• Kaišiadorių miesto gyventojų (pabėgėlių) socialinės atskirties mažinimas, stiprinant socialinius ryšius bendruomenėje

  Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-09-04 – 2021-06-04.

  Projekto vykdytojas: VšĮ Kauno regiono plėtros agentūra.

  Projekto partneris: Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai.

  Projekto biudžetas: 10.566,19 Eur, iš kurių 9.519,43 Eur – ES lėšos.

  Finansavimo sutartis pasirašyta su Europos socialinio fondo agentūra.

   

  Projekto tikslas – sudaryti palankias sąlygas pabėgėlių integracijai, suteikiant reikiamas žinias apie socialinę, kultūrinę ir darbo aplinką Kaišiadorių mieste bei įtraukiant vietos gyventojus į pabėgėlių integracijos procesus Kaišiadorių mieste.

  Projektu bus siekiama išspręsti keletą problemų:

  • gyventojų skaičiaus mažėjimą Kaišiadorių mieste,
  • nepakankamą finansavimą nevyriausybiniam sektoriui, sprendžiant bei prisidedant prie socialinių problemų prevencijos,
  • nepakankamą socialinę atskirtį patiriančių gyventojų įtraukimą į visuomeninį gyvenimą.

  Šios problemos nulėmė projekto įgyvendinimą, kurio metu socialinę atskirtį patiriantys asmenys (pabėgėliai) gaus informaciją apie socialines paslaugas, gyvenimo ir darbo sąlygas Kaišiadorių mieste, bus įtraukti į kultūrinę veiklą, turės galimybę dalyvauti bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklų veikloje, o taip pat projektu bus skatinama savanoriška veikla, siekiant, kad gyventojai aktyviai dalyvautų sprendžiant miestui aktualias problemas.

  Projekto metu bus vykdomos 2 pagrindinės veiklų grupės:

  1. Renginių pabėgėliams ir bendruomenėms organizavimas:
  2. Grupinė konsultacija tikslinei grupei apie prieinamas socialines paslaugas Kaišiadorių mieste;
  3. Renginiai „Kultūrų pažinimas“ (4 val renginys tema „Kaišiadorių miesto istorija ir kultūra“; 4 val. įvairių tautų vakaronė);
  4. Socialinių ryšių bendruomenėje stiprinimo renginys.
  5. Bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklų kūrimas:
  6. Lankstinukai „Gyvenimo ir darbo sąlygos Kaišiadorių mieste“;
  7. Lankstinukai apie pabėgėlius visuomenei lietuvių kalba;
  8. Informacinis filmukas;
  9. Informacija interneto svetainėse; vieša grupė Facebook platformoje.

  Į projekto veiklas bus įtrauktos besiribojančių teritorijų vietos veiklos grupės – Kaišiadorių rajono, Kauno rajono, Jonavos ir Prienų rajonų – jų atstovai bus kviečiami dalyvauti projekto metu organizuojamuose renginiuose, taip pat jie bus kviečiami įsitraukti į viešą Facebook grupę, skirtą informacijai apie pabėgėlių integraciją, gyvenimo ir darbo sąlygas Kaišiadorių mieste, darbo pasiūlymus Kaišiadorių mieste, kitas socialines paslaugas, teikiamas pabėgėliams.

  Projekto lankstinukas lietuvių kalba

  Projekto lankstinukas anglų kalba

  Projekto lankstinukas rusų kalba

Skip to content