pavyzdžių nagrinėjimą palengvino informacijos pateikimą ir suvokimą. Mokymai buvo užbaigti apvalaus stalo diskusija kartu su ekspertais.


  2020 08 05

  Turite verslo idėją, bet nežinote nuo ko pradėti? Trūksta žinių ir įgūdžių verslo planui paruošti?

  Kviečiame teikti paraiškas inovatyvių projektų idėjų konkursui svetainėje https://lt.conceptinnovation.network/. Konkurse gali dalyvauti visi Kauno ir Marijampolės regionų jaunieji verslininkai, dar tik turintys verslo idėją, bei registruotos ir veikiančios įmonės (įmonių steigimo data ne ankstesnė nei 2017-03-01).

  Konkursas skirtas projektų idėjoms ir projektams:

  • nukreiptiems į mokslinius tyrimus ir plėtrą
  • suteiksiantiems pridėtinę vertę
  • skirtiems gaminti ir plėtoti aukštos kokybės produktus / paslaugas
  • prisidėsiantiems prie miesto ir šalies gerovės augimo

  Apdovanojimai:

  • 3 geriausiai įvertintiems projektams/verslo idėjoms bus suteiktos kvalifikuotos konsultacijos ir pagalba rengiant verslo planus idėjoms įgyvendinti.

  Jūsų paraiškų laukiame iki rugpjūčio 20 dienos!

  Iškilus klausimams kreiptis į Jeleną Veršininą tel. +370 688 58585, el. paštu jelena.versinina@chamber.lt.


  2020 03 13

  Kovo 12 dieną Kauno Technologijos Universite vyko vienos dienos mokymai verslumo („Entrepreneurship“) tema, kuriuose dalyvavo daugiau kaip 30 naujas įmones kuriančių atstovų ir studentų. Mokymų metu buvo dalinamasi teorinėmis ir praktinėmis įžvalgomis, kad dalyviai gebėtų geriau suprasti kas yra šiuolaikinis verslo žmogus, kokios savybės reikalingos ir kodėl svarbu ugdyti verslumo mąstymo įgūdžius ir kaip juos pritaikyti. Grupinio darbo ir diskusijų metu, ekspertai nagrinėdami konkrečius pavyzdžius ir patirtis, dalinosi patarimais kaip verslumo mąstysena gali padėti įveikti iššūkius kuriant ir vystant verslą. Vienas iš mokymų lektorių Alp Erdin (CEO of Snack Haus) pristatė ir pasidalino savo verslo kūrimo istoriją ir patirtį. Lektorius pateikė konkrečių savo verslumo įgūdžių pavyzdžių, kurie jam padeda vystant verslą tarptautiniu mąstu.


  2019 12 09

  Gruodžio 7 dieną Kauno miesto savivaldybėje vyko mokymai tema „Projekto procesų valdymas“ („Project Cycle Management & Pitch“). Daugiau nei 70 startuolių ir naujai įsteigtų įmonių atstovų buvo kviečiami mąstyti globaliai, veikti lokaliai ir savo naujai kuriamam verslui pritaikyti metodologijos „Method123“ principus. Visos dienos mokymų metu dalyviai buvo supažindinami su 4 svarbiausiais įmonės valdymo ciklais: pradžia, planavimu, vykdymu ir užbaigimu. Labai daug dėmesio skirta praktinei veiklai. Teorinėje dalyje buvo apžvelgti bendri metodologijos aspektai ir kuo jie reikšmingi kiekvienam jaunam verslui. O praktinės dalies metu visi dalyviai buvo suskirstyti komandomis: kiekviena komanda individualiai pritaikė metodologijos aspektus savo kuriamam verslui. Mokymų metu pradedantiesiems verslininkams analizuoti verslo procesus, planuoti tikslingus įmonės žingsnius ir numatyti pasekmes padėjo startuolių ekosistemos lyderiai ir įvairių sričių ekspertai.


  2019 11 25

  Lapkričio 23 dieną buvo organizuoti mokymai tema “Koncepcijos kūrimas” (“Concept Design”), kuriuose dalyvavo virš 70 startuolių ir naujai įsteigtų įmonių atstovų. Mokymų metu dalyviai turėjo išgryninti ekosistemos problemas, kad vėliau galėtų ieškoti realių problemų sprendimo būdų juos dominančiose srityse. Siekiant produktyvesnio rezultato, dalyviai buvo suskirstyti grupėmis, kiekviena iš kurių 7 etapais vykdė sprendimų ir idėjų paiešką taikant Lotoso ir kitus kūrybinio matymo metodus. Mokymų eigoje kiekvienoje grupėje buvo išgryninti 3 sprendimai, kurie buvo reitinguojami ir vyko analizė, ar panašūs sprendimai yra rinkoje, kad būtų galima priimti sprendimą ties kuriuo sprendimu koncentruotis. Antroje, praktinėje, mokymų dalyje prie renginio dalyvių prisijungė verslo praktikai ir ekosistemos dalyviai, kurie bendradarbiavo su komandomis, padėdami joms savo žiniomis ir įgyta patirtimi.


  2019 10 31

  Spalio 29-30 dienomis vyko antrasis projekto partnerių susitikimas Kaune.

  Spalio 29 dieną Trabzon prekybos ir pramonės rūmų prezidentas, prezidiumo narys, tarybos narys bei du projektų vadovai lankėsi Kauno technologijos universiteto Nacionaliniame inovacijų ir verslo centre, kur susitiko su KTU „Startup Space“, Atviros prieigos valdymo skyriaus ir Bendradarbiavimo vystymo skyriaus atstovais. Tą pačia dieną svečiai lankėsi ir Kauno mokslo ir technologijų parke bei susitiko su Lietuvos inovacijų centro atstovais. Susitikime buvo kalbama apie verslo paramos priemones, skirtas inovacijų ir tarptautiškumo skatinimui.

  Spalio 30 dieną svečiai iš Turkijos lankėsi Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmuose. Juos priėmė Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas Zigmantas Dargevičius. Po organizacijų prisistatymo ir diskusijos, Kauno PPA rūmų partneris Kaunas IN svečiams pristatė Kauno investicinę aplinką ir turizmo situaciją Kaune.


  2019 08 25

  Rugpjūčio 20, 21 d. įvyko pirmasis tarptautinis projekto partnerių susitikimas Trabzone (Turkija). Susitikime dalyvavo Trabzon prekybos ir pramonės amatų rūmų prezidentas, tarybos ir prezidiumo nariai bei projektų skyriaus darbuotojai, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų darbuotojai bei Bulgarijos prekybos ir pramonės rūmų atstovai. Projekto koordinatorius detaliai pristatė projekto viziją, numatomas veiklas bei jų eiliškumą. Buvo aptartas ataskaitų ir dokumentų pateikimo metodas. Rugpjūčio 20 dieną projekto partneriai aplankė Trabzon prekybos ir pramonės rūmus, Inovacijų centrą, Karadeniz Technikos universitetą, o rugpjūčio 21 dieną – Verslo plėtros agentūrą.

Skip to content