• Pameistrystės ir mokymosi darbo vietoje kokybės užtikrinimo įrankiai (Bequal.app)
 • Pameistrystės ir mokymosi darbo vietoje kokybės užtikrinimo įrankiai (Bequal.app)

  „Erasmus+“ stažuotėje mokiniai gavo visapusiškos naudos

  Projekto pavadinimas: Pameistrystės ir mokymosi darbo vietoje kokybės užtikrinimo įrankiai (Bequal.app)

  Projekto numeris: 2018-1-LT01-KA202-046939

  Projekto finansavimas: Erasmus+ programa

  Projekto koordinatorius: Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai

  Projekto partneriai:

  • Institute of the Republic of Slovenia for VET
  • Agency for VET and Adult Education
  • Croatian Chamber of Trades and Crafts
  • Effebi Association
  • IDEC SA
  • University of Regensburg
  • European Association of Institutes for VET

  Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018 spalis – 2020 gruodis

  Projekto tikslinė grupė: Profesinio mokymo įstaigos ir organizacijos, teikiančios profesinį rengimą ir mokymą; Įmonės, teikiančios pameistrystę ir mokymąsi darbo vietoje

  Projekto tikslas: Sukurti pameistrystės ir mokymosi darbo vietoje kokybės užtikrinimo sistemą (profesinio mokymo teikėjams ir įmonėms). Parengti 2 savęs įvertinimo klausimynus dėl pameistrystės ir mokymosi darbo vietoje kokybės užtikrinimo. Sukurti internetinę platformą, skirtą pameistrystės ir mokymosi darbo vietoje kokybei užtikrinti, naudojant įvairius išteklius, dokumentus, nuorodas, straipsnius, vaizdo įrašus. Sukurti dvi internetines profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą kokybės užtikrinimo priemones, profesinio mokymo paslaugų teikėjams ir įmonėms. Įdiegti „Bequal.app“ ženklelį įmonėms, įdarbinusioms mokymuisi darbo vietoje.

  Projekto rezultatai: Lyginamosios analizės metodika ir priemonės, du internetiniai lyginamosios analizės įrankiai, internetinė platforma

  Daugiau informacijos apie Erasmus+ projektą: „Bequal.app“


  2020 11 10

  2020 m. gruodžio 3 dieną organizuojama Nuotolinė konferencija „Lietuvos ir ES iniciatyvos kvalifikuotų darbuotojų rengimui: mokymasis darbo vietoje (pameistrystė)“

  Seminaras skirtas profesinio mokymo teikėjams ir įmonėms, kurioms aktualus kvalifikuotų darbuotojų parengimas per pameistrystės mokymo programas!

  Renginio programa ir dalyvių registracija.


  2020 10 30

  BEQUAL platforma yra Europos platforma, skirta profesinio mokymo ir bei mokymosi darbo vietoje kokybės užtikrinimui ir analizei.

  Platformoje pateikiami ištekliai ir lyginamosios analizės priemonės, skirtos kokybės užtikrinimui ir nuolatiniam profesinio mokymo tobulinimui, vykdant pameistrystės ir mokymosi darbo vietoje programas.

  BEQUAL platformoje rasite tris skirtingus savianalizės įrankius:

   

  BEQUAL platforma skirta:

  • Politikos formuotojams ir suinteresuotiems subjektams. Platformoje pateikiama statistika, straipsniai ir nuorodos, sudarantys prielaidas priimti faktais pagrįstus sprendimus.
  • Profesinio mokymo įstaigoms ir įmonėms, organizuojančioms mokymąsi darbo vietoje. Sukurti naudingi savianalizės įrankiai, gerosios patirties praktikų sklaida, organizacijos prestižo kokybės srityje didinimas.

  Profesinio mokymo įstaigos ir įmonės, kurios prisijungs prie  Bequal.app platformos ir užpildys klausimyną gaus  „Bequal.app“  ženklelį.

  Šis ženklelis pripažins Jūsų atstovaujamos organizacijos įsitraukimą,  siekiant kokybės užtikrinimo mokymosi darbo vietoje.

  Daugiau informacijos apie Erasmus+ projektą: „Bequal.app“

  Kontaktai
  Aušra Misonė
  Švietimo ir mokslo skyriaus vadovė
  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai
  ausra.misone@chamber.lt  2020 04 08
  Kokybiškas mokymas = kokybiškas užimtumas

  Vienareikšmiškai jaunimas yra Europos Sąjungos socialinės vizijos prioritetas. Pasaulį sukrėtusi krizė dar labiau pabrėžė poreikį išlaikyti jauną žmogiškąjį kapitalą. Kokybiškas užimtumas visiems ir Kokybiškas mokymasis – tai du Europos jaunimo tikslai, kurių iš viso nustatyta 11. Šie tikslai, atsižvelgiant į 2018 m. lapkričio 26 d. Tarybos rezoliuciją, pateikti įgyvendinant ES 2019–2027 m. Jaunimo strategiją. Mokymo darbo vietoje formų, tokių kaip pameistrystė ar profesinės stažuotės, skirtų jaunimo užimtumui remti ir darbo įgūdžius derinti su darbo poreikiais, būtinumas yra neginčijamas ir pripažintas visoje Europoje.

  Projektu „BEQUAL.app“ ketinama prisidėti prie šių Europos Komisijos tikslų palaikymo mokymo įstaigoms ir įmonėms, teikiančioms profesinį mokymą darbo vietoje. Taip bandant plėtoti ir užtikrinti mokymosi darbo vietoje kokybę. Mokymo įstaigoms ir įmonėms, kurios prisijungs prie „Bequal.app“ platformos ir užpildys klausimyną, bus suteikiama galimybė palyginti save su kitomis mokymo įstaigomis ir įmonėmis.

  Projektas BEQUAL.app („Pameistrystės ir mokymosi darbo vietoje kokybės užtikrinimo įrankiai“) siekiant užtikrinti ir pagerinti mokymosi darbo vietoje kokybę, buvo inicijuotas kelių partnerių iš įvairių ES šalių (Lietuvos, Graikijos, Vokietijos, Kroatijos, Italijos ir Slovėnijos). Šis projektas prasidėjo 2018 m. spalį ir bus baigtas 2020 m. rugsėjį. Projekto vienas iš svarbiausių rezultatų – sukurtos internetinės lyginamosios analizės priemonės, kurias sudarys du įsivertinimo klausimynai, skirti užtikrinti mokymo darbo vietoje teikiamą kokybę. Vienas klausimynas bus skirtas mokymo įstaigoms, kitas – įmonėms.

  Prieš kuriant šias priemones projekto partneriai atliko situacijos analizę, kurios metu išnagrinėjo įvairius dokumentus bei anksčiau įgyvendintus „Erasmus+“ projektus, skirtus darbo vietoje vykdomo mokymo kokybės užtikrinimui. Remiantis surinktos informacijos analize, buvo išvesti rodikliai, užtikrinantys mokymosi darbo vietoje kokybę. Suderinus šiuos kokybės rodiklius su atitinkamomis suinteresuotomis grupėmis (iš kiekvienos šalies partnerės) ir remiantis prieš tai atlikta analize, buvo sukurta galutinė kokybės rodiklių sistema (mokymo įstaigoms ir įmonėms).

  Remiantis šia sistema, antrame etape projekto partneriai sukūrė du lyginamosios analizės klausimynus, kurie jau yra išversti į visų šalių partnerių nacionalines kalbas.

  Kitas projekto žingsnis – klausimynų diegimas internetinėje platformoje. Jau 2020 m. balandžio mėn. įmonės ir mokymo įstaigos, kurios „Bequal.app“ platformoje užpildys savianalizės klausimynus, gaus „Bequal.app“ ženklelį. Šis ženklelis nacionaliniu ir ES lygiu pripažins jų įsitraukimą į mokymosi darbo vietoje kokybės užtikrinimo plėtrą.

  Siekdami plačiau skleisti informaciją apie mokymosi darbo vietoje kokybę, projekto partneriai nuolat plečia suinteresuotojų šalių tinklą informuodami apie projekto naujienas. Internetinėje „Bequal.app“ platformoje bus talpinami ne tik klausimynai, bet ir įvairūs literatūros šaltiniai, dokumentai, nuorodos, straipsniai ir vaizdo įrašai. Tikime, jog ši informacija bus naudinga ir įdomi Europos, vietos ir regionų lygiu, nes pateiks išsamią ir praktikoje pritaikomą kokybės rodiklių sistemą. Mokymo įstaigos ir įmonės, teikiančios mokymąsi darbo vietoje, turės tiesioginės naudos naudojant sistemą kokybės užtikrinimo procesų tobulinimui.


  2019 09 25
  Rugsėjo 23,24 d. įvyko trečiasis tarptautinis projekto partnerių susitikimas Slovėnijoje.

  2019 05 10
  Gegužės 9,10 d. įvyko antrasis tarptautinis projekto partnerių susitikimas Slovėnijoje.

  2019 04 15

  Projekto sklaida parodoje

  Specializuotos statybos ir namų įrangos parodos  „Namų pasaulis“  metu rūmų stendo lankytojams buvo pristatytas projektas „Pameistrystės ir mokymosi darbo vietoje kokybės užtikrinimo įrankiai (Bequal.app)“. Stende dirbusios projekto komandos narės Aušra Misonė ir Andrėja Starkutė pristatė įmonėms pameistrystės ir mokymosi darbo vietoje kokybės užtikrinimo sistemą
Skip to content